Cool Web

Handel i praca

Inne strony warte obejrzenia: jak założyć spółkę online

Handel i pracaHandel zagraniczny jest niczym innym jak wymianą dóbr, a także usług pomiędzy danymi państwami. Mówi się o handlu zagranicznym w momencie, gdy dany towar zostanie sprzedany za granicę bądź kupiony i przywieziony zza granicy. Jest to wąskie znaczenie tego pojęcia, ale warto zastanowić się nad jego szerszym znaczeniem. To nie tylko przewóz towarów za granicę, ale także obrót kredytowo-majątkowy, czy obrót bieżący, który reguluje się za pomocą sprzedaży dóbr, czy tez usług. Jest to również wkład ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę, bądź wszystkie placówki danego kraju, które są utrzymywane poza granicami kraju. Są to wszelkie przepływy informacji pomiędzy danymi państwami, a zatem można powiedzieć, iż handel zagraniczny jest swego rodzaju zobowiązaniem, a także inwestycją, w którą z pewnością powinno inwestować każde państwo, aby się właściwie rozwijać. W zależności od polityki i potrzeb państwa może ono być nastawione na eksport bądź import. Wyróżnia się trzy charakterystyczne cechy handlu zagranicznego – transport towarów, płacenie za towary, a także pochodzenie towarów z różnych państw. Bez tych cech nie można mówić o handlu zagranicznym. Eksportem nazywa się wywożenie za granicę wszelkich towarów, dóbr oraz usług. Dodatkowym warunkiem, aby móc mówić o eksporcie jest to, aby towar był wyprodukowany w danym państwie, które go sprzedaje i wywozi. Jeśli chodzi o kraje, które należą do Unii Europejskiej, wówczas o eksporcie można mówić tylko wtedy, gdy towary są wysyłane do państw, które nie należą do tej wspólnoty. Wymiana dóbr pomiędzy państwami członkowskimi jest z kolei nazywana sprzedażą wewnątrz wspólnotową. Wywożenie każdego towaru za granicę kraju musi być potwierdzone przez urząd celny. Towar, który będzie wywieziony poza granicę kraju nielegalnie – czyli bez sprawdzenia tego przez urząd celny – nie podlega procesowi eksportu. Co więcej, eksport nie odbywa się wyłącznie poprzez transport lądowy, ale jest to również transport droga powietrzną oraz drogą morską. Każdy wywóz towarów za granicę jest odpłatny i dokonywany na zasadzie innych podstaw prawnych. Warto także wiedzieć, że eksporter ma prawo skorzystać z tak zwanej „zerowej stawki VAT”. Ponadto wyróżnia się dwa rodzaje eksportu – bezpośredni (dokonywany przez samego eksportera) oraz pośredni (transport danego towaru jest zapewniony przez jego nabywcę).

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:A5xBDAaYM, 2016-05-13 13:48
One for our techno dudes methinks !Had a similar request from TB1910 by <a href="http://ujbsttate.com">em7&2.Whati#8l1a;s</a> the easy way to bung something up guys ?Or find something, cos I have missed stuff now and then ( But I am thick )Cheers


RbtLShZ3, 2016-05-12 18:28
We need more inhsigts like this in this thread.


1   

Warto również przeczytać

Taryfa celna

Jednym z zagadnień dotyczących handlu zagranicznego jest taryfa celna. Dzięki temu można ocenić jaka powinna być wysokość kosztów ponoszonych przy odprawie celnej. Należy bowiem wiedzieć, iż przy każd...

czytaj więcej

Protekcjonizm

Protekcjonizm jest elementem polityki mającej za zadanie chronić handel oraz produkcję krajową przed zagranicznymi odpowiednikami. Głównym sposobem, za pomocą którego dokonuje się tego jest nałożenie ...

czytaj więcej

Cło jako element protekcjonizmu

Każdy towar, usługa bądź dobro, które jest przewożone przez granice danego państwa musi przejść przez odpowiednią kontrolę celną. Co więcej, wówczas nakładane jest cło na dany towar, czyli opłata, któ...

czytaj więcej

Subsydia eksportowe

Subsydiami eksportowymi nazywa się specjalne dopłaty, które przypisuje się po to, aby otrzymać eksportowe nadwyżki, bądź zwiększyć eksport na dany towar, usługę lub dobro. Są one wręczane danym podmio...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy