Cool Web

gospodarka

Inne strony warte obejrzenia: fotowoltaika Wadowice montaż klimatyzatorów poznań

gospodarkaCelem produkcji jest osiągnięcie maksymalnego zysku, a w najgorszym wypadku- minimalizacja strat w krótkim czasie. W dłuższym okresie żadna firma nie może rzecz jasna produkować ze stratą, chyba że jest subsydiowana przez państwo czy też inną instytucję. W krótkich okresach jednak produkcja ze stratą jest możliwa, jeżeli tylko w dłuższym okresie owe przejściowe straty zostaną pokryte. Aby podjąć decyzję o ewentualnym zaprzestaniu produkcji, konieczne jest cofnięcie się do podstawowej struktury kosztów i ich podziału na koszty stałe i koszty zmienne. Jak wiadomo, koszty stałe są w zasadzie niezależne od wielkości produkcji, powstają one nawet wówczas, gdy produkcja nie ma miejsca. Większą ich część stanowi amortyzacja kapitału trwałego. W wypadku likwidacji przedsiębiorstwa zwykle udaje się odzyskać tylko niewielką ich część. Koszty zmienne są natomiast ściśle związane z wielkością produkcji; gdy produkcja zostaje zastopowana- przestają istnieć. W sytuacji doskonałej konkurencji, gdy utarg przeciętny( cena) równy utargowi krańcowemu pokrywa się z kosztem krańcowym, ale jest wyższy od kosztu przeciętnego. Powstaje jednak pytanie: Jak wielkie straty może przedsiębiorstwo racjonalnie ponosić przez pewien okres i jak wielkie mogą być te straty, ażeby opłacało się kontynuować produkcję. Jak zostało już wyżej wyjaśnione, niedoskonałość konkurencji polega na tak dużym udziale jednego producenta czy sprzedawcy w podaży, że jej zwiększenie przez niego może wywołać obniżkę ceny, a zmniejszenie- podwyższenia ceny. Inaczej mówiąc: cechą niedoskonałej konkurencji jest spadająca krzywa popytu na produkcję pojedynczego wytwórcy, co daje mu możliwość wyznaczania ceny. Im mniejsza ilość producentów danego towaru, tym większa możliwość pojawienia się takiego stanu rzeczy. W krańcowym wypadku mamy do czynienia z jednym tylko producentem danego towaru, czyli monopolistą. Może on dowolnie wyznaczyć cenę swego towaru, ale wówczas rynek określi ilość, jaką będzie mógł na nim sprzedać; może również wyznaczyć ilość, którą chce sprzedać, ale wówczas rynek wyznaczy cenę, po jakiej ilość tę będzie mógł sprzedać. Nie może on zatem wyznaczyć i ceny, i ilości sprzedanego towaru jednocześnie, ponieważ dla sprzedającego wielkością niezależną jest rynkowy popyt. Istnieją jednak pewne możliwości oddziaływania również na wielkość popytu. Jednak, co sprawia, że produkcja danego towaru dostaje się w ręce jednego tylko wytwórcy i dlaczego inni nie zostają dopuszczeni do jego wywarzania i wejścia z nim na rynek, czyli dlaczego dochodzi do powstania monopolu?

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Przyczyn monopolu

Przyczyn monopolu jest pięć. Oto one: 1. Przyznanie przez państwo lub władze lokalne jakiejś prywatnej lub państwowej firmie prawa produkcji danego towaru lub świadczenia usługi. 2. Patenty i prawa au...

czytaj więcej

Zróżnicowanie cen

W zależności od swych dochodów i preferencji jedni nabywcy byliby gotowi zapłacić za dany towar więcej, inni zaś mniej- tymczasem wszyscy płacą tyle samo. Gdybyśmy od tych nabywców, którzy są gotowi z...

czytaj więcej

Oligopole i duopole

Oligopol- to panowanie na rynku kilku przedsiębiorstw, które są współzależne od siebie w dziedzinie swych utargów, produkcji, inwestycji oraz reklamy- i są tego świadome. Wybór polityki każdego oligop...

czytaj więcej

Zasada łamania krzywej popytu

Zakłada się, że podniesienie ceny jakiegoś towaru przez jeden z oligopoli nie prowokuje pozostałych oligopoli w tej samej branży do jej automatycznego podniesienia; tymczasem obniżenie ceny przez jedn...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy