Cool Web

Różne ekonomiczne aspekty

Inne strony warte obejrzenia: Oferta okazyjna: tłumaczenie instrukcji obsługi w dobrej cenie. przepisy na wigilię

Różne ekonomiczne aspektyZ tego co, co przedstawiono wynika, że działalność gospodarcza to zespół celowych i planowych czynności człowieka uwzględniający zasady racjonalnego postępowania, który zmierza do złagodzenia deficytu dóbr w stosunku do zapotrzebowania na nie. Oznacza to, że w codziennej swej działalności jednostki gospodarcze stoją zawsze przed wieloma problemami, które muszą być bieżąco rozwiązywane. Chodzi o to, by zawsze znajdować właściwe odpowiedzi na takie na przykład pytania: co należy wytwarzać? Ile? w jaki sposób wyroby powinny być wytwarzane?, czy stosować technologię wymagającą większego nakładu pracy ludzkiej, a niewielkiego zużycia energii mechanicznej, czy odwrotnie?, gdzie, komu i za ile wyroby sprzedawać? Takich i wielu innych pytań podmioty gospodarujące nie są w stanie uniknąć. Działalność gospodarczą w warunkach gospodarki rynkowej charakteryzują liczne dodatnie cechy, chociaż napotyka ona również istotne trudności wynikające z pewnych słabości systemu gospodarki rynkowej. Są bardzo dobre warunki do stosowania postępu technicznego we wszystkich dziedzinach gospodarowania, gdyż konkurencja panująca na rynku wymusza wprost korzystanie z najnowszych zdobyczy techniki i organizacji. Podmiotem gospodarczym, czyli podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej (np. spółka prawa cywilnego) . Podmioty gospodarcze działają w przemyśle, rzemiośle, handlu, budownictwie, transporcie, bankowości. Nasze ustawodawstwo przewiduje obowiązek zgłoszenia działalności podmiotów gospodarczych do ewidencji działalności gospodarczej, które prowadzą urzędy gmin lub dzielnic. Dopiero po zgłoszeniu do ewidencji można rozpocząć działalność produkcyjną, handlową, usługową lub inną. Dotyczy to również osób fizycznych i prawnych podejmujących działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza nie wymaga w zasadzie zezwolenia władz administracyjnych. Wyjątkiem od tej zasady są niektóre ściśle określone rodzaje tej działalności wymagające uzyskania koncesji, czyli zezwolenia, organów państwowych. Uzyskanie koncesji nie wymaga w zasadzie uzyskania koncesji. Działalność gospodarcza nie wymaga w zasadzie władz administracyjnych. Wyjątkiem od tej zasady są niektóre ściśle określone rodzaje tej działalności wymagające uzyskania koncesji, czyli zezwolenia , organów państwowych.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Organizacja przedsiębiorstw

Zmiany w strukturze naszej gospodarki, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, powstawanie nowych firm wymagają coraz większej liczby pracowników o wykształceniu ekonomicznym, przygotowanych do prac...

czytaj więcej

Dobra produkcyjne

Dobra produkcyjne pośrednio zaspokajają potrzeby człowieka, gdyż służą do wytwarzania nowych dóbr gospodarczych. Są to na przykład maszyny i urządzenia produkcyjne (tokarki, piece stalownicze, krosna,...

czytaj więcej

Produkcja a ekonomia

Jeśli chodzi o produkcję dochodzimy do wniosku, że rachunek ekonomiczny jest podstawą prowadzenia działalności gospodarczej. Odnosi się to na przykład do produkcji rolnej, do której zalicza się wytw...

czytaj więcej

Ekonomia jako podmiot gospodarczy

Gospodarka stanowi obszar działalności człowieka służącej zaspokajaniu jego potrzeb. Potrzeby ludzkie są praktycznie nie ograniczone, środki natomiast do ich zaspokojenia, a więc dobra i usługi, nie s...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy