Cool Web

Bankowość

Inne strony warte obejrzenia: MCI Capital opinie

BankowośćPodstawowymi organami zarządzania w Narodowym Banku Polskim są: Rada Polityki Pieniężnej, Prezes oraz Zarząd. Prezes w Narodowym Banku Polskim jest powoływany przez Sejm. Sejm wybiera danego prezesa ze względu na wniosek, jaki kieruje do Sejmu Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest mianowany na 6 lat i po tym okresie przestaje pełnić swój urząd. Prezes pełniący ten urząd jest także przewodniczącą osobą w Radzie polityki Pieniężnej, a także Zarządzie NBP oraz w Komisji Nadzoru Bankowego. Pełni więc liczne funkcje, dlatego odpowiedzialność, jaka na niego spada jest równie duża. Natomiast Rada Polityki Pieniężnej jest elementem Narodowego Banku Polskiego, który jest powoływany na mocy ustawy o Narodowym Banku Polskim. Na Radę Polityki Pieniężnej składa się dziewięciu członków, z których po trzech jest powołanych przez Prezydenta, Senat i Sejm. Powoływany jest także przewodniczący, którym jest Prezes Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej odpowiada za bardzo istotne kwestie. Należą do nich między innymi: ustalanie założeń dotyczących polityki pieniężnej, ustalanie wysokości stóp procentowych, ustalanie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerw obowiązkowych, realizowanie planu założonego przez NBP, a także zatwierdzenie planu finansowego wyłożonego przez bank centralne oraz sporządzanie raportów z działalności. Ostatnim ważnym organem jest zarząd, który niejako kieruje całą działalnością Narodowego Banku Polskiego. Zarząd NBP ma za zadanie podejmowanie uchwał dotyczących bankowości. Zarząd realizuje uchwały Rady Polityki Pieniężnej, uchwala oraz realizuje plan działalności Narodowego banku Polskiego, wykonuje zatwierdzony przez Radę polityki Pieniężnej plan finansowy, a także realizuje ogólnie pojęte zadania z zakresu polityki kursowej oraz systemu płatniczego. Narodowy Bank Polski pełni jedną z kluczowych ról w państwie polskim. To on reguluje wszystkie stopy procentowe, które wpływają na koszty i wysokości kredytów. Narodowy Bank Polski może zajmować się także mniej poważnymi sprawami, jakimi są między innymi bicia monet z okazji różnych uroczystości, które potem można zakupić. Nie wszyscy jednak mogą to uczynić, ponieważ zazwyczaj wybijana jest określona liczba monet, która jest następnie rozprowadzana po wszystkich placówkach w kraju. Nie da się ukryć, że system bankowy w Polsce zyskał wiele w momencie, gdy bank został sprywatyzowany. Wtedy własnie otrzymaliśmy możliwość lepszego funkcjonowania. Prywatna firma bowiem bardziej troszczy się o swój budżet i o to co się dzieje w jej wnętrzu niż państwo. Wiele szpitali zyskało właśnie w podobny sposób. Wracając jednak do bankowości to trzeba przyznać, że nasz bank narodowy był jednym z tych, które podczas kryzysu ekonomicznego zyskały zamiast stracić. Wiąże się to przede wszystkim z wysokimi umiejętnościami bankierów, którzy bardzo dobrze gospodarowali pieniędzmi. Bez ich pomocy na pewno nie byłoby aż tak dobrze.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Komisja Nadzoru Bankowego

1 Komisja Nadzoru Bankowego jest bardzo ważną instytucją, która czuwa nad prawidłową działalnością wszystkich banków. Sprawowanie odpowiednio skonsolidowanego nadzoru jest bardzo ważną funkcję. Bez te...

czytaj więcej

Obligacje

Obligacje są papierami wartościowymi, które są emitowane w tak zwanej serii, czyli w reprezentującej prawa majątku, które są podzielone na wydzieloną liczbę jednostek, które są równe. Obligacja posiad...

czytaj więcej

Fundusze inwestycyjne

2 Fundusze inwestycyjne sa bardzo ciekawymi instytucjami, które w ostatnich latach stają się coraz powszechniejszą metodą inwestowanie nadwyżki własnych środków pieniężnych. Ogólnie rzecz biorąc fundu...

czytaj więcej

Otwarte fundusze inwestycyjne

Otwarty fundusz inwestycyjny nazywany funduszem FIO to jedna z najpopularniejszym metod, która jest wybierana w przypadku decyzji o gromadzeniu środków na funduszu. FIO jest funduszem, do którego głów...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy