Cool Web

Źródła bogactwa

Inne strony warte obejrzenia:

Źródła bogactwaPodstawowym źródłem bogactwa narodów jest praca- i tylko to, co dany naród wypracuje, może się stać przedmiotem konsumpcji. Rozmiary bogactwa kraju zależą od dwu podstawowych czynników- ilości pracy wykonanej przez społeczeństwo i jej wydajności. Nie każda jednak praca tworzy bogactwo, tworzy je tylko praca produkcyjna. Znany angielski ekonomista Adam Smith rozszerza jednak bardzo w stosunku do swoich poprzedników pojmowanie pracy produkcyjnej. Nie ogranicza jej tylko do produkcji rolnej czy handlu zagranicznego. Jego zdaniem pracą produkcyjną jest każda praca, która oddziaływuje pozytywnie na wyniki gospodarczej działalności narodu- bez względu na to, w jakim dziale gospodarki będzie wykonywana: w rolnictwie, przemyśle, budownictwie, handlu wewnętrznym czy zagranicznym. Większe jednak znaczenie dla wzrostu bogactwa ma drugi czynnik- wydajność pracy. Istnieje, według Smitha, wiele pierwotnych ludów, w których niemal wszyscy członkowie społeczeństwa zajęci są pracą produkcyjną, a ludy te żyją jednocześnie w skrajnym niedostatku. Natomiast w krajach rozwiniętych, istnieje wielu pracowników nieprodukcyjnych, lub nawet osób w ogóle niepracujących, istnieje niesprawiedliwy podział dochodu narodowego i niektórzy spożywają produkt pracy wielu osób, a jednak przeciętny poziom życia jest wysoki i najuboższy robotnik żyje o wiele lepiej od człowieka z ludów pierwotnych. Ostry atak na kapitalizm, podjęty przez ekonomię drobnomieszczańską, a przede wszystkim przez socjalizm utopijny, odzwierciedlał wyraźne zaostrzenie się sprzeczności społecznych w ramach powstającego systemu kapitalistycznego oraz narastanie tendencji rewolucyjnych. Doprowadził on do daleko idących przemian w ekonomii burżuazyjnej. Ta ostatnia zareagowała silnie na krytykę jej koncepcji, będącą zarazem krytyką strukturalnych podstaw kapitalizmu, ze względu na społeczny rezonans tej krytyki i jej popularność w licznych kręgach ówczesnego społeczeństwa. Powstający kapitalizm, prowadził do wyraźnego pogorszenia sytuacji najliczniejszych klas i warstw ówczesnego społeczeństwa. Wydajność pracy była jeszcze dość niska, tak, więc koncepcja dużej części dochodu narodowego w rękach klasy kapitalistów musiała prowadzić do wyraźnego ograniczenia rozmiarów części dochodu narodowego konsumowanej przez najszersze masy. Był to okres wyraźniej pauperyzacji klasy robotniczej i warstw producentów drobnotowarowych. Jednocześnie kapitalizm w tym okresie rozwija się przy istnieniu wielu jeszcze pozostałości feudalizmu. Sytuacja taka występuje zwłaszcza wyraźnie we Francji, we Włoszech, Niemczech i krajach Europy wschodniej. W większości tych krajów nadal nie jest rozwiązana kwestia agrarna, istnieją w nich wciąż poważne ograniczenia wolności osobistej i praw politycznych większości społeczeństwa.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:1MqtCtOv, 2016-05-12 16:33
Great uh, obtaiury? Eulogy? Anyways very nicely written and a good tribute to Ballard, whose work I don't think I have ever read. Sounds like I would remember him if I had.


1   

Warto również przeczytać

Ekonomia w szkołach

Nauczanie ekonomii to bardzo ważna kwestia, która nie powinna być zaniedbywana przez państwo. Świadomość ekonomiczna i znajomość podstawowych pojęć jest bowiem niezbędna, aby właściwie funkcjonować cz...

czytaj więcej

Sprzedajmy to, co nam niepotrzebne

Jeżeli posiadamy u siebie w domu, wiele niepotrzebnych rzeczy to, nie warto nam ich trzymać, są one dla nas tylko niepotrzebnym przedmiotami, które zagracają nasz dom. Możemy zrobić z nich użytek i sp...

czytaj więcej

Cele i instrumenty polityki regionalnej

Polityka regionalna ma na celu niesienie specjalnej pomocy władzom lokalnym a także przedsiębiorcom działającym na określonym terenie państwa. Także władze lokalne bazując na polityce regionalnej wyko...

czytaj więcej

Rynek polskich ekonomicznych uczelni

Polsce coraz bardziej popularną formą studiów jest właśnie ekonomia, jej pochodne oraz zarządzanie. Te kierunki studiów mimo iż są niezwykle popularne to niestety ciężko jest znaleźć niekiedy po nich ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy