Cool Web

Zniesienie barier technologicznych.

Inne strony warte obejrzenia: kredyt gotówkowy czy karta kredytowa

Zniesienie barier technologicznych.Zasadniczy postęp został osiągnięty dzięki eliminacji różnego typu przeszkód technicznych występujących wewnątrz poszczególnych krajów członkowskich. Dotyczyło to zarówno obrotu towarowego, jak i usługowego, a także osobowego. Lista tzw. Przeszkód pozataryfowych, które hamowały swobodny obrót towarowy pomiędzy krajami EWG, była bardzo długa. Producenci, którzy chcieliby sprzedawać własne produkty na rynku więcej niż jednego kraju Wspólnoty, byli zmuszeni do poddania tych produktów wielokrotnym badaniom laboratoryjnym i uzyskania odpowiednich zaświadczeń jakościowych w każdym kraju oddzielnie. Zróżnicowane standardy narodowe powodowały konieczność modyfikacji technologicznych produktów w celu dostosowania ich do wymogów określonego rynku. W efekcie dany towar był wytwarzany oddzielnie dla poszczególnych państw i według odrębnych norm obowiązujących na terenie danego kraju. Postanowiono, że zasadniczo każdy artykuł wyprodukowany legalnie i dopuszczony do sprzedaży może być również sprzedawany w innym państwie członkowskim zakaz sprzedaży może być wydany jedynie w wyjątkowych okolicznościach mający na celu bezpieczeństwo lub ochronę konsumenta, bezpieczeństwo publiczne lub ochronę środowiska naturalnego. Państwa członkowskie nie będą, więc mogły nie dopuszczać na swoje rynki produktów konkurencyjnych tylko, dlatego, że różnią się one minimalnie od ich własnych standardów. Zasady te zostały przyjęte przez Komisje EWG. Z jednej strony chodzi o utrzymanie jak największej różnorodności produktów na rynkach Wspólnoty, z drugiej natomiast o wspólne, jednolite zasady uwzględniające bezpieczeństwo i jakość zdrowotna produktów. Tak, więc każdy odpowiadający norm towar bez potrzeby dokonywania w nim zmian może być sprzedawany w każdym kraju członkowskim. Dotyczyć to ma również artykułów żywnościowych, czyli dziedziny, która obrosła szczególnie dużą liczbę różnego rodzaju norm i standardów, utrudniających swobodny obrót towarowy. Stanowisko Komisji zamierzało do ustanowienia takich przepisów prawnych, które gwarantowałyby wyprodukowanie artykuły spożywcze mogą być bez obaw sprzedawania i nabywania w dowolnym kraju Wspólnoty. Podlegały one określonym wymogom dotyczącym opakowania, oznakowania oraz obowiązki podania składu produktu. Bariery technologiczne stały się z pewnością wielką wartością w ostatnich latach. Technologie wzmożyły się, nastapiła era automatyzacji i nie tylko Europa, ale już cały świat musiał się dostosować do wartości jakie należy przybrać w postawie, która czeka na wszystkich sprzymierzeńców ekonomicznych. Pamiętać trzeba o tym, że wiele osób w dzisiejszych czasach uważa Unię Europejską za coś dobrego. Szczególnie chodzi o państwa które ostatnio dołączyły do wspólnoty. Obawiały się one przede wszystkim utraty niezależności, ale jak się okazało dostały tylko, a nic nie zostało im zabrane. Unia po pierwsze ma stabilizować. Sama nie potrzebuje pieniędzy a z pewnością chce nimi obracać i je wydawać na wiele sposobów.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:BiTcfwtEdIK, 2016-05-12 18:45
Brlnaiilce for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.


1   

Warto również przeczytać

Podatki pośrednie

Od 1 stycznia 1993 r. między dwunastoma państwami członkowskimi WE powstał jednolity obszar, w którym nie ma już na granicach kontroli celnej ani też podatkowej. Osoby prywatne mogą swobodnie podróżow...

czytaj więcej

Pieniądz, forma płatności

Pieniądzem nazywamy powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone towary lub usługi, lub też wywiązujemy się z zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że pieniądz mu...

czytaj więcej

Taryfa celna

Jednym z zagadnień dotyczących handlu zagranicznego jest taryfa celna. Dzięki temu można ocenić jaka powinna być wysokość kosztów ponoszonych przy odprawie celnej. Należy bowiem wiedzieć, iż przy każd...

czytaj więcej

Jaki bank najlepszy?

Obecnie na świecie jest tyle banków, że możemy wybierać z pośród wielu banków, które mamy do wyboru. W zależności od oferty, jaką może nam zaoferować bank, takie możemy mieć korzyści z tego. Jeżeli pr...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy