Cool Web

zmiany popytu i podaży

Inne strony warte obejrzenia: executive search poland torebki papierowe łódź

zmiany popytu i podażyPrawo popytu i podaży określa kierunki zależności między popytem,podażą i ceną. Z prawa tego wynika,że im wyższa cena na rynku, tym mniejszy popyt. Popyt jest wiec malejaca funkca ceny. Krzywa popytu wskazuje ile jednostek danego towaru zostaje nabytych przy danej cenie. Podaż jest zwiekszającą się funkcja ceny,to znaczy, im wyższa cena , jaką może zastosować producent lub importer, tym wyższa podaż. Poniżej pewnej ceny, nikt nie sprzeda swojego towaru,gdyż jest to nieopłacalne, dopiero od pewnej minimalnej ceny począwszy, można sprzedać towar pokrywając koszty produkcji i dającej zysk. Obserwujemy wtedy wrost podaży. Niekiedy nawet mała zmiana ceny powoduje dużą zmiane podaży.Elastyczność popytu i podaży. Elastyczność mówi o tym,jak wielka jest zmiana danego zjawiska w zależnosci od innego zjawiska. Podstawowe determinanty popytu i podaży to ceny i dochody. Jeżeli popyt i podaż są wrażliwe na działanie czynników popytotwórczych i podażotwórczych, to mówi się,że są elastyczne. Współczynnik dochodowej elastyczności popytu,jest to stosunkowa zmiana wielkości popytu na dane dobro do stosunkowej zmiany dochodu. Współczynnik ten mówi o tym,ile procent wzrosnie popyt,jeśli dochód wzrosnie o jeden procent. Współczynnik cenowej elastyczności popytu,jest to stosunkowa zmiana wielkości popytu na dane dobro odpowiadająca stosunkowej zmianie ceny. Elastyczność cenowa popytu mówi o ile procent zmieni się popyt,jeśli cena wzrośnie o jeden procent. Elastyczność cenowa popytu określa intensywność reakcji konsumentów na zmiany ceny,gdy popyt jest elastyczny zauważa się dużą wrażliwość konsumentów na zmianę ceny. Współczynnik ma wtedy wartość większą niż jeden. Gdy popyt jest nieelastyczny,wówczas zauważa się niską wrażliwość konsumentów na zmianę ceny,współczynnik elastyczności kształtuje się przeciwnie,elastyczność jest mniejsza niż jeden. Gdy elastyczność cenowa jest równa jeden,wówczas mówi się o popycie proporcjonalnym. Jeżeli elastyczność wynosi zero, taki stan nazywamy popytem sztywnym,co oznacza,że jakakolwiek zmiana ceny nie powoduje zmian rozmiarów popytu. Przy popycie elastycznym,między wydatkami konsumentów,a przychodami producentów zachodzi następująca relacja: spadek ceny zwiększa globalne wydatki konsumentów co prowadzi do prowadzi do wzrostu ogólnych przychodow producentów.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Unia ekonomiczna i monetarna

Europejski system Walutowy. Traktat Rzymski EWG nie zawierał bezpośrednich postanowień o unii walutowej krajów członkowskich, lecz jedynie w sposób ramowy sformułował zagadnienie walutowe, jako część ...

czytaj więcej

Zasada łamania krzywej popytu

Zakłada się, że podniesienie ceny jakiegoś towaru przez jeden z oligopoli nie prowokuje pozostałych oligopoli w tej samej branży do jej automatycznego podniesienia; tymczasem obniżenie ceny przez jedn...

czytaj więcej

Franczyza

Dziś rozkręcenie własnego biznesu nie jest już tak trudne, jak jeszcze kilka lat temu. Jak grzyby po deszczu powstają zupełnie nowe obiekty oraz nowoczesne działalności gospodarcze. Jednak to co jest ...

czytaj więcej

Co to jest polityka zagraniczna?

Każde państwo ma określone cele a także interesy zagraniczne. Realizuje je właśnie za pomocą polityki zagranicznej. Wszystkie zagraniczne cele są ściśle związane z polityką wewnętrzną każdego państwa....

czytaj więcej

Menu

Partnerzy