Cool Web

Zawarcie związku małżeńskiego

Inne strony warte obejrzenia:

Zawarcie związku małżeńskiegoZawarcie związku małżeńskiego zobowiązuje do wspólnoty małżeńskiej która opiewa również wspólnotę majątkową, czyli wszystkie rzeczy materialne posiadane przez obydwóch małżonków. Zaliczają się do tej wspólnoty również kredyty , zaciągnięte przez jednego lub drugiego współmałżonka, bez różnicy. Jednak wiadomo jak to w życiu czasami ludzie się rozstają i nie wiadomo właściwie co wtedy zrobić z niespłaconym kredytem. Nie ma na co liczyć że bank odpuści nam jakąkolwiek ratę jakiegokolwiek kredytu, banku nie obchodzi że posypało nam się życie rodzinne i to co braliśmy na kredyt czyli najczęściej samochód, dom lub mieszkanie trzeba teraz podzielić na dwie części i sprzedać. Pół biedy jeśli kredyt jest już spłacony, ale ludzie często kłócą się kto ma spłacać kredyt po rozstaniu. Wtedy po prostu sądownie ustala się najczęściej raty do spłaty po połowie dla kredytobiorców, analogicznie dzielimy na równe części kiedy kredytobiorców jest więcej. W przypadku śmierci lub wypadku uniemożliwiającego podjęcie pracy przez jednego kredytobiorcę obowiązek płacenia rat spada na pozostałego lub pozostałych kredytobiorców. Jeżeli jednak powiedzmy w małżeństwie jedna strona bierze kredyt a druga nic o tym nie wie, a strona która podpisała dokumenty nie spłaca tych rat, obowiązek nie spadnie na drugą stronę bo jeżeli o czymś nie wiedział nie można obciążać go niesprawiedliwie opłatami. Jeżeli jednak małżonkowie razem podjeli się regulowania rat kredytowych a jedna strona nie płaci druga musi to czynić. Bank może wtedy pobierać należną mu sumę z miesięcznego wynagrodzenia wpływającego na konto jednego ze współmałżonków obojętnie którego. Inaczej jest w przypadku kredytów z żyrantami. Obecnie takie kredyty nie są już popularne, jednak zdarza się jeszcze że przy zawarciu kredytu z nowym konsumentem banki życzą sobie dodatkowego zabezpieczenia w postaci podpisu dokumentów kredytowych przez osobę drugą może to być ktoś znajomy, ale zazwyczaj jest to ktoś z członków rodziny. Rola żyranta polega na tym, że jeżeli kredytobiorcę nie stać na spłatę rat kredytu. Żyrant zobowiązuje się do spłaty kredytu, nawet całego w przypadku niesumienności i niemozności co do tego kredytobiorcę. Żyrant obarczany jest również wszelkimi opłatami za zwłokę w płatnościach oraz zapłatą kar nałożonych na kredytobiorcę wynikających z takich samych powodów.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Unia i obywatele

Postanowienia tej części dotyczą zatrudnienia, polityki społecznej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, ochrony konsumenta, subsydiarności, przejrzystości, jakości wspólnotowej legislacji. Rada będzi...

czytaj więcej

Korzysci i koszty inflacji

Negatywne skutki inflacji w gospodarce zwiazane sa z wpływem na redystrybucje dochodów pozyskania, przea produkty gospodarcze z dzialalnosci . inflacja powoduje przepływ wczesniej uzyskanych dochodów ...

czytaj więcej

Ekonomia ekologiczna

Ekonomia ekologiczna w pewnym sensie powstała z krytyki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych oraz z krytyki ekonomii klasycznej. Dlaczego? Dlatego, że w tych wcześniej wymienionych dziedzinach ek...

czytaj więcej

Państwo a rodzina

Działania państwa na rzecz każdej rodziny realizowane są przy użyciu polityki rodzinnej. Jej zadaniem jest wypracowanie długofalowych zamierzeń a także przepisów prawnych, które maja na celu nie tylko...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy