Cool Web

Zasada dokumentacji zapisów księgowych

Inne strony warte obejrzenia: wszystko o spółce z o.o.

Zasada dokumentacji zapisów księgowychZasada dokumentacji zapisów księgowych mówi nam że każdy zapis księgowy musi być właściwie udokumentowany. Dowód księgowy to taki dokument, który stwierdza zaistnienie operacji gospodarczej . Przykładem może być paragon z kasy fiskalnej, który jest dowodem księgowym. Dowód księgowy powinien zawierać określenie rodzaju dowodu ( dowód wpłaty, faktura VAT), określenie numeru identyfikacyjnego, opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe to także jednostki naturalne, datę dokonania operacji a gdy dowód został sporządzony pod inną datą także datę sporządzenia dowodu. Podpis wystawcy dowodu oraz osoby , której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów. Stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych( dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania . Kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu czy dana operacja musiała zaistnieć i czy zaistniała. Kontrola formalna czy dowód księgowy zawiera wszystkie niezbędne elementy. Kontrola rachunkowa sprawdzenie obliczeń matematycznych. Sposób zaksięgowania najczęściej wskazujemy pieczątką dekretacyjną. Dokumenty księgowe dzielą się na pierwotne i wtórne. Pierwotne to takie jak kasa przyjmie, kasa wypłaci, karty płacy. Wtórne to takie raport kasowy, lista płac. Dokumenty własne np. faktura sprzedaży, przyjęcia z zewnątrz, lista płac. Jeżeli chodzi o dokumenty obce to należą do nich wyciąg bankowy, faktura zakupu, nota obciążeniowa otrzymana, rachunek za telefon, Internet, energię. Prawidłowo sporządzone dokumenty powinny być czytelne, przejrzyste, staranne, dokładne, terminowe. Jeżeli chcemy poprawić błędy w dokumentach to należy poziomo przekreślić błędny zapis i postawić parafkę z datą poprawną. W dowodach obcych nie wolno poprawiać błędów oraz w dowodach własnych zewnętrznych. Wszystkie przychody środków pieniężnych dokumentuje się asygnatą kasową KP (kasa przyjmie), wszystkie rozchody (wypłaty) dokumentuje się dowodami źródłowymi faktura, rachunek, lista płac lub asygnata kasową KW (kasa wypłaci). Raport kasowy sporządza kasjer na podstawie dokumentów KP, KW, innych rozchodowych np. lista płac, rachunek, faktura VAT. Raport kasowy sporządza się codziennie lub w okresach dłuższych co 10 dni lub raz w miesiącu.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:WqlhW5vKix, 2016-05-13 14:19
some of the auto glass shops around here advertise $ 0 repairs &#8211; somehow <a href="http://rlocyuzku.com">th#8e&y217;re</a> getting their profits by working directly with the insurance companies. Not sure how this works with deductibles, etc. I did have mine dealt with, though, and it cost me nothing and did not cause me any grief with my insurance company.


suu3Hbmj49il, 2016-05-12 16:41
A 0.40kg soccer ball approaches a player horizontally with a velocity of 16m/s to the north. The player strikes the ball and causes it to move in the opposite direction with a velocity of 22m/s. What impulse was delivered by the plarsy?Pleaee show work.


teEVw7wfd5, 2014-09-13 17:24
Hei Annika, vi skal se om vi kan reprodusere prbmoelet. Se5 vidt jeg vet har vi ikke en N8 med Symbian Anna, men vi skal se hva vi kan gjf8re. Takk for tilbakemeldingen! Update: (I\'m writing this in English for the non-Scandinavians out there)It turns out that the yr.no server is filtering HTTP requests on the User-Agent string, and that the requests from the Yr.no app on Symbian are currently being blocked. We have contacted NRK about the issue, so hopefully this will be fixed soon. Again, thanks for letting us know! http://egknxrc.com [url=http://zckfmcfljqw.com]zckfmcfljqw[/url] [link=http://ehnqcpvnvv.com]ehnqcpvnvv[/link]


Vz5mUOno, 2014-09-12 02:06
Ff6rtydligande: Jag har inte uppdaterat tneefolens system och har egentligen ingen f6nskan att gf6ra det. Yr-appen bara slutade fungera e4nde5. http://medqkalzjhs.com [url=http://wffrtludzh.com]wffrtludzh[/url] [link=http://baurjy.com]baurjy[/link]


bPFAfPQIP0F, 2014-09-12 00:04
Hi, I understand your <a href=\"http://yspewnro.com\">frtosrauitn</a>. AFAIR it was decided by NRK that the app should only be published in Scandinavia to avoid overloading their servers. I guess this makes sense, since scaling them up to be able to handle the increased traffic would be expensive.


AmdqSlEg, 2014-09-11 12:05
Hei Annika, vi skal se om vi kan reprodusere <a href=\"http://yoisfm.com\">preblemot</a>. Se5 vidt jeg vet har vi ikke en N8 med Symbian Anna, men vi skal se hva vi kan gjf8re. Takk for tilbakemeldingen! Update: (I\'m writing this in English for the non-Scandinavians out there)It turns out that the yr.no server is filtering HTTP requests on the User-Agent string, and that the requests from the Yr.no app on Symbian are currently being blocked. We have contacted NRK about the issue, so hopefully this will be fixed soon. Again, thanks for letting us know!


cTA9OtnP, 2014-09-10 01:42
yr-appen har slutat fgurena pe5 min N8 (Symbian Anna). Ff6rst slutade den uppdatera data och visade bara gammalt ve4der (fre5n cachen?). Jag avinstallerade och laddade hem appen pe5 nytt fre5n Ovi-store. Nu kan jag inte hitta eller le4gga till ne5gon ort alls, inte ens Oslo. Inga ff6rslag visas ne4r jag skrivit ne5got i sf6krutan. Gps-lokalisering fgurenar inte heller. Re4tt koordinater visas men programmet kan inte koppla samman med ne5gon plats, trots att jag befinner mig mitt i en storstad. Har senaste version 1.0.8Ne4tverket fgurenar ff6r andra program.


1   

Warto również przeczytać

Ubezpieczenia na życie

Ze wszystkich stron otaczają nas najprzeróżniejsze i krzykliwe hasła dotyczące wszelkiego rodzaju ubezpieczeń na życie. Z każdej strony otaczają nas reklamy, billboardy i tym podobne rzeczy. Oczywiści...

czytaj więcej

Zaliczka ciąg dalszy

Najlepiej nie korzystać z tego rodzaju pomocy finansowej jednak jeżeli nie ma innego wyjścia to lepiej starać się nie robić tego częściej niż raz w miesiącu. Pomniejszona wypłata skłania do sięgnięcia...

czytaj więcej

Polityka ochrony środowiska

Działalność państwa związana z ochroną środowiska naturalnego to forma polityki ekologicznej. Jej najważniejszym zadaniem jest racjonalne wykorzystanie zasobów oraz środowiska przyrodniczego każdego p...

czytaj więcej

Samorzadowa gospodarka

Zgodnie z ustawa o samorządzie terytorialnym podstawe gospodarki finansowej gminy, powiatu bądź województwa stanowi budżet. Budżet gminy to roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki gminy ora...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy