Cool Web

Podstawowe cele funkcje i zadania zarzadzania kadrami

Inne strony warte obejrzenia: refmat.org.pl

Podstawowe cele funkcje i zadania zarzadzania kadramiGłównymi zasobami jakimi dysponuje kierownictwo przedsiębiorstwa są środki finansowe i zasoby ludzkie. Wychodząc od danego stanu zasobów finansowych, kluczowym zasobem każdego przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Zarzadzanie może być definiowane jako proces pozyskiwania , rozdysponowania i efektywnego wykorzystania zasobów. W tym sensie zarządzanie kadrami stanowi pewien aspekt ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem i obejmuje zespół czynników pozyskujących,organizujących i motywujących ludzi niezbędnych do realizacji celów przedsiębiorstwa, działania tworzące styl kierowania i klimat organizacyjny, zachęcający do efektywnego wysilku, współpracy i zaufania miedzy wszystkimi pracownikami, oraz zabezpieczenie przestrzegania prawnych zobowiązań przedsiębiorstwa wobec pracowników i realizacje społecznej odpowiedzialności za warunki ich pracy i życia. Odróżniamy bieżace zarzadzanie kadrami od zarzadzania funkcja personalna przedsiębiorstwa. To pierwsze realizuje codziennie kierownictwo wszystkich szczebli, podejmujące dzialania zmierzające do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa, poprzez organizowanie i kierowanie zbiorowym wysiłkiem ludzi w nim zatrudnionych. W tym okresie każdy kierownik jest kierownikiem personalnym, bezpośrednio oddziałującym na ludzi. Wykorzystuje w tym celu różne możliwe style kierowania i przekazu informacji. Style te to na przykład styl autokratyczny, konsultacyjny, partycypacyjny. Kierownik podejmuje decyzje o zaangażowaniu wynagradzaniu lub karaniu pracowników, ocenia ich, promuje, nagradza, czy zwalnia z pracy. Ta bieżaca praktyka kierowania pozostaje zwykle w pewnej relacji do przyjętego w przedsiębiorstwie sposobu myślenia i polityki personalnej, zasad i procedur administrowania personelem, jego płacami, szkoleniem, awansowaniem czy zwalnianiem. Całokształt świadomie zaprojektowanych oraz faktycznie realizowanych zadań, reguł i procedur działania w dziedzinie zarządzania kadrami, nazywamy funkcją personalną przedsiębiorstwa. Składają się na nią planowanie zapotrzebowania pracowników, doskonalenie personelu i warunków pracy, ustanowienie i utrzymanie harmonijnych stosunków społecznych. w mniejszych przedsiębiorstwach realizacja funkcji personalnej jest obowiązkiem kierownictwa liniowego.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Franczyza

Dziś rozkręcenie własnego biznesu nie jest już tak trudne, jak jeszcze kilka lat temu. Jak grzyby po deszczu powstają zupełnie nowe obiekty oraz nowoczesne działalności gospodarcze. Jednak to co jest ...

czytaj więcej

Miejsca kultury

Wszystkie miasta muszą dbać jak najlepiej potrafią o swoich mieszkańców. Dlatego muszą coraz to lepiej zarządzać pieniędzmi, jakimi dysponują. Muszą jak najlepiej je inwestować. Niestety bardzo często...

czytaj więcej

Spółka cywilna w polskim prawie

Spółka cywilna, zwana inaczej spółką prawa cywilnego jest spółką osobową tworzoną na podstawie Kodeksu Cywilnego. Występuje wiele istotnych różnic między spółkami osobowymi w rozumieniu Kodeksu Spółek...

czytaj więcej

Spółka jawna

Spółka jawna jest spółkš, która prowadzi we wspólnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe. Zawišzuje się jš na podstawie umowy zawartej przez wspólników na piœmie i –podobnie jak spółka cywilna- nie wym...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy