Cool Web

Yannopoulosa

Inne strony warte obejrzenia:

YannopoulosaYannopoulosa wyróżnia się czterech typów inwestycji, które stanowią strategiczną odpowiedź firm na statyczna i dynamiczne efekty procesu integracji. Defensywne inwestycje zastępujące import są odpowiedzi na efekty przesunięcia handlu w unii celnej lub efekt stłumienia handlu. Przyczyną ich jest generowanie przewag lokalizacyjnych w wyniku procesu przegrupowania taryf, a motywem –chęć utrzymania w rynku. Ofensywne inwestycje zastępujące import są rezultatem dynamicznych efektów unii celnej, ujawniających się w postaci rosnącej stopy wzrostu gospodarczego i powiększania się rozmiarów rynku. Motywami inwestycji jest wykorzystanie rosnącego popytu i otwierania się nowych rynków. Inwestycja reorganizacyjna SA rezultatem presji generowanej przez efekt kreacji handlu. Efekt ten zachęca do realokacji zasobów w zgodnie z przewagami komparatywnymi. Przedsiębiorstwa międzynarodowe, ulokowane w intrygujących się krajach, staja przed koniecznością przegrupowania swoich mocy wytwórczych. Z reguł oznacza to przesunięcie lokalizacji, połączone z ograniczeniem ich liczby, do miejsc o korzystniejszych kosztach. Reorganizacja inwestycji nie musi powodować przyrostu netto BIZ wewnątrz unii celnej, ale po prostu zmianę ich geograficznej branżowej struktury. Oznacza to konsolidację aktywności produkcyjnej przedsiębiorstw transnarodowych w mniejszej liczbie filii bądź oddziałów. Inwestycja zracjonalizowana są wywołane dynamicznymi efektami unii celnej w postaci obniżki kosztów w średnim i długim okresie oraz korzyściami z tytułu wzrostu efektywności X. Ten typ inwestycji występuje w przypadku, gdy przedsiębiorstwo transnarodowe zaopatrywało rynek unii celnej za pomocą eksportu pochodzącego z filii bądź oddziałów ulokowanych na zewnątrz unii. Przedstawiona typologia odnosi do inwestycji napływających do obszaru unii celnej z krajów nie członkowskich oraz do wewnątrz wspólnotowych inwestycji bezpośrednich. Odrębną kwestią jest wpływ unii celnej na bezpośrednie inwestycje kierowane z krajów członkowskich do krajów trzecich. Jego istnienie jest niewątpliwie i ma dwojaki charakter. Dynamiczne efekty unii celnej w postaci obniżki kosztów zwiększanie efektywności produkcji przyczyniają się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw transnarodowych wywodzących się z EU. Wyciągane są, więc wnioski, iż bardziej atrakcyjna staje się dla tych przedsiębiorstw obsługa rynków zagranicznych za pomocą eksportu przy innych warunkach niezmienionych i co najwyżej mogą wystąpić zracjonalizowane BIZ, podejmowane z myślą o źródłach tańszego zaopatrzenia. Projekty inwestycyjne firm w dzisiejszych czasach muszą być dynamiczne, ale jednoczesnie bezpieczne. Unia Europejska stawia na innowację, ale niestety coraz częściej idzie w stronę bezpieczeństwa - zwłaszcza w czasach kryzysu. Dlatego wiele firm rozwija się gospodarczo i próbuje zebrać wiele możliwości, jeśli chodzi na przykład o rozwinięcie zakładów, a także większy zakres handlu międzynarodowego. Wydaje się być to dobrą taktyką, ale jest trochę ryzykowne. Importując bowiem towary państwo traci pieniądze, a to zakłóca stabilność całego systemu inwestycyjnego Unii Europejskiej. Ważne więc by wszystko było pod kontrolą.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:



2G6UqpcKA, 2016-05-14 18:45
OR you can sign into your account (or make one) and change the zip code. The only way you can change it is to log in. <a href="http://hotsmltl.com">Copc.nsouom</a> wants you to have an account in order to change the zip.


2qL4QSkWF, 2016-05-13 20:41
Several moment in time a man berfoe woman wishes to stumble on whom a cell phone number belongs with the purpose of, with does not wish at what time call them ahead once to dicvesor starting who they are, a switch phone search may possibly be real the grand suitable choice. http://qxtrgg.com [url=http://ulxlnmptpc.com]ulxlnmptpc[/url] [link=http://bgvdemx.com]bgvdemx[/link]


nOOmeGWkz2Q, 2016-05-12 18:49
So true. Honesty and everything redcenizgo.


1   

Warto również przeczytać

Po co komu marka

Jak się okazuje jedną z najcenniejszych rzeczy, które posiada każde przedsiębiorstwo na świecie jest nic innego, jak tylko marka. Ekonomiści szacują, że przychody z samej marki wynoszą co roku kilkase...

czytaj więcej

Kasa fiskalna

Kasa fiskalna jest urządzeniem elektrycznym które pozwala rejestrować oraz zapisywać obrót gotówki i sprawdzać, jakie były przychody w danych okresach czasu. Ponadto na podstawie wyciągów z kas fiskal...

czytaj więcej

Narkotyki, plaga naszych czasów

Narkotyki , można uznać za bardzo dobry przejaw przedsiębiorczości wśród młodzieży choc nie tylko na całym niemal świecie. Pomijając aspekt szkodliwości tych substancji, skupmy się na ekonomicznych i ...

czytaj więcej

Kapitał czyli bogactwa finansowe

Kapitał to zarówno termin z ekonomii jak i z finansów, który oznacza dobra czyli bogactwa finansowe, które szczególnie służą do rozpoczęciu lub tez kontynuacji działalności gospodarczej. Jest to jeden...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy