Cool Web

Wspólnotowa Polityka Rolna

Inne strony warte obejrzenia: dopasowany czaprak dla konia

Wspólnotowa Polityka RolnaInstytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych. Do 1 czerwca 2004 Polska przyjęła większość wymaganego prawodawstwa, na niektóre sprawy dostała jednak okresy przejściowe. Przeprowadzono głęboką restrukturyzację, zmiany kadrowe, strukturalne, reorganizację instytucji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, rybołówstwa. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 roku i ma siedzibę w Warszawie. Do jej kompetencji należy: akredytowana agencja płatnicza, wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wdrażanie instrumentów współfinansowanych z budżetu UE oraz udzielanie pomocy ze środków krajowych. Podlega ona Ministerstwu Finansów (w zakresie gospodarowania środkami płatniczymi). Agencja ma za zadanie wspierać przedsięwzięcia przyspieszające przemiany strukturalne w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pomaga w rozwoju infrastruktury techniczno-produkcyjnej, w poprawie struktury agrarnej, zwiększeniu ilości miejsc pracy jak również wspiera usługi dla rolnictwa. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa posiada Centralę, 16 oddziałów regionalnych, 314 biur powiatowych. Agencja Rynku Rolnego powstała w 2004 roku i ma również siedzibę w Warszawie. Do jej zadań należy akredytowana agencja płatnicza i administrowanie mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej finansowanymi z budżetu krajowego. Wypłaca ona środki finansowe uczestnikom tych mechanizmów. Kontroluje uprawnienia do wypłacania środków pieniężnych, przekazuje Komisji Europejskiej informacje dotyczące tych mechanizmów oraz prowadzi działalność promocyjną. Agencja Nieruchomości Rolnych powstała w 1991 roku na mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wcześniej nosiła nazwę Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ma siedzibę w Warszawie. Do jej zadań między innymi należy przejmowanie i gospodarowanie mieniem i realizacja programu osadnictwa. Ponadto prowadzi ewidencję księgową i windykację należności. Odpowiedzialna jest również za umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Interwencjonizm państwowy

Interwencja państwowa to aktywne uczestnictwo państwa w życiu gospodarczym,dzieki takim instytucjom jak sejm,senat,Rada Ministrów,prezydent,NIK,NBP oraz rada polityki pieniężnej. Najcześciej stosowane...

czytaj więcej

John Maynard Keynes

Teoretycy ekonomii doskonale wiedzą, że istnieje wiele koncepcji i poglądów dotyczących różnego rodzaju modeli makroekonomicznych. Idei było na tyle dużo, że można mówić nawet o swego rodzaju „s...

czytaj więcej

Jak dobrze rozłożyć swoje wydatki

Podczas oszczędzania, mamy bardzo mało szans na zarobienie jeżeli źle rozkładamy nasze wydatki i nie wiemy po prostu co kupować a co nie. najważniejsze jest to, aby nie kupować czego popadnie, musimy ...

czytaj więcej

Produkcja

Nie ulega wątpliwości, że produkcja ściśle wiąże się z samą ekonomią. Jednym z zajęć ekonomii jest analizowanie produkcji w związku z czym odgrywa ona naprawdę dużą rolę. Tak więc produkcja jest to ni...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy