Cool Web

Wspólna Polityka Transportowa

Inne strony warte obejrzenia: bizneslane.pl/

Wspólna Polityka TransportowaInaczej niż w przypadku Wspólnej Polityki Walutowej, Transportowa została przewidziana w Traktatach Rzymskich o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Początkowo miała ona być jedynie środkiem do realizacji integracji a nie celem samym w sobie. Miała przede wszystkim stanowić instrument, który zapewni właściwe funkcjonowanie Wspólnego Rynku. Integracja na tym poziomie, przebiegała jednak bardzo powoli. Program przebiegu zbliżania się państw członkowskich na tym poziomie został przyjęty przez Radę Ministrów w 1985 roku. Wspólny rynek transportowy istnieje tak naprawdę dopiero od 1993 roku. Był spójny z rynkiem wewnętrznym, dlatego wszedł w życie razem z nim. W tak zwanym międzyczasie, stwierdzono, że liberalizacja rynku transportowego następuje zbyt szybko, dlatego wprowadzono klika wyjątków, które miały opóźnić ten proces do 2004 roku. Biała Księga Komisji Europejskiej (ustanowiona 2 grudnia 1992 roku) zawiera kilka scenariuszy rozwoju transportu z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i tym samym odegrała dużą rolę w rozwoju integracji w tym sektorze. W 1992 roku, w Traktacie z Maastricht, państwa członkowskie zapowiedziały budowę sieci transeuropejskich z angielskiego – Trans – European Networks, czyli w skrócie TENs. W ich skład oprócz połączeń transportowych miały należeć telekomunikacyjne i energetyczne. W stosunku do tych ostatnich ustalono, że w przyszłości będzie można rozszerzyć je na kraje Europy Środkowej i Wschodniej jak również na państwa basenu Morza Śródziemnego. W 1994 roku w Essen, odbył się szczyt Unii Europejskiej, na którym przyjęto czternaście priorytetowych zadań czekających na TENs. Początkowo zaplanowano, że do 2010 roku, plan realizacji budowy wspólnej sieci transeuropejskiej, zostanie w całości wykonany. Warto wspomnieć w jaki sposób finansowana jest Wspólna Polityka Transportowa. Zapewnie nie jest ona tak chłonna jak Wspólna Polityka Rolna, która stanowi obecnie około 40% wydatków Wspólnot Europejskich. Środki na realizację polityki transportowej mają mieszane pochodzenie. Po części składają się na nie fundusze z instytucji wspólnotowych takich jak Europejski Bank Centralny. W dużej mierze, finansują ją jednak państwa członkowskie. Źródła krajowe w równym stopniu publiczne jak i prywatne oddają środki na zrealizowanie planów Wspólnej Polityki Transportowej.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Gdzie studiować ekonomię?

Studiów ekonomicznych jest bardzo dużo, ponieważ jest to kierunek przyszłościowy i jest teraz na topie. Dlatego, jeśli ktoś chce być bardzo dobrze wykwalifikowany powinien wybrać jedną z najlepszych u...

czytaj więcej

Narzędzia polityki handlu zagranicznego

Polityka handlu zagranicznego decyduje o kierunku działań rządu w sprawach dotyczących wymiany towarów a także usług pomiędzy obcymi państwami. Decyzje rządu dotyczące handlu międzynarodowego wpływają...

czytaj więcej

Sprzedaż akwizycyjna

Pod hasłem sprzedaż osobista należy rozumieć zarówno sprzedaż sklepowa,przy tradycyjnej formie usługi,jak i sprzedaż akwizycyjną. Osoba zajmujaca się akwizycją to akwizytor,czyli przedstawiciel handlo...

czytaj więcej

Credit

Kredyt jest przydatny dla nas wtedy, gdy potrzebujemy szybko pieniędzy na dany wydatek. Dobrze jest go wziąć w banku z najniższym oprocentowaniem, który pozwoli nam na bardzo mały dług podczas spłacan...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy