Cool Web

Wspólna Polityka Regionalna

Inne strony warte obejrzenia: cięcie na wymiar taśm miedzianych

Wspólna Polityka RegionalnaDokładnie jej nazwa brzmi: Wspólna Polityka Regionalna i Strukturalna. Została wprowadzona przez Wspólnoty Europejskie żeby zbliżyć poziom rozwoju gospodarczego i dobrobytu społeczeństw. Dotyczy ona wszystkich państw członkowskich i poszczególnych regionów, które należą do Wspólnot Europejskich. Podobnie jak Wspólna Polityka Przemysłowa, nie była ona przewidziana w Traktatach Rzymskich. Tak naprawdę potrzeba jej wprowadzenia wynikła w miarę rozwoju integracji. Wraz z rozwoje jednolitego rynku europejskiego zaczęto zauważać problemy, których rozwiązaniem mogła zająć się osobna polityka wspólnotowa. Dodatkowym determinantem był fakt, że skład członków Wspólnot stale się powiększał, a dychotomia między poziomem rozwoju gospodarczego w poszczególnych regionach okazała się w niektórych przypadkach ogromna. Wspólnoty Europejskie dopiero od 1972 roku zaczęły efektywnie prowadzić Wspólna Politykę Regionalną, ponieważ dopiero wtedy znaleziono odpowiednie środki finansowe. I ta od tamtego czasu była finansowana z dwóch źródeł: z Europejskiego Funduszu Socjalnego i Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnej. W latach późniejszy utworzono nawet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego można jednak uznać za datę przełomową dla tej polityki. Jest tak ponieważ, do Traktatu o Wspólnotach Europejskich dodano nowy Tytuł V, którego nazwa brzmi: Spójność ekonomiczna i socjalna. Po wejściu w życie aktu, na jego podstawie wcześniej wymienione, trzy źródła finansowania Wspólnej Polityki Regionalnej i Strukturalnej przeszły reformy. Skoordynowało to ich pracę. Dodatkowo, zainicjowano współfinansowanie rządowej polityki strukturalnej z budżetu Wspólnot Europejskich. Ustalono także dokładne cele i reguły na jakich organizacja może udzielić pomocy strukturalnej państwu członkowskiemu. Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht powołał do życia Fundusz Spójności, którego środki finansowe mają być przeznaczone na pomoc w rozwoju projektów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i inwestycji infrastrukturalnych (tylko w tych krajach członkowskich, gdzie PKB na jednego mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej dla całej Unii Europejskiej). Obecnie, około 35% budżetu Unii Europejskiej przeznaczanego jest na realizację Wspólnej Polityki Regionalnej i Strukturalnej.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Bot

Bot jest metodą finansowania projektów rządowych, które w dużej mierze polegają na finansowaniu przez przedsiębiorstwa czy też poszczególne osoby, które finansują projekt, w celu dokończenia jego budo...

czytaj więcej

Gwarancja depozytów

Depozyty stają się coraz popularniejszą metodą inwestowania i lokowania środków pieniężnych. Dlatego tak ważne są kwestie, które dotyczą bezpieczeństwa oraz gwarantowania danych depozytów, tak by nie ...

czytaj więcej

Ekonometria

Ekonometria dla ekonomii jest nauką pomocniczą. Dzięki niej lepiej jest zrozumieć procesy ekonomiczne, a czasem można je nawet zobrazować. Ekonometria zawiera w sobie elementy matematyki, statystyki a...

czytaj więcej

Spółka komandytowa

Spółkę komandytową zalicza się również- podobnie jak spółkę jawną- do spółek osobowych. Podstawowa różnica między tymi spółkami polega na tym, że w spółce komandytowej są dwie kategorie wspólników. Do...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy