Cool Web

Wspólna Polityka Ochrony Środowiska

Inne strony warte obejrzenia:

Wspólna Polityka Ochrony ŚrodowiskaTak naprawdę fakt, że ochrona środowiska naturalnego wymaga wręcz specjalnych i szczegółowych uregulowań prawnych zauważono już w na samych początkach lat siedemdziesiątych. Kwestia ta została poruszona na szczycie Wspólnot Europejskich, który odbył się w Paryżu w 1972 roku. Głowy państw członkowskich jednomyślnie uznały, iż Wspólna Polityka Ochrony Środowiska powinna stać się najnowszym celem państw członkowskich. I tak też się stało, był to nowy priorytet Wspólnot Europejskich. Z wprowadzeniem jednak odpowiednich i dokładnych postanowień w formie obowiązującego prawa czekano aż do podpisania Jednolitego Aktu Europejskiego. Co więcej, nie zakończono tylko na tym. Więcej regulacji dotyczących tak ważnej kwestii ochrony środowiska znalazło się również w późniejszych umowach międzynarodowych, to jest w Traktacie z Maastricht i Traktacie Amsterdamskim. Stwierdzono, iż Wspólnoty Europejskie przyjęły tak zwane podejście horyzontalne do Wspólnej Polityki Ochrony Środowiska Naturalnego. Wyraża się ono głównie w V Programie Działań Wspólnoty na rzecz Środowiska Naturalnego. Można powiedzieć, że postanowiono podejść do zagadnienia bardzo kompleksowo i walczyć z nim również na szerokim polu. W wymienionym wyżej programie, zawarto przede wszystkim wszystkie przyczyny i źródła, z których pochodzą wszelkie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Dokładnie opisano kwestię przemysłu, energetyki, turystyki transportu jak również rolnictwa. Uwieńczeniem podejścia horyzontalnego można nazwać zbiór decyzji podjętych przez Radę Europejską. Zapadły one na szczycie w Wiedniu w 1998 roku, kiedy to instytucje wspólnotowe zobowiązały się do traktowania jako priorytetowe, sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego, podczas wszelkich działań podejmowanych w różnych, innych dziedzinach. Był to moment przełomowy, ponieważ to Wspólnota Europejska, a właściwie jej organy podjęły się kontrolowania zanieczyszczania środowiska i przyjęły to jako swój cel. Wspólna Polityka Ochrony Środowiska jest więc prowadzona na zasadach prewencyjnych. Zgodnie z ideą łatwiej zapobiegać niż likwidować skutki, bo ja wiadomo zmiany zachodzące w środowisku są nieodwracalne. Dodatkowo przyjęto zasadę bezwzględną i niestety często sankcjonowaną, które państwo członkowskie zanieczyszcza, to płaci ogromne sumy pieniężne.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Efekty przesunięcia handlu

Efekt przesunięcia handlu jest związany ze zmianą dotychczasowych kierunków handlu, spowodowaną liberalizacją przepływów towarowych wewnątrz ugrupowania integracyjnego a dyskryminacją w stosunku do kr...

czytaj więcej

Wspólna Polityka Monetarna

Polityka monetarna polega na wpływaniu na gospodarki kraju za pomocą impulsów pieniężnych albo poprzez wpuszczenie do niej pieniędzy albo odwrotnie – czynienie go drogim poprzez wypompowywanie g...

czytaj więcej

Praca dla emerytów

Obecnie w naszym kraju jest coraz ciężej z otrzymywaniem emerytur, jak i również same emerytury są bardzo niskie, co sprawia, że osoby takie starają się o pracę, która pozwoli im na zarobienie dodatko...

czytaj więcej

Marketingowa etykieta

Każdy produkt, który jest wystawiany na sprzedaż powinien posiadać etykietę, która zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Zazwyczaj etykietę wykonuje się z papieru bądź z folii, która jest przy...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy