Cool Web

Wspólna Polityka Monetarna

Inne strony warte obejrzenia: Praca w Rzeszowie szkolenia dla prawników http://seniorzy24.pl/sprzet-cwiczen-domu/

Wspólna Polityka MonetarnaPolityka monetarna polega na wpływaniu na gospodarki kraju za pomocą impulsów pieniężnych albo poprzez wpuszczenie do niej pieniędzy albo odwrotnie – czynienie go drogim poprzez wypompowywanie go z gospodarki. Państwa tracą tą możliwość. Do zasad Wspólnej Polityki Monetarnej należy zapewnienie spójności gospodarczej i społecznej oraz usztywnienie kursu walut narodowych i zastąpienie ich przez euro. Ponadto jej celem jest również ustanowienie wiążących reguł odnośnie dyscypliny budżetowej (art. 101-103 TWE), takich jak nakaz unikania nadmiernego deficytu w budżetach krajowych i zaciągania długu publicznego. Wspólna Polityka Monetarna kieruje się przede wszystkim zasadą otwartej koordynacji. Jest to pośrednia forma pomiędzy negocjacjami międzyrządowymi a wspólnotową metodą integracji i podejmowania decyzji. Badania przeprowadzone w lutym 2009 roku wykazały, że aż 52% Polaków uważa, iż wprowadzenie euro niekorzystnie wpłynie na sytuację ich gospodarstw domowych, 36% chce, aby Polska weszła do strefy euro do 2012 roku a 28% po 2012 roku. Jakie są wieć korzyści z wprowadzenia euro? Należy do nich eliminacja wahań kursowych. Wspólna waluta umożliwia rozwój handlu między państwami Unii Gospodarczej i Walutowej. Ponadto eliminuje koszty transakcyjne. Likwiduje koszty kupna i sprzedaży walut i przyczyni się tym samym do obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstw. Dla firm oznacza to lepszy dostęp do rynku, zyskanie nowych konsumentów i większe możliwości eksportowe. Dzięki euro mielibyśmy przejrzystość cen. Ceny dóbr i usług prezentowane byłyby w jednej walucie uwidaczniając różnice między jednakowymi produktami w poszczególnych krajach, co zwiększa konkurencję i w dalszej konsekwencji może doprowadzić do spadku cen. Zaistniałaby niska inflacja, co wpłynęłoby na kredyty. Co więcej nastąpiłby rozwój i integracja europejska rynku finansów, nasilona konkurencja między bankami europejskimi, która w konsekwencji obniżyłaby koszty pozyskiwania środków finansowych szczególnie przez sektor MSP. Niskie stopy procentowe oznaczają przecież mniejszy koszt kredytu. Dodatkowo nastąpiłby rozwój gospodarczy – gwarantowany przez Europejski Bank Centralny. Oprócz pozytywnych stron wprowadzenia euro istnieją również te negatywne. Jak na przykład wzrost cen podstawowych produktów, brak możliwości regularnego stymulowania gospodarką państwową czy brak możliwości zmiany stóp procentowych.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:n8EYAqiB1eP, 2016-10-26 07:37
All of my questions seettld-thanks! http://rzhruqypkir.com [url=http://zgewszezy.com]zgewszezy[/url] [link=http://yrwtsfyr.com]yrwtsfyr[/link]


A5KKmtiWPnX, 2016-10-22 02:06
It's great to find somonee so on the ball http://olrxpgr.com [url=http://brdeydrvlj.com]brdeydrvlj[/url] [link=http://tgcjjny.com]tgcjjny[/link]


3ogEJZLJQ0, 2016-10-21 19:40
You write so <a href="http://ewmotw.com">hosltney</a> about this. Thanks for sharing!


sp8PCbfJ0, 2016-10-20 16:43
Heck yeah bab-eye keep them coming!


1   

Warto również przeczytać

Efekty przesunięcia handlu

Efekt przesunięcia handlu jest związany ze zmianą dotychczasowych kierunków handlu, spowodowaną liberalizacją przepływów towarowych wewnątrz ugrupowania integracyjnego a dyskryminacją w stosunku do kr...

czytaj więcej

Praca dla emerytów

Obecnie w naszym kraju jest coraz ciężej z otrzymywaniem emerytur, jak i również same emerytury są bardzo niskie, co sprawia, że osoby takie starają się o pracę, która pozwoli im na zarobienie dodatko...

czytaj więcej

Marketingowa etykieta

Każdy produkt, który jest wystawiany na sprzedaż powinien posiadać etykietę, która zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Zazwyczaj etykietę wykonuje się z papieru bądź z folii, która jest przy...

czytaj więcej

Pasożyt w społeczeństwie

Za komuny i socjalizmu robotnik żył według starej zasady „ czy się stoi, czy się leży tysiąc złotych się należy ”. Dzisiaj nikt niestety już w tę zasadę nie wierzy, a poza tym każdy pracod...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy