Cool Web

Wspólna Polityka Konkurencji

Inne strony warte obejrzenia: pompy ciepła cwu

Wspólna Polityka KonkurencjiWspólna Polityka Konkurencji to wypadkowa tworzenia najpierw wspólnego rynku a później przekształcania go w jednolity rynek europejski. Ten proces wymagał od Wspólnot Europejskich ustalenia dokładnych reguł konkurencji w taki sposób, żeby nie miały na nią sztucznego wpływu rządy państw członkowskich ani poszczególne podmioty gospodarcze. Powołano więc Wspólną Politykę Konkurencji, która obejmuje takie obszary jak: kontrola fuzji przedsiębiorstw, porozumienia między nimi, wykorzystywanie przez nie dominującej pozycji na rynku, kontrola warunków na jakich działają monopole państwowe, sprawdzanie reguł interwencjonizmu państwowego oraz przeprowadzenie liberalizacji rynku zamówień publicznych. Zasady, jakie przyjęła Wspólnota Europejska dotyczące konkurencji na rynku dotyczą tak i przedsiębiorstw prywatnych jak i publicznych. Prawo to ma oczywiście pierwszeństwo wobec prawa krajowego. Komisja Europejska jest tym organem, który ma bardzo duże uprawnienia w zakresie nadzorowania przestrzegania zasad konkurencji. Wydaje ona między innymi zgodę na fuzję dużych przedsiębiorstw. Oczywiście każda jej decyzja może zostać zaskarżona w Trybunale Sprawiedliwości, który po dogłębnym zbadaniu sprawy może ją odrzucić lub podtrzymać. Niewielu wiadomo, że subwencje albo zbyt duża pomoc państwa mogą zdecydowanie zakłócić poprawne funkcjonowanie konkurencji na rynku. Zgodnie z artykułami od 92 do 94 Traktatu o Wspólnotach Europejskich, istnieje specjalna procedura, która ma na celu kontrolowanie interwencjonizmu państwowego. Organem odpowiedzialnym za jej poprawne i rzetelne przeprowadzenie jest Komisja Europejska. Dopuszcza ona jednak pewne formy pomocy publicznej. Należą do nich wspomaganie naprawienia szkód po przebytej klęsce żywiołowej oraz pomoc o charakterze socjalnym. Jeżeli Komisja Europejska wyrazi na to zgodę, dopuszcza się pomoc ze strony państwa udzielaną obszarom o niskim standardzie życia (ma ona charakter gospodarczy) oraz w przypadku wysokiego bezrobocia. Za jej pozwoleniem, kraj może udzielić wparcia w realizacji ważnych projektów. Mogą one być na przykład na rzecz wspierania dziedzictwa kulturowego. Komisja Europejska dopuszcza zazwyczaj wspomaganie rozwoju pewnych działalności gospodarczych. Oczywiście można by tak wymieniać jeszcze długo. Wniosek z tego taki, że decyzja Komisji Europejskiej zależy od indywidualnego przypadku.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Udział ekonomii w budowie państwa

W dzisiejszych czasach bardzo wyraźnie widać wpływ jaki daje nam ekonomia i sposób w jaki możemy sobie poradzić z nią na skali globalnej. Wiele sposobów jest na utrzymanie państwa w stabilności gospod...

czytaj więcej

Droższe czy tańsze

W zależności od tego, co chcemy kupić musimy pamiętać o zasadzie, że nie zawsze wszystko, co droższe jest lepsze, oraz na odwrót. W wielu przypadkach markowe rzeczy są bardzo drogie, co również wpływa...

czytaj więcej

Ekonomia – nauka ścisła czy humanistyczna?

Wiele osób, które nie miały bliższej styczności ze studiowaniem ekonomii, natychmiast po usłyszeniu tego słowa wyobraża sobie skomplikowane obliczenia matematyczne, wykresy giełdowe i mężczyzn pod kra...

czytaj więcej

Ekonomia - Miłość oślepia

Wielu naukowców podkreśla, że miłość to swoisty stan umysłowy oraz chemiczny naszego organizmu, w którym to nie panujemy do końca nad naszymi odruchami. Według naukowców, człowiek zakochany jest gotow...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy