Cool Web

Wskaźniki rozwoju społecznego

Inne strony warte obejrzenia: transkrypcje nagrań

Wskaźniki rozwoju społecznegoWraz z rozwojem nauki i możliwości gromadzenia, przetwarzania i analizowania różnego rodzaju danych badacze, ekonomiści, socjologowie i inni naukowcy z umiłowaniem rozpoczęli prowadzenie różnego rodzaju statystyk i porównań. Każdego roku duże emocje wzbudzają różnego rodzaju rankingi szeregujące państwa świata pod względem bogactwa, tempa rozwoju, poziomu życia mieszkańców i tym podobne. Istnieje wiele metod obliczania tego typu wskaźników. Najstarsza z nich opierała się po prostu o wartość Produktu Krajowego Brutto bądź Produktu Narodowego Brutto. Później każdy z tych makroagregatów dzielono na ilość mieszkańców danego państwa i otrzymywano PKB i PNB per capita. W późniejszych latach stwierdzono jednak, że wartość produkcji czy dochodu nie w pełni odzwierciedla rzeczywisty poziom życia człowieka. Powstało więc wiele innych wskaźników uwzględniających dodatkowe czynniki. Współcześnie za najbardziej obiektywne uważa się dwa z nich: wskaźnik rozwoju społecznego HDI oraz współczynnik Giniego. HDI (skrót od: Human Development Index) jest nie tylko miernikiem rozwoju ekonomicznego ludności danego państwa, ale uwzględnia też inne społeczne uwarunkowania, takie jak poziom edukacji oraz opieki zdrowotnej. Pod pojęciem poziomu edukacji twórcy współczynnika HDI rozumieli po pierwsze ogólny wskaźnik skolaryzacji, czyli odsetek dzieci w wieku szkolnym korzystających ze sformalizowanej edukacji oraz wskaźnik alfabetyzacji, czyli odsetek osób umiejących czytać i pisać. Z kolei poziom opieki zdrowotnej szacowany jest na podstawie oczekiwanej średniej długości życia. Wszystkie czynniki mają swoje wagi i po ich zsumowaniu otrzymuje się wskaźnik HDI. Współczynnik Giniego, nazywany także Wskaźnikiem Nierówności Społecznej, zgodnie z nauką ekonometrii stosowany jest do wykazywania nierównomiernego rozkładu dóbr. Stosując współczynnik Giniego wychodzi się z założenia, że im wyższy poziom nierówności dochodów w danym społeczeństwie, tym niższy poziom jego rozwoju. Twierdzenie to opiera się na fakcie, że poziom dochodów zależy od takich czynników jak zdrowie, wykształcenie, wielkość i struktura rodziny i tak dalej. Skoro rozkład dochodu jest nierówny oznacza to, że w danym państwie mieszkańcy nie mają zapewnionego nieograniczonego dostępu do wymienionych wcześniej czynników warunkujących rozwój i wysoki poziom życia.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Głód na świecie

Według ekonomistów największą przyczyną głodu na świecie wcale nie jest susza, huragany i kataklizmy, ale nadmierna konsumpcja towarów i produktów żywieniowych w krajach rozwijających się i rozwinięty...

czytaj więcej

Szkolenie i doskonalenie pracowników

Szkolenie pracowników ma na celu wyposażenie ich w konkretne umiejętności, niezbędne do wykonywania określonej pracy. Jego korzyści są wielostronne: poprawa rezultatów pracy, redukcja czasu i kosztów ...

czytaj więcej

Wiele możliwości

Nie da się ukryć, że wybór odpowiedniego kierunku studiów daje nam wiele możliwości, z których możemy korzystać na wiele sposobów. Postaraj się więc mieć to na uwadze a będziesz w stanie zyskać napraw...

czytaj więcej

Strefa wolnego handlu

Długookresowe efekty wprowadzenia strefy wolnego handlu i unii celnej w świetle teorii integracji badaniach dynamicznych efektów libracji przepływów handlowych strefie wolnego handlu i unii celnej uwz...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy