Cool Web

Wpływ państwa na ekonomię rodziny

Inne strony warte obejrzenia: transkrypcje podsłuchów

Wpływ państwa na ekonomię rodzinyOd sytuacji ekonomicznej każdej rodziny uzależnione jest wypełnianie prawidłowych funkcji oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. Na ekonomię rodziny przede wszystkim wpływają osiągane dochody. To one decydują o możliwościach gromadzenia niezbędnych dóbr dla prawidłowego funkcjonowania rodziny. Coraz więcej gospodarstw domowych sięga po dodatkowe źródła dochodu nie mogąc pogodzić dostępnych środków finansowych z zapotrzebowaniem członków rodziny na określone dobra. Również już dotąd zgromadzone zasoby materialne decydują o bycie a co za tym idzie sytuacji ekonomicznej określonego gospodarstwa domowego. Dla wielu rodzin środki finansowe uzyskiwane ze świadczeń społecznych stanowią podstawowe źródło dochodu lub jego dodatkowy aspekt finansowy. Jeżeli osoba przebywa na emeryturze to świadczenie będzie dla niej podstawową formą dochodu, jednak jeżeli pobiera określony rodzaj zasiłku na przykład w formie świadczeń rodzinnych to jest to dla gospodarstwa domowego dodatkowy przypływ gotówki. O sytuacji ekonomicznej każdej rodziny decyduje ilość członków jej rodziny a w tym czynnych zawodowo i osiągających stałe dochody. Na wpływ dostępnych zasobów finansowych określonego gospodarstwa domowego ma dodatkowo stan zdrowia członków rodziny oraz stopień wykształcenia, który w dużej mierze wpływa na atrakcyjność zarobków. Często zdarza się, że określona sytuacja ekonomiczna nie jest zależna od zarządzania dostępnymi zasobami finansowymi oraz materialnym. Na jej wpływ mają często różne czynniki zewnętrzne takie jak na przykład bezrobocie, kryzys gospodarczy a nawet niezapodziewana choroba członka rodzi. W państwach opiekuńczych na poprawę kłopotów ekonomicznych gospodarstw domowych przeznaczane są specjalne środki finansowe. W Polsce tego rodzaju pomoc świadczą między innymi ośrodki pomocy społecznej, które zasilają zasoby rodziny dodatkowymi dobrami finansowymi lub materialnymi. Są to pewnego rodzaju świadczenia socjalne w postaci zasiłków pielęgnacyjnych, dopłat do kosztów związanych z użytkowaniem mieszkania a nawet okresowe zasiłki pieniężne. Dla bardziej ubogich rodzin pomoc państwa w zarządzaniu dobrami gospodarstw domowych przeznacza również zasoby materialne. Dożywianie dzieci na stołówkach szkolnych, czy zakup materiałów szkolnych a nawet odzieży to dla wielu rodzin duże odciążenie dostępnego budżetu domowego.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Zasiłek wychowawczy

Zasiłek wychowawczy to okres kiedy wypłacane są kobiecie pieniądze za przebywanie na urlopie wychowawczym , czyli okresie po urodzeniu dziecka do wieku czterech lat z tym, że ostatni rok jest bezpłatn...

czytaj więcej

Jednolity rynek wewnętrzny

Efekty ekonomiczne jednolitego rynku wewnętrznego. Łączne korzyści, jakich można oczekiwać z tytułu budowy jednolitego rynku wewnętrznego, mają swoje źródło w oszczędnościach wynikających ze zniesieni...

czytaj więcej

Rola Narodowego Banku Polskiego

Jak wiadomo, w każdym państwie funkcjonuje instytucja banku centralnego, inaczej zwanego bankiem narodowym. W zależności od ustroju i uregulowań prawnych, mogą być one podporządkowane władzom państwow...

czytaj więcej

Sport w mieście

Wszystkie miasta w Polsce muszą uporać się z różnymi inwestycjami. Do najważniejszych należą inwestycje związane ze służbą zdrowia. Do czasu, kiedy placówki służby zdrowia nie zostaną w stu procentach...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy