Cool Web

World Trade Organisation

Inne strony warte obejrzenia:

World Trade OrganisationPo drugiej wojnie światowej, kiedy to gospodarki niemal wszystkich państw biorących udział w działaniach zbrojnych szukały sposobu na odbicie się od dna pojawił się trend na tworzenie różnego rodzaju międzynarodowych organizacji, które dzięki skumulowaniu sił miały ułatwić proces powrotu do normalnego, zrównoważonego rozwoju. Wśród wielu układów i umów podpisanych po 1945 roku znalazł się także Układ Ogólny w sprawie taryf Celnych i Handlu (w skrócie GATT, od: General Agreement on Tariffs and Trade). Został on podpisany w 1947 roku, a jego najważniejszym zadaniem miała być szeroko pojmowana liberalizacja handlu międzynarodowego. Można powiedzieć, że ów układ był „matką” istniejącej współcześnie Światowej Organizacji Handlu, znanej szerzej jako WTO (World Trade Organisation). Procedura funkcjonowania najpierw GATT, a później WTO opiera się o tak zwane rundy negocjacyjne. Odbywały się one co kilka lat, a na każdej z nich przedstawiciele stron układu omawiali kwestie dotyczące wolnego handlu międzynarodowego. Już na początku ustalono, że sygnatariusze Układu Ogólnego muszą kierować się kilkoma podstawowymi zasadami: niedyskryminacji i równego traktowania, wzajemności, możliwości interwencji handlowej oraz stosowania klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Jak już wspomniano, dzieckiem GATT była Światowa Organizacja Handlu. Porozumienie o jej utworzeniu zostało zawarte i podpisane podczas rundy urugwajskiej GATT w 1994 roku. Ta międzynarodowa organizacja, skupiająca ponad sto pięćdziesiąt państw z całego świata, stawia sobie za cel zniesienie barier utrudniających rozwój handlu międzynarodowego i zapewnienia wszystkim krajom członkowskim wolnego dostępu do rynków światowych. Struktura Światowej Organizacji Handlu jest bardzo przejrzysta. Na jej czele stoi Konferencja Ministerialna, która składa się z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich. Zwoływana jest średnio raz na dwa lata, a przedmiotem jej obrad są wszystkie najważniejsze sprawy podejmowane na forum WTO. Rada Generalna jest organem wykonawczym w stosunku do decyzji Konferencji Ministerialnej. Jej posiedzenia zwoływane są ad hoc. W celu większej specjalizacji działań WTO powołane zostały także Rady, które zajmują się poszczególnymi kwestiami związanymi z handlem międzynarodowym. Obecnie są to: Rada do spraw Handlu Towarami, Rada do spraw Handlu Usługami oraz Rada do spraw Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Matka – pracownik

Jeśli kobieta szuka pracy, to musi najczęściej odpowiedzieć na całą masę różnego rodzaju pytań. Są one bardziej lub mniej osobiste, jednak z pewnością przysparzają licznych problemów i kłopotów przysz...

czytaj więcej

Grecki kryzys

W prasie, radiu i telewizji bardzo głośno jest ostatnio o greckich problemach finansowych i ekonomicznych. Grecja popadła w bardzo duże długi względem innych państw Unii Europejskiej, as jej dziura i ...

czytaj więcej

Międzynarodowe migracje ludności

Przyczynami międzynarodowej migracji ludności są w dużej mierze względy ekonomiczne a poza nimi również polityczne, ekologiczne, społeczne i religijne. Wśród przyczyn ekonomicznych można wyróżnić prze...

czytaj więcej

Rola Narodowego Banku Polskiego

Jak wiadomo, w każdym państwie funkcjonuje instytucja banku centralnego, inaczej zwanego bankiem narodowym. W zależności od ustroju i uregulowań prawnych, mogą być one podporządkowane władzom państwow...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy