Cool Web

Weksel, papier wartościowy

Inne strony warte obejrzenia: Oferty pracy Katowice

Weksel, papier wartościowyWeksel to papier wartościowy sporządzony w określonej przez prawo formie, zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowej zapłaty określonej sumy pieniężnej w oznaczonym miejscu i czasie. Wyróżnia się następujące formy weksla: weksel własny (inaczej suchy, prosty, sola weksel) i weksel trasowany (ciągniony, trata). Weksel własny zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniędzy we wskazanym miejscu i czasie. Weksel własny to dokument, którego podmiotami są wystawca i remitent. Weksel trasowany zawiera skierowane do trasata przez wystawcę weksla bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej wskazanej na wekslu) oznaczonej osobie, w oznaczonym miejscu i czasie. Jako dokument będący papierem wartościowym, weksel własny powinien zawierać: nazwę weksla, przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, oznaczenie terminu płatności, oznaczenie miejsca płatności, nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana, oznaczenie miejsca i daty wystawienia weksla, podpis wystawcy weksla. Weksel spełnia funkcję płatniczą, kredytową, gwarancyjną, obiegową i refinansową. Wzrostem gospodarczym nazywa się zwiększanie w danym okresie strumieni dóbr i usług wytwarzanych w gospodarce i pożądanych przez ludzi. Wysokość wzrostu gospodarczego warunkowana jest przez wiele czynników. Podstawowymi z nich są inwestycje, postęp techniczny, a także alokacja nakładów. Pomiędzy tymi czynnikami istnieją zawsze mniej lub bardziej ściśle związki i wzajemne relacje. Mogą przybierać one charakter bezpośredni (ilościowe ujęcie), lub pośredni. Im wyższy wzrost gospodarczy, tym wyższy poziom życia obywateli danego kraju, większe bezpieczeństwo publiczne oraz lepsza sytuacja socjalna. Wzrost gospodarczy mierzy się przede wszystkim wielkością produktu krajowego brutto w ujęciu globalnym (PKB ukazuje nam potencjał danej gospodarki na tle gospodarek innych krajów). Miernikami wzrostu gospodarczego jest również produkt narodowy brutto, wielkość produktu krajowego brutto przypadająca na jednego mieszkańca (PKB per capita) oraz stopa wzrostu dochodu narodowego. Jeśli PKB rośnie, mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym. Jeżeli jednak PKB maleje, mówimy wówczas o recesji. Do recesji dochodzi wtedy, gdy popyt na dobra i usługi wytwarzane przez firmy nie jest na tyle wielki, by firmom udało się sprzedać wszystko to, co wyprodukują.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Polskie tiry

Firmy logistyczne w Polsce od jakiegoś czasu odnoszą spore straty. Sytuacja taka tyczy się zarówno tych przedsiębiorstw, które działają na naszym krajowym rynku, jak i również tych, które przyjmują zl...

czytaj więcej

Grecki kryzys

W prasie, radiu i telewizji bardzo głośno jest ostatnio o greckich problemach finansowych i ekonomicznych. Grecja popadła w bardzo duże długi względem innych państw Unii Europejskiej, as jej dziura i ...

czytaj więcej

Wybieramy telewizory

Na rynku telewizorami w ofercie znaleźć można wiele modeli odbiorników, o zróżnicowanych cenach oraz możliwościach. Rozwój technologii produkcji telewizorów spowodował, że we współczesnych czasach na...

czytaj więcej

Małe osiedlowe sklepy

Osiedlowe sklepiki są bardzo często dyskryminowane przez duże molochy supermarketów. Nie zawsze jednak taka sytuacja ma miejsce i oczywiście nie wszędzie. Jak się okazuje osiedlowe sklepiki najczęście...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy