Cool Web

Walka Wspólnej Polityki Społecznej

Inne strony warte obejrzenia:

Walka Wspólnej Polityki SpołecznejZ dyskwalifikacją bezpośrednią mamy do czynienia, gdy ze względu na wymienione kryteria, osobę traktuje się mniej korzystnie niż inną osobę w podobnej sytuacji. Dyskwalifikacja pośrednia ma natomiast miejsce, gdy przepis, kryterium, praktyka pozornie neutralna może doprowadzić do niekorzystnej sytuacji osób wyodrębnionych ze względu na zakazane postawy dyskryminujące w porównaniu z innymi osobami, chyba że są one obiektywnie uzasadnione, środki mające służyć osiągnięciu celu są właściwe i konieczne. Zakaz dyskryminacji z osobna odnosi się do nawiązywania stosunku pracy i z osobna do pozostawania z nim i rozwiązywania go. Dyskryminacja pozytywna jest możliwa przy wypowiadaniu zwolnień masowych pozwalających chronić kobiety, mniejszości narodowe i etniczne, niepełnosprawnych. Rozróżnienie płacowe doświadczane przez kobiety wynosi średnio 15% mniej wynagrodzenia niż w przypadku mężczyzn. Największa różnica istniej na Cyprze, bo wynosi aż 25%, a najmniejsza na Malcie i w Belgi, to około 4% . W Polsce natomiast, jest równa 10%. Art. 141 TWE mówi o zasadzie równej płacy dla kobiet i mężczyzn za równą pracę i za pracę o równej wartości. Dyskwalifikacja jest zabroniona w sferze zbiorowego prawa pracy (rola związków zawodowych, organizacji pracowniczych). Unia Europejska wymaga, żeby obszar zabezpieczeń społecznych miał charakter zarówno obowiązkowy i zakładowy. Kraje członkowskie muszą zapewnić pracownikom zabezpieczony i jednakowy dostęp do opieki zdrowotnej, korzyści socjalnych i edukacji. Unijna koncepcja niedyskryminacji jest koncepcją utożsamiającą równość z jednakowością. Wyjątki stanowią: 2000/43/WE i 2000/78/WE, mówią one o niestosowaniu ich w stosunku do migrantów z państw trzecich oraz do migracji bezpaństwowców. W Unii Europejskiej stosuje się również rozróżnienie między kobietami i mężczyznami ze względu na ciążę i macierzyństwo, tym samym wprowadzając ochronę pracy kobiet. Pracodawca musi uwzględnić rozsądne dostosowanie pracy dla niepełnosprawnych, a państwa członkowskie mają stosować przejściowe wsparcie adresowane do osób upośledzonych na rynku pracy. Jednocześnie oczekuje się od pracowników działania w dobrej wierze i lojalnie wobec kościoła oraz innych podmiotów publicznych jak również wobec swojego pracodawcy, w zgodzie z zasadą, nie gryź ręki, która jeść Ci daje.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Pierwsza potęga Światowej gospodarki

Ameryka jest najbardziej zorganizowanym ekonomicznie krajem, który przez wiele lat dyktował warunki funkcjonowania innym państwom. Wszystko czego dotkną amerykanie zamienia się w złoto. Sa oni inicjat...

czytaj więcej

Dodatki i bonusy

W każdy aspekt naszego życia weszła już ekonomia. Niestety od niej uzależnieni jesteśmy pod każdym względem i reguluje ona nawet taką dziedzinę naszej intymności jak możliwość posiadania dzieci i ich ...

czytaj więcej

Praca dla emerytów

Obecnie w naszym kraju jest coraz ciężej z otrzymywaniem emerytur, jak i również same emerytury są bardzo niskie, co sprawia, że osoby takie starają się o pracę, która pozwoli im na zarobienie dodatko...

czytaj więcej

Spółka jawna

Spółka jawna jest spółkš, która prowadzi we wspólnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe. Zawišzuje się jš na podstawie umowy zawartej przez wspólników na piœmie i –podobnie jak spółka cywilna- nie wym...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy