Cool Web

WTO - World Trade Organisation

Inne strony warte obejrzenia:

WTO - World Trade OrganisationPo drugiej wojnie światowej, kiedy to gospodarki niemal wszystkich państw biorących udział w działaniach zbrojnych szukały sposobu na odbicie się od dna pojawił się trend na tworzenie różnego rodzaju międzynarodowych organizacji, które dzięki skumulowaniu sił miały ułatwić proces powrotu do normalnego, zrównoważonego rozwoju. Wśród wielu układów i umów podpisanych po 1945 roku znalazł się także Układ Ogólny w sprawie taryf Celnych i Handlu (w skrócie GATT, od: General Agreement on Tariffs and Trade). Został on podpisany w 1947 roku, a jego najważniejszym zadaniem miała być szeroko pojmowana liberalizacja handlu międzynarodowego. Można powiedzieć, że ów układ był „matką” istniejącej współcześnie Światowej Organizacji Handlu, znanej szerzej jako WTO (World Trade Organisation). Procedura funkcjonowania najpierw GATT, a później WTO opiera się o tak zwane rundy negocjacyjne. Odbywały się one co kilka lat, a na każdej z nich przedstawiciele stron układu omawiali kwestie dotyczące wolnego handlu międzynarodowego. Już na początku ustalono, że sygnatariusze Układu Ogólnego muszą kierować się kilkoma podstawowymi zasadami: niedyskryminacji i równego traktowania, wzajemności, możliwości interwencji handlowej oraz stosowania klauzuli najwyższego uprzywilejowania. Jak już wspomniano, dzieckiem GATT była Światowa Organizacja Handlu. Porozumienie o jej utworzeniu zostało zawarte i podpisane podczas rundy urugwajskiej GATT w 1994 roku. Ta międzynarodowa organizacja, skupiająca ponad sto pięćdziesiąt państw z całego świata, stawia sobie za cel zniesienie barier utrudniających rozwój handlu międzynarodowego i zapewnienia wszystkim krajom członkowskim wolnego dostępu do rynków światowych. Struktura Światowej Organizacji Handlu jest bardzo przejrzysta. Na jej czele stoi Konferencja Ministerialna, która składa się z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich. Zwoływana jest średnio raz na dwa lata, a przedmiotem jej obrad są wszystkie najważniejsze sprawy podejmowane na forum WTO. Rada Generalna jest organem wykonawczym w stosunku do decyzji Konferencji Ministerialnej. Jej posiedzenia zwoływane są ad hoc. W celu większej specjalizacji działań WTO powołane zostały także Rady, które zajmują się poszczególnymi kwestiami związanymi z handlem międzynarodowym. Obecnie są to: Rada do spraw Handlu Towarami, Rada do spraw Handlu Usługami oraz Rada do spraw Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:zm2KYtLd8Rb, 2016-05-13 14:19
Cool TV. I was very against the TV in the kitchen until I started to use one and now Im <a href="http://ynexvsikwc.com">hoeokd.We</a> need to get a new one (the one we have is on loan from my baby brother) and this one seems pretty perfect. We just might have to steal the idea from you :)


64ZNXkEp5aw, 2016-05-12 16:27
I thought your hair looked a little shorter today. But delfiiteny not bad or weird. You just looked like the beautiful Coli I know and love.


1   

Warto również przeczytać

Zasady udzielania kredytu

Nowe zasady kredyty mieszkaniowe wynikają z powoli ustępującego kryzysu gospodarczego i zasady przypominają te sprzed kryzysu a nawet lepsze. Najlepszą zmianą jest przywrócenie dawania kredytów o kwoc...

czytaj więcej

Organizacja przedsiębiorstw

Zmiany w strukturze naszej gospodarki, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, powstawanie nowych firm wymagają coraz większej liczby pracowników o wykształceniu ekonomicznym, przygotowanych do prac...

czytaj więcej

Komisja Nadzoru Bankowego

1 Komisja Nadzoru Bankowego jest bardzo ważną instytucją, która czuwa nad prawidłową działalnością wszystkich banków. Sprawowanie odpowiednio skonsolidowanego nadzoru jest bardzo ważną funkcję. Bez te...

czytaj więcej

Wynagrodzenie

Zarobki są zależne od tego, jak pracujemy, gdzie pracujemy i ile pracujemy. Musimy pamiętać, że nie zawsze są one podobne i to nie państwo ustala odgórnie, ile kto będzie zarabiał, oprócz oczywiście z...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy