Cool Web

Trybunał Sprawiedliwości.

Inne strony warte obejrzenia: www.kancelaria-cieslak.pl/przeksztalcanie-spolek-prawa-handlowego Sprawy karne adwokat Mikołów

Trybunał Sprawiedliwości.Podobnie jak w przypadku innych organów, Traktaty Wspólnoty przewidywały początkowo także odrębne organy sądowe. Na podstawie umowy z 1957r. Trybunał Sprawiedliwości uzyskał status wspólnej instytucji trzech Wspólnot. Trybunał stoi na straży prawa Wspólnot i dokonuje jego interpretacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez państwo członkowskie przez sąd państwa członkowskiego w trybie tzw. Orzeczenia wstępnego Kontroluje on legalność aktów przyjętych przez Parlament Europejski i Radę, Komisji Europejski Bank Centralny. Rozpatruje wszystkie spory w ramach Traktatu, jeśli spór przekazywany jest na mocy specjalnej umowy między stronami. Trybunał pełni też ważną rolę w kształtowaniu, w drodze orzecznictwa, zasad prawnych. Kraje członkowskie mają obowiązek stosowania się do jego zasad pod groźbą kary pieniężnej. W skład Trybunału wchodzi trzynastu sędziów wspomaganych przez sześciu rzeczników generalnych. Są oni mianowani przez Radę na podstawie wspólnej zgody państw członkowskich i sprawują funkcje przez sześć lat (z możliwością ponownego mianowania), przy czym co trzy lata odnawia się połowa składu. Sędziowie są niezawiśli i niezależni od rządów państw członkowskich i samych Wspólnot. Rada na wniosek Trybunału może jednomyślną decyzją zwiększyć liczbę sędziów i rzeczników. Sędziowie wybierają ze swego grona przewodniczącego Trybunału na trzy lata prawem reelekcji. Trybunał Sprawiedliwości jest sądem międzynarodowym o wyłącznym kompetencjach z zakresu roztrzepania sporów pomiędzy państwami członkowskimi, wynikających w toku realizacji postanowień Traktatów Wspólnot. Ponadto Trybunał pełni funkcje sądu administracyjnego rozstrzygającego spory między funkcjonariuszami a instytucjami Wspólnot. Orzeka także w sprawach dotyczących wynagrodzenia szkód wyrządzanych przez funkcjonariuszy i instytucje Wspólnot w związku z ich karalnością. Trybunał Sprawiedliwości jest także sądem apelacyjnym w stosunku do Sądu Pierwszej Instancji oraz w odniesieniu do niektórych decyzji Komisji (dotyczących sankcji finansowych, np. w przypadku przepisów chroniących zasady wolnej konkurencji). Stronami przed Trybunałem mogą być państwa członkowskie, instytucje Wspólnot, osoby fizyczne i prawne. Orzeczenie Trybunału jest ostateczne i podległa obowiązkowemu wykonaniu na terytorium państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości jest na pewno odpowiednim miejscem jeśli chodzi o zabezpieczenie wszystkich danych co do europejskiej sprawiedliwości. Podsumowanie nie powinno się jednak zakończyć zachęcaniem do zwracania się do Trybunału. Musimy bowiem pamiętać, że Trybunał Sprawiedliwości nie sądzi, a jedynie orzeka o złamaniu sprawa. Jeśli takie coś zostanie osądzone to wtedy sprawa ponownie przechodzi do jednego z sądów. Warto więc się przygotować na to, że jednak nie będzie to aż taka prosta sprawa jakby się wydawało. Pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że do Trybunału kierowane jest mało spraw to jednak coraz częściej się to dzieje. Ludzie są przekonani o niesprawiedliwości prawa w ich kraju i kierują sprawę błahą do Trybunału. Zwykle niestety odchodzą z kwitkiem.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Nowa forma oszczędzania

Dzisiaj niewiele osób jest już zadowolonych z dochodów jakie przynoszą im lokaty bankowe. Nie bardzo jednak maja oni wyjście, gdyż fundusze inwestycyjne oraz akcje są obecnie niezwykle ryzykownymi inw...

czytaj więcej

Co to jest polityka zagraniczna?

Każde państwo ma określone cele a także interesy zagraniczne. Realizuje je właśnie za pomocą polityki zagranicznej. Wszystkie zagraniczne cele są ściśle związane z polityką wewnętrzną każdego państwa....

czytaj więcej

Promowanie miasta

W dzisiejszych czas jest tak, że żeby zaistnieć na tym świecie należy jak najlepiej się wypromować. To także można zauważyć praktycznie w polityce każdego miasta w Polsce. Jest dość zauważalny trend w...

czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie jest rezygnacją z zajmowanego w danej chwili stanowiska pracy, z własnej woli pracownika. Wypowiedzenie jest dostarczane pracodawcy w formie pisemnej, bo tylko taka jest ważna prawnie i...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy