Cool Web

Teoria ekonomii

Inne strony warte obejrzenia: http://www.coinart.pl/produkty.html http://stronabiznesu.com.pl

Teoria ekonomiiTeoria ekonomii jest to osobny dział ekonomii. Zajmuje się ona badaniem wszelkich bodźców o naturze ekonomicznej które oddziaływają w gospodarce. Do teorii ekonomii zalicza się mikroekonomię, oraz makroekonomię. Zarówno zalicza się do niej prawa rządzące rynkiem kapitałowym. Ekonomia często jest mylona właśnie z teorią ekonomii. Albowiem cała ekonomia stanowi o wiele większe pole naukowe. Teoria ekonomii zajmuje się wszelkimi zagadnieniami ekonomicznymi. Bada ona relacje między różnymi środowiskami. Takimi jak : polityka gospodarcza i ekonomiczna, przepływy finansowe, bankowość, zasady kształtowania polityki monetarnej państwa, istota i przyczyny bezrobocia czy też inflacji. To na teorii ekonomii opierają się wszelkie inne dziedziny tej nauki. Teoria ekonomii jest podstawową dziedziną, którą musi do perfekcji opanować każdy ekonomista. Teoria ekonomi nie jest jednak zawsze stała. Jest to nauka , która nieustannie się zmienia. Jest to uwarunkowane ciągłym zmienianiem się środowiska i standów gospodarczych i społecznych. Teoria ekonomii jest bardzo ważna i dla wielu ekonomistów stanowi całość ich zainteresowań. Jako iż zmienia się ona nieustannie , dostarcza coraz to nowych wiadomości naukowcom, którzy mogą prowadzić badania. Akcjami nazywamy dokumenty, które stwierdzają, że ich posiadacz jest wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki zwanej spółką akcyjną. Akcje dają mu prawo do uczestnictwa w jej zyskach (w postaci otrzymywanej dywidendy) oraz prawo do wpływania na sprawy spółki, której jest członkiem (dzięki możliwości głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy). Akcje mogą dotyczyć wkładów niepieniężnych (tzw. aporty) lub gotówki. Akcje są wypuszczane w celu zebrania kapitału, który niezbędny jest do rozpoczęcia działalności bądź w celu podwyższenia kapitału spółki, która już funkcjonuje na rynku. Akcje można nabyć na rynku pierwotnym (czyli bezpośrednio od emitenta) lub na rynku wtórnym (giełda). Z kolei sprzedaż akcji może odbywać się za pośrednictwem banku lub przy udziale innych instytucji uprawnionych do tego. Według kodeksu spółek handlowych wyróżnia się następujące akcje: imienne, na okaziciela, aportowe, gotówkowe, nieme, założycielskie oraz akcje uprzywilejowane. Wyróżnia się wartość nominalną akcji (uwidocznioną na akcji), wartość emisyjną (to cena, po której akcję są sprzedawane pierwszemu nabywcy. Jeśli jest duża liczba chętnych na akcje, wartość emisyjna może być wyższa od wartości nominalnej) oraz wartość bieżącą akcji (ukształtowaną przez giełdę).

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:5LJUfXNW0, 2016-05-14 18:41
Miss Led19. September 2012The circle broadens when we unclasp our hands to make room for the next soul to enter when the circle is large enough there will only be <a href="http://qrzsqhopmo.com">wh81a#&2t7;s</a> inside!and I don&#8217;t read German but I want to follow via e-mail xoxo Led


DRAkuvq7iG9, 2016-05-12 15:51
It's great to find an expert who can exlaipn things so well


1   

Warto również przeczytać

Sprzęt AGD

Wiele osób postanawia dzisiaj zakupić sprzęt ADG oraz inne wyposażenie domu poprzez sieć internetową. Jest to doskonałe rozwiązanie zwłaszcza wtedy, kiedy to oczywiście nie mamy zbyt wiele czasu na ch...

czytaj więcej

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny działa od 1957 roku. Wspiera on politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzki...

czytaj więcej

Sklepy motorem napędowym ekonomii

Zakupy w sklepach robimy codziennie i raczej nie obchodzi nas zbytnio ekonomicza wartość naszych zakupów dla całego państwa i jej gospodarki. I rzeczywiście indywidualne zakupy są praktycznie niczym. ...

czytaj więcej

Ekonomia - Miłość oślepia

Wielu naukowców podkreśla, że miłość to swoisty stan umysłowy oraz chemiczny naszego organizmu, w którym to nie panujemy do końca nad naszymi odruchami. Według naukowców, człowiek zakochany jest gotow...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy