Cool Web

Teoria Malthusa

Inne strony warte obejrzenia: gilotyny do blachy

Teoria MalthusaWalkę z socjalizmem utopijnym podjęła nie tylko ekonomia burżuazyjna, ale także kierunki ekonomiczne reprezentujące interesy innych klas posiadających, przede wszystkim właścicieli ziemskich. Interesy tych klas były zagrożone w nie mniejszym stopniu niż burżuazji przez groźbę przekształceń socjalistycznych. Czołowym reprezentantem interesów tych grup był Tomasz Malthus. W jego procesach ekonomicznych, znajdujemy wiele interesujących obserwacji ekonomicznych dotyczących problemu realizacji produktu i możliwości występowania kryzysów ekonomicznych, w których krytykuje on tezę, jakoby produkcja zawsze tworzyła odpowiednie rynki zbytu i jakoby w gospodarce kapitalistycznej nie mogły występować kryzysy ekonomiczne. Malthus przybliża się do poglądu, że o możliwościach produkcji decydują rozmiary efektywnego popytu. W normalnych warunkach (produkcja drobnotowarowa, początki produkcji kapitalistycznej) rozmiary tego popytu, określane przez uzyskane dochody, są równe wartości wytworzonej produkcji, co pozwala na harmonijny rozwój gospodarczy. Współcześnie zdaniem Malthusa, sytuacja zaczyna wyglądać odmiennie. Efektywny popyt nie rośnie już tak szybko. Malthus zdobył jednak sławę nie dzięki teorii realizacji, lecz jako autor teorii ludnościowej, tłumaczącej pauperyzm i nędzę w kapitalizmie obiektywną tendencją do zbyt szybkiego rozmnażania się ludności. Punktem wyjścia jest tu stwierdzenie, że ilość możliwych do wytworzenia w danym okresie, przede wszystkim przez rolnictwo, dóbr konsumpcyjnych decyduje o liczbie ludności, która może egzystować w danych warunkach. Następnie opierając się na badaniach empirycznych, bardzo niedoskonałych przy ówczesnej dokumentacji statystycznej, Malthus wysuwa tezę, że produkcja środków utrzymania może w najlepszych warunkach zwiększać się jedynie4 w postępie arytmetycznym, co pewien określony czas. Okresy te, zdaniem Malthusa w różnych krajach i epokach wynoszą od 25 do 30 lat. Na przeszkodzie szybszemu wzrostowi produkcji artykułów konsumpcyjnych stoi sprawa malejącej urodzajności gleby. Tymczasem ludność, w wypadku posiadania odpowiedniej ilości środków utrzymania, cechuje tendencja do o wiele szybszego rozmnażania się, odpowiadająca postępowi geometrycznemu. Ekonomia burżuazyjna jest wyciągana i odświeżana do dzisiaj w celu udowodnienia, że kraje słabo rozwinięte gospodarczo, w których istnieje silna presja demograficzna, nie mogą poprawić swego losu, nawet w wypadku realizacji daleko idących przekształceń społecznych.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Polityka fiskalna

Polityka fiskalna sprowadza się do zwiekszania podatków rządowych. Wprowadzenie podatków ustabilizowało płatności na rzecz państwa i jednocześnie zwiększyło jego wpływy. Polityka strukturalna to dział...

czytaj więcej

Czy ekonomia jest ważna?

Na świecie spotka się wiele osób, które niektóre nauki będą traktowały jako zbędne i nikomu w życiu niepotrzebne. Wielu studentów mówi, że do niczego nie jest im potrzebna wiedza z filozofii, czy socj...

czytaj więcej

Osiedla mieszkaniowe

Chyba najważniejszą inwestycją każdego miasta jest budowa coraz to nowszych osiedli mieszkaniowych. Wyż demograficzny, który nie tak dawno nas dotknął sprawił, że znacznie wzrosła potrzeba budowania n...

czytaj więcej

Jak nie dać się oszukać

Wraz z naszym poszukiwaniem pracy, musimy pamiętać o tym, żeby nie dać się oszukać, jest wielu ludzi, którzy chcą żerować na naszej niewiedzy i na tym, żeby sami zarobić, jak najmniejszym kosztem. Pam...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy