Cool Web

swobodnego przepływu towarów

Inne strony warte obejrzenia:

swobodnego przepływu towarówUrzeczywistnienie swobody przepływu towarów w ramach jednolitego rynku wewnętrznego stało się możliwe po przełamaniu trzech barier. Administracyjnych zalicza się do nich m.in. kontrole i formalności urzędowe obowiązujące na granicy poszczególnych krajów Wspólnoty, w tym głównie kontrole weterynaryjne i fitosanitarne. Technicznych należą do nich narodowe standardy i normy techniczne, zasady regulujące organizację systemu zamówień rządowych i funkcjonowanie sektora publicznego, ograniczenie w świadczeniu usług bankowych oraz swobodnym przemieszczaniu się kapitałów. Fiskalnych wyrażających się w zróżnicowanym w poszczególnych krajach poziome stawki podatku od wartości dodanej i podatków akcyzowych. Zniesienie barier administracyjnych. W transporcie towarowym, zamiast 70 różnego typu formularzy obowiązujących dawnej na obszarze EWG, począwszy od 1 stycznia 1987r. wprowadzonego tzw. Jednolity Dokument Administracyjny, co pozwoliło znacznie zaoszczędzić czas i koszty zarówno producentów jak i przewoźników. W drugim etapie, od 1993 r., nastąpiła daleko idąca koordynacja ustawodawcza transportowego, co doprowadziło do całkowitego zniesienia kontroli granicznych. Wymagało to jednak to jednak rozwiązaniem pewnych spraw; 1) uiszczenia i wyrównywania opłat wynikających z różnicy kursowej przy przełożeniu cen interwencyjnych oraz wszystkich produktów rolniczych z waluty wspólnej na poszczególne waluty narodowe, 2) ujednolicenie norm sanitarnych dla przewożonych zwierząt i roślin, na którą metę musiały zostać znalezione takie metody ich kontroli, które nie wymagały nadzoru na przejściach granicznych, zalecenia Komisji zmierzały do wprowadzenia takiej procedury, która polegałaby na wzajemnym uznawaniu wyniki kontroli i badań przeprowadzony przez kraj członkowski wystawiający świadectwo weterynaryjne lub fitopatologiczne na miejscu wysyłki, jak również dalszych wyrywkowych prób w miejscach przeznaczenia; 3) ujednolicenie norm ostatecznego zniesienia systemu kontynentów transportowych. W pierwszych dwóch kwestiach przewidywano uiszczanie opłat i przeprowadzenie inspekcji nie na granicy, lecz w punkcie docelowym lub początkowym transportu. Zniesienie kontroli na granicach wywarło korzystną presję na ceny, z uwagi na wyeliminowanie kosztów związanych z różnymi formalnościami granicznymi. Dzięki ożywionej wymianie wewnętrznej miało to także pozytywny wpływ na ogólną podaż towarów. Takie sprawy jak właśnie ujednolicanie rynku jest na pewno jedna z najważniejszych kwestiii jeżeli chodzi o rozwój całego państwa i jego poszczególnych elementów. Warto więc wiedzieć, że kolejne kroki podejmowane przy postanowieniu tej decyzji są lustrowane bez przerwy przez odpowiednie organy. Nikła jest więc szansa, że pójdzie coś nie tak w tym procesie i możemy coś w związku z tym stracić. Wszystko to jest bowiem elementem zaopiekowania się gospodarką nie tylko jednego kraju, ale także całej Unii Europejskiej. Warto więc pamiętać o tym, by można było zająć się nią w należyty sposób.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:bZibmF9kvIRs, 2014-09-12 02:08
This is what we need - an insight to make evrnoyee think http://rrlrmpbq.com [url=http://hdkpvhvdo.com]hdkpvhvdo[/url] [link=http://jahjuiwu.com]jahjuiwu[/link]


vXScT4VOzE, 2014-09-12 00:06
I will be putting this <a href=\"http://gwbpmj.com\">daizlzng</a> insight to good use in no time.


yIPuOpcyjh, 2014-09-11 12:07
I <a href=\"http://yikuzyjwtp.com\">apaceripte</a> you taking to time to contribute That\'s very helpful.


ITQXOir87, 2014-09-09 23:02
Great common sense here. Wish I\'d thouhgt of that.


1   

Warto również przeczytać

Funkcja personalna

Przedstawione modele fun kcji personalnej charakteryzuja jedynie warianty podstawowych założeń strategii oraz polityki personalnej przedsiębiorstwa i sposoby realizacji jej polityki funkcji personalne...

czytaj więcej

Nasza szansa na sukces

Ekonomia dla wielu osób jest to całe życie i to właśnie w tym kierunku pragnął nadal rozwijać się i poszerzać swoje horyzonty. Postaraj się więc o tym nie zapominać już teraz a będziesz w stanie zyska...

czytaj więcej

Ekonomia w Unii Europejskiej

Unia Europejska jest wielką wspólnotą, która funkcjonuje bardzo dobrze. Aby tak duże środowisko funkcjonowało sprawnie niezbędne jest porozumienie wewnętrzne. Wszystkie kraje członkowski muszą działać...

czytaj więcej

Spór o program rozwoju gospodarczego

Teoria ekonomii klasycznej stała się w Anglii istotnym narzędziem walki pomiędzy burżuazją a landlordami. Tymczasem, w Królestwie Polskim zarysowujące się już elementy sojuszu pomiędzy przekształcając...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy