Cool Web

Subsydia eksportowe

Inne strony warte obejrzenia: www.ochronaprzedptakami.com.pl

Subsydia eksportoweSubsydiami eksportowymi nazywa się specjalne dopłaty, które przypisuje się po to, aby otrzymać eksportowe nadwyżki, bądź zwiększyć eksport na dany towar, usługę lub dobro. Są one wręczane danym podmiotom gospodarczym w związku z wywozem danych produktów, a nie, jak jest to w przypadku subsydiów produkcji. Ten drugi rodzaj subsydiów związany jest z produkcja towaru. Wyróżnia się kilka form takiego postępowania. Można przyznawać eksporterom odpowiednie premie finansowe, współfinansować dane produkcje towaru, dokonywać ubezpieczeń eksportowych transakcji czy też przyznawać kredyty zagranicznym importerom. Takie postępowanie wywiera jednak bardzo negatywny wpływ na rozwój handlu międzynarodowego, w związku z tym zakazano między innymi wypłacania premii dla eksporterów, a także dawania ulg celnych i podatkowych. Podejmowane są również inne działania, które mają pomóc krajom, które są narażone na subsydia. Ponieważ proces ten spotyka się z taką niechęcią oraz jest skutecznie zwalczany, zauważa się spadek wprowadzania subsydiów eksportowych. Dewaluacją nazywa się proces przekształcania pieniężnego, który objawia się obniżeniem administracyjnym kursu walutowego, który jest sztywny. Kurs ten z reguły skierowany jest wobec innym walutom. Taką reformę przeprowadza się za pomocą narodowego banku centralnego. W tym procesie dochodzi do prawdziwego zniżenia wartości danej waluty względem wszelkich innych walut. Dlatego tez nie wolno mylić tej reformy z denominacja. W denominacji obniżenie wartości waluty ma charakter nominalny i stosuje się go do technicznego usprawnienia. Odpowiednikiem dewaluacji, który stosuje się w przypadku płynnego kursu waluty jest deprecjacja. Innym procesem związanym ze zmianą kursy waluty jest rewaluacja. Polega ona na tym, iż należy podnieść wartość waluty. Tak samo ma się to odbyć kosztem innych walut. Dokonuje się tego za pomocą interweniowania monetarnej władzy. Tak, jak w przypadku dewaluacji, rewaluacja odnosi się do sztywnej waluty, która jest ustalona przez rząd. Jeśli waluta jest płynna wówczas, aby podnieść jej wartość stosuje się aprecjację pieniądza. Zagadnienia te są silnie powiązane z handlem zagranicznym, a także z polityką dotyczącą kursu walutowego.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:g9Y7hVLxaq, 2014-09-13 17:11
You\'ve really imesrpsed me with that answer! http://xjvgpnyh.com [url=http://bukgsjxo.com]bukgsjxo[/url] [link=http://ukfvovl.com]ukfvovl[/link]


rt2ioCTcT, 2014-09-12 01:48
That\'s the perfcet insight in a thread like this. http://nvjxhdbrsri.com [url=http://ghhtapa.com]ghhtapa[/url] [link=http://yevaney.com]yevaney[/link]


tfMJksAnEd, 2014-09-11 23:52
I can\'t believe you\'re not playing with <a href=\"http://hctqnzlbupp.com\">meh--tat</a> was so helpful.


4nfSoOnFuwUE, 2014-09-11 11:55
Me dull. You smart. That\'s just what I <a href=\"http://dfgtbnvcsbn.com\">nedeed.</a>


NC8eohpZh, 2014-09-09 21:03
Great common sense here. Wish I\'d thguoht of that.


1   

Warto również przeczytać

Teoria produkcji Saya

Teoria produkcji Saya jest podstawą jego teorii podziału. Dochody poszczególnych czynników produkcji są wynagrodzeniem ich wkładu w proces produkcji. Także procesy produkcji, ale w specyficznym, Sayow...

czytaj więcej

Szukanie lepiej płatnej pracy

Szukanie o wiele lepiej płatnej pracy jest dla nas zadaniem, jakie powinniśmy cały czas robić, jeżeli chcemy zarobić więcej i co najważniejsze, mieć o wiele lepsze warunki pracy. Nie zapominajmy, że s...

czytaj więcej

World Trade Organisation

Po drugiej wojnie światowej, kiedy to gospodarki niemal wszystkich państw biorących udział w działaniach zbrojnych szukały sposobu na odbicie się od dna pojawił się trend na tworzenie różnego rodzaju ...

czytaj więcej

Organy podmiotów gospodarczych

Jednoosobowymi podmiotami gospodarczymi, spółkami cywilnymi, spółkami jawnymi oraz innymi małymi jednostkami kierują sami ich właściciele, których zazwyczaj jest wielu, nie są w stanie wykonywać bezpo...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy