Cool Web

Struktury organizacyjne

Inne strony warte obejrzenia: http://nowybiznes.eu/

Struktury organizacyjneIstniejący wewnątrz podmiotu gospodarczego podział pracy polega na rozczłonkowaniu całej działalności gospodarczej na wiele odrębnych zadań i czynności. Wyrazem podziału pracy jest tworzenie komórek organizacyjnych. Komórkę organizacyjną stanowi zespół ludzi i środków kierowany przez jednego zwierzchnika i wykonujący określone zadania. Niekiedy komórką organizacyjną nazywane jest jednoosobowe stanowisko pracy, jeżeli jest to stanowisko samodzielne o określonym zakresie działania. Układ i system wzajemnych powiązań i zależności zachodzących między komórkami organizacyjnymi nazywamy strukturą organizacyjną jednostki gospodarczej. Budowa struktury organizacyjnej zależy od rodzaju działalności przedsiębiorstwa, jego wielkości, form organizacyjnych i lokalizacji. Chociaż nie ma uniwersalnego wzoru struktury organizacyjnej, który mógłby określić organizację wszystkich przedsiębiorstw, istnieją jednak pewne ogólne zasady tworzenia struktur organizacyjnych. Struktura organizacyjna powinna być jak najprostsza i przejrzysta, powinna zapewniać najbardziej właściwy podział pracy. Przyjętym ogólnie sposobem przedstawienia struktury organizacyjnej jest schemat organizacyjny, który jest graficznym modelem tej struktury. Poszczególne komórki organizacyjne oznacza się na schemacie organizacyjnym figurami geometrycznymi, np. trójkątami, trapezami, prostokątami. Linie łączące te figury geometryczne symbolizują zależność służbową zachodzącą między komórkami organizacyjnymi. Rozróżnia się trzy zasadnicze systemy powiązań komórek organizacyjnych: system liniowy, system funkcjonalny, system sztabowo liniowy. System liniowy odznacza się tym, że na czele każdej komórki organizacyjnej stoi tylko jeden kierownik W systemie funkcjonalnym nie ma jednego kierownika, komórka niższego szczebla może więc otrzymać jednocześnie polecenia od kilku zwierzchników funkcji, każdy zaś pracownik podlega równocześnie kilku zwierzchnikom. Konieczna jest tu wąska specjalizacja i duża wiedza fachowa. System sztabowo-liniowy zachowuje zasadę bezpośredniego podporządkowania jednemu kierownikowi, charakterystyczną dla systemu liniowego. Kierownikowi dodaje się jednak komórki sztabowe, których zadaniem jest opracowanie materiałów potrzebnych do podejmowania decyzji.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:mXpvQh0YZCt, 2016-05-17 08:42
Peak Trader, I want precious metals for all my IOUs or LIBOR + 4%. This way my soverign wealth fund receives the return on investment it deserves and I demand. The only alternate financing is equity control of your major iniustrdes. http://vsldqcrvfy.com [url=http://zphrxavv.com]zphrxavv[/url] [link=http://bfuvzzzhitg.com]bfuvzzzhitg[/link]


Fi4XTyvqsn9, 2016-05-12 17:48
Tax News of the Day:Some confusion was present as to whether states taxed the C4C rebates or not. For sales tax purposes, here is the regional breakdown (and with no real surprises loNJlly)ca: YesNY: YesPA: NoCT: NoDE: n/a


1   

Warto również przeczytać

Nettling

Nettling jest konwersją wierzytelności handlowych a dane instrumenty finansowe, które są odpowiednie dla profilu odbiorcy. Dostawca, który przyjmuje rolę wierzyciela zgadza się na to, aby dłużnik po p...

czytaj więcej

Wymogi norm bezpieczeństwa

Każdy towar wprowadzany do sprzedaży, na rynek obrotu musi spełniać wymogi norm bezpieczeństwa. Przed udostępnianiem go konsumentom, powinien przejść on specjalne testy przeprowadzane przez szereg sp...

czytaj więcej

Historia pieniądza

Nie wiadomo dokładnie, kiedy najstarsze cywilizacje wpadły na pomysł płacenia za produkty pieniądzem we współczesnym rozumieniu tego pojęcia. Logicznym jest, że początkowo funkcjonowała wymiana barter...

czytaj więcej

Polityka budżetowa

Efektywne regulowanie wysokości dochodów w stosunku do wydatków budżetowych jest zadaniem polityki budżetowej. Ten rodzaj polityki zawiera zarówno zadania spełniane przez politykę podatkową jak równie...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy