Cool Web

Strona dochodowa i wydatkowa budżetu państwa

Inne strony warte obejrzenia: www.100v-naglosnienia.pl

Strona dochodowa i wydatkowa budżetu państwaBudżet państwa to zestawienie wszystkich dochodów i wydatków na różnych szczeblach struktury polityczno – administracyjnej państwa. Proces jego tworzenia jest ściśle określony przepisami i ustawami, a w jego powstawaniu biorą udział najważniejsze osoby w państwie. O randze dokumentu, jakim jest budżet państwa w polskich realiach może świadczyć fakt, iż w okresie jesiennym jest on przedmiotem wielu burzliwych sejmowych debat, a głosowanie nad jego przyjęciem lub odrzuceniem zazwyczaj odbywa się przy stuprocentowej frekwencji posłów. Niemożliwość przyjęcia projektu budżetu państwa może być nawet przyczyną dymisji rządu. Analizując budżet państwa ze strony ekonomicznej należy odróżnić dwie jego strony: dochodową i wydatkową. Równowaga budżetowa zostaje osiągnięta, gdy wydatki państwa zrównują się z jego dochodami. Struktura owych przychodów i rozchodów jest bardzo rozbudowana i składa się z wielu elementów. Do głównych źródeł wpływów budżetu należy zaliczyć podatki bezpośrednie. W Polsce możemy do nich zaliczyć między innymi podatek dochodowy (jego wysokość jest zależna od dochodu i wykorzystanych odliczeń), rolny (od posiadanych użytków rolnych), leśny (od posiadanych gruntów zalesionych) oraz podatek od spadków i darowizn (od nabycia własności lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia i innych). Wpływy z podatków pośrednich również są ważną pozycją w budżecie państwa. Są one „pobierane” w momencie zakupu przez konsumenta danego dobra lub usługi. Możemy więc do nich zaliczyć podatek VAT, akcyzę lub podatek od gier losowych. Niepodatkowe dochody państwa pochodzą na przykład z wypłat z wypłat z zysków NBP, wpływów z cła, prywatyzacji i dochodu zagranicznego. Strona wydatkowa budżetu państwa, jak sama nazwa wskazuje, zawiera zaplanowane rozchody państwa. Dużą ich część stanowią wydatki pokrywające bieżące potrzeby i utrzymanie jednostek samorządu terytorialnego, finansowania zadań państwa oraz organów władzy publicznej. Znaczne środki pochłaniają także dotacje i subwencje. Należy je rozumień jako bezzwrotne świadczenia na rzecz różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. Wydatki budżetu państwa wpływają także na konto osób fizycznych w postaci rent, emerytur i innych świadczeń społecznych. Warto dodać, że zarówno w części dochodowej, jak i wydatkowej budżetu państwa zawarte zostały opłaty i dotacje związane z członkostwem w Unii Europejskiej.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:bIPL11aNIPy, 2016-05-12 18:27
zascoonesihhjme — I don’t think it’s a stretch. Romney is underestimated. He is much more Conservative than people give him credit for. But he is also a realist. He works for what can be done. Newt has really come on board with Romney. He expressed this to Hannity on his radio show. I think Romney will make a good decision, whatever it happens to be.


qdCm5lPvPMt, 2014-09-12 02:39
What a plrusaee to meet someone who thinks so clearly http://wemfgc.com [url=http://bxvzxadtnf.com]bxvzxadtnf[/url] [link=http://jmkwqji.com]jmkwqji[/link]


5BfidzOMU, 2014-09-11 12:35
This is <a href=\"http://uzdoqwotyop.com\">cratysl</a> clear. Thanks for taking the time!


MivGUzEuOQqb, 2014-09-10 12:00
Hey, good to find sooemne who agrees with me. GMTA.


1   

Warto również przeczytać

Ceny paliw

Nadchodzi lato, a więc i ceny paliw drożeją. Najgorsza sytuacja ma być w miejscowościach turystycznych, gdzie ceny paliw już podskoczyły do kosmicznych wysokości. Jak prognozują eksperci, ceny litra b...

czytaj więcej

Jak państwo nas okrada

Niestety taka jest prawda, wszelkiego rodzaju podatki oraz innego rodzaju rzeczy, na których na nas żerują, są o wiele bardziej obciążające dla nas, niż było to kiedykolwiek. Zwiększenie się podatku s...

czytaj więcej

Charakterystyka zasobów majątkowych

Do charakterystyki zasobów majątkowych należą także pasywa. Ich określenie potrzebne jest do sporządzenia bilansu dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność. Pasywa dzielimy na kapitał czyli...

czytaj więcej

Fundusze inwestycyjne

2 Fundusze inwestycyjne sa bardzo ciekawymi instytucjami, które w ostatnich latach stają się coraz powszechniejszą metodą inwestowanie nadwyżki własnych środków pieniężnych. Ogólnie rzecz biorąc fundu...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy