Cool Web

efekty wprowadzenia strefy wolnego handlu

Inne strony warte obejrzenia: Oferty pracy Warszawa

efekty wprowadzenia strefy wolnego handluDługookresowe efekty wprowadzenia strefy wolnego handlu i unii celnej w świetle teorii integracji badaniach dynamicznych efektów libracji przepływów handlowych strefie wolnego handlu i unii celnej uwzględnia się wpływ integracji na wzrost gospodarczy partnerów. B.Balassa wykazuje, że kreacja handlu wynika ze wzrostu wymiany wewnątrzgałęźniowej w przemyśle, będącej konsekwencją procesów dywersyfikacji produkcji i horyzontalnej specjalizacji oraz rosnącego różnicowania gustów konsumentów. Przynosi ona dalsze korzyści wynikające ze wzrostu skali produkcji. Wiele późniejszych prac teoretycznych i empirycznych wskazuje na istnienie pozytywnej korelacji między rozwojem integracji europejskiej oraz wzrostem poziomu wymiany wewnątrzgałęziowej i wymiany wewnątrz firm. Jaj udowadniają D.Greenaway i R. Hine, koszty dostosowań strukturalnych, związane z rozwojem wymiany wewnątrzgałęziowej w ramach zintegrowanego obszaru, są niższe niż w przypadku wzrostu wymiany międzygałęziowej. Wynika to głównie z niższych kosztów przekwalifikowania pracowników w ramach przemieszczenia siły roboczej wewnątrz nowo adaptowanych gałęzi przemysłu niż między nimi. Wzrost skali produkcji uzyskuje się przez budowę większych firm, dłuższych serii produkcji oraz specjalizacją techniczną i technologiczną. Efekt oszczędności ze wzrostu skali produkcji jest związany z integracja rynku towarowego wewnątrz unii celnej i strefy wolnego handlu oraz z obniżeniem kosztów jednostkowych w wyniku wzrostu wolumenu produkcji. Sprzedaż na dużym zintegrowanym rynku może również prowadzić do wzrostu skali produkcji, do redukcji kosztów, wynikającej z pełniejszego, bardziej efektywnego wykorzystania mocy wytwórczych oraz zatrudnienia pracowników o wyższych kwalifikacjach w dziedzinie technologii produkcji i zarządzania. Dalsze korzyści wynikające z racjonalizacji produkcji stanowiącej konsekwencję wzrostu konkurencji na zintegrowanie rynku. Specyficznym efektem, związanym z oszczędnościami ze wzrostu w skali produkcji, może być tzw. Efekt stłumienia handlu. Pojawia się on wtedy, gdy produkt w kraju B (tworzącym z krajem A), który przed utworzeniem unii nie był zainteresowany produkcją danego dobra ze względu na jej nieopłacalność, po utworzeniu unii na skutek możliwości wzrostu skali produkcji podejmuje ją u siebie, wypierając ze swego rynku dotychczasowych dostawców z kraju A oraz z krajów trzecich. Wolny handel jest z pewnością czymś co może zostać uznane za wielkie osiągnięcie ekonomiczne cywilizacji. Umożliwia on bowiem rozwój nie tylko pośrednich miast handlowych, jak to było na przykład w średniowieczu, ale przecież całej gospodarki państwa. Im więcej bowiem ono handluje, tym większe są zyski jego z ceł i innych opłat, które bezpośrednio idą do budżetu państwa. Kraje Unii Europejskiej robią więc wszystko po to, by móc jak najwięcej zarobić na handlu. Jest to dobra taktyka i można odważnie stwierdzić, że już niedługo przyniesie ona naprawdę oczekiwane efekty dla mas.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Cq1RIcRLRl, 2016-05-13 20:40
iPad introduced two fresh head sets for enjoy your selected music throughout the comfort of your own property. Apple iPad BlackBerry Bluetooth Songs A2DP Audio GaaOnay-erigiwtl (OEM) ASY-16130-001 plus Apple iPad BlackBerry Microsoft windows Mobile Freedom Universal Foldable Bluetooth Keyboard (OEM) http://paogqibxtfw.com [url=http://mqsvzwbu.com]mqsvzwbu[/url] [link=http://rsootrnb.com]rsootrnb[/link]


5VJpQp1El, 2016-05-12 18:31
That's a sharp way of thinikng about it.


1   

Warto również przeczytać

Wskaźniki rozwoju społecznego

Wraz z rozwojem nauki i możliwości gromadzenia, przetwarzania i analizowania różnego rodzaju danych badacze, ekonomiści, socjologowie i inni naukowcy z umiłowaniem rozpoczęli prowadzenie różnego rodza...

czytaj więcej

Ekonomia a prywatyzacja przedsiębiorstw

Kolejne reformy systemu funkcjonowania gospodarki w ostatnich latach, w istniejących stosunkach własnościowych z przewagą własności państwowej nie przyniosły należnych rezultatów. Reformy te nie dopro...

czytaj więcej

Historia ekonomii globalnej

Proces powstawania ekonomii globalnej na świecie, możemy podzielić na wiele etapów. Jej początki sięgają więc okresu powojennego. Przedział ten, można podzielić jeszcze na dwa mniejsze. Od zakończenia...

czytaj więcej

Biznes plan od podstaw

Osoba chcąca założyć własną działalność musi sporządzić Biznes Plan. Jeżeli staramy się o kredyt z Udzędu Gminy, na rozpoczęcie własnej działalności, to warunkiem jego uzyskania jest właśnie sensowny ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy