Cool Web

Strefa Euro

Inne strony warte obejrzenia:

Strefa EuroWaluta Euro, podobnie jak sama Unia Europejska, jest ewenementem w skali światowej. Obecnie trudno jest wskazać równie dużą grupę państw, która posługiwałaby się jednolitą walutą. Nie może jej się równać nawet dolar, ponieważ w różnych krajach ma on swoje „regionalne” odmiany i zróżnicowane przeliczniki, nie można go więc traktować jako jedną walutę funkcjonującą w kilku państwach. Na rok 2010 członkami strefy Euro są: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy (państwa te przyjęły wspólną walutę 1 stycznia 1999 roku), Grecja (1 stycznia 2001 roku), Słowenia (1 stycznia 2007 roku), Cypr, Malta (1 stycznia 2008 roku) i Słowacja (1 stycznia 2009 roku). Aby uzyskać kompletny obraz strefy Euro należy dodać do listy tych państw terytoria zależne Francji, z których największe to Gujana Francuska, Gwadelupa i Martynika. Ciekawostką jest, iż waluta Euro stosowana jest także w niektórych państwach nie należących, a nawet nie wykazujących aspiracji do dołączenia do Unii Europejskiej. Są to: Monako, San Marino, Watykan, Andora, Czarnogóra i Kosowo. Tak oto wygląda pełna mapa strefy Euro. Różni badacze dopatrują się korzeni waluty Euro w różnych wydarzeniach i okresach historycznych. Nikt jednak nie wątpi, że prawdziwym „dniem narodzin” nowej, europejskiej waluty był rok 1992, kiedy to w życie weszły postanowienia Traktatu z Maastricht, powołujący do życia Unię Gospodarczą i Walutową. Traktat zawierał także tak zwane kryteria konwergencji, czyli ekonomiczno – finansowe warunki, jakie musi spełnić każde z państw dążących do przyjęcia waluty Euro. Po pierwsze, notowana inflacja nie może być wyższa niż o 1,5 % od przeciętnej stopy inflacji w trzech państwach członkowskich Unii, w których wskaźnik ten jest najniższy. W odniesieniu do tychże trzech państw należy także porównać długoterminowe stopy procentowe, jednakże tym razem nie mogą być one wyższe niż o 2%. Dodatkowe warunki dotyczą długu publicznego (nieprzekraczający 60% Produktu Krajowego Brutto) oraz deficytu budżetowego (nieprzekraczający 3% Produktu Krajowego Brutto). Ostatnim bardzo ważnym warunkiem jest ustabilizowanie kursu wymiany waluty, co osiąga się poprzez wprowadzenie jej do Mechanizmu Kursów Walutowych ERM II. Zdarza się, że mimo spełnienia tych pięciu kryteriów konwergencji państwa zwlekają z wprowadzeniem nowej waluty ze względu na niezbyt przychylne nastroje społeczne.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:CEr2cwHd0pOS, 2016-05-13 13:48
Thank you, Deborah, for a wonderful Grand Rounds this week. I also like the way you presented each of the different aspects of our <a href="http://mebrxwebwe.com">wokanThk.rs,</a> also, for including me this week. I am honored!


sSxMIluA, 2016-05-12 18:13
A few years ago I'd have to pay someone for this inntomaoirf.


1   

Warto również przeczytać

Po co sklep tradycyjny

Wiele osób zastanawia się dzisiaj po co nam tak na prawdę tradycyjny sklep? W wielu wypadkach zdecydowanie wolimy robić dzisiaj zakupy w sklepach internetowych. Jest to zdecydowanie wygodniejsze dla k...

czytaj więcej

Ekonomika

Ekonomika jest bardzo obszernym i rozbudowanym działem ekonomii. Mianowicie dotyczy wielu dziedzin. Uogólniając ekonomika zajmuje się działami gospodarki, relacjami między nimi, a także zagadnieniami ...

czytaj więcej

Banki

Według definicji zawartej w prawie bankowym bank jest osobą prawną, która została utworzona zgodnie z przepisami ustaw, by wykonywać czynności bankowe obciążające ryzykiem środki pieniężne powierzone ...

czytaj więcej

Kredyty mieszkaniowe

Kupno mieszkania często oznacza prawdziwy start we własne życie. Wynajmowanie mieszkań w dzisiejszych czasach nie jest już tak opłacalne jak kiedyś, ponieważ miesięczne opłaty za wynajem często równe ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy