Cool Web

Strategia krótkookresowa

Inne strony warte obejrzenia: http://badaniamagnetycznoproszkowe.pl/ separatory metali montaż klimatyzacji poznań

Strategia krótkookresowaSwoboda działania przedsiębiorstwa krótkim okresie jest ograniczona przez aktualnie posiadane zasoby czynników produkcji (występowanie kosztów stałych). Aby zmaksymalizować zysk, może ono jedynie w ograniczonym zakresie zmienić posiadany majątek produkcyjny, wielkość i strukturę zatrudnienia lub proporcje, w jakich zużywa poszczególne surowce. Taka sytuacja decyzyjna jest typowa dla krótkiego okresu i dlatego rozwiązanie zadania maksymalizacji zysku z ograniczeniami na czynniki produkcji utożsamia się z wyznaczeniem strategii krótkookresowej przedsiębiorstwa. Strategia długookresowa. Przedsiębiorstwo ma nieograniczoną swobodę ustalania wielkości i struktury zaangażowanych czynników produkcji, może dowolnie zmieniać wielkość zatrudnienia, wszystkich czynników wytwórczych. Taka sytuacja jest możliwa jedynie w długim okresie, w którym można rozbudować w dowolny sposób potencjał produkcyjny (np. korzystając z kredytów). Dlatego problem maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa przy braku ograniczeń na czynniki produkcji jest problemem wyznaczania strategii długookresowej. Elastyczność cenowa popytu bada siłę reakcji popytu na zmianę ceny danego dobra. Innymi słowy mówi, o ile zmieni się popyt na dane dobro pod wpływem zmiany jego ceny o dowolnie małą wielkość. Poziom elastyczności cenowej jest zależny od możliwości substytucji jednego dobra innym, skali zmiany ceny, oraz okresu jaki popyt ma na dostosowanie się do zmian. Czynniki wpływające na wartość elastyczności cenowej popytu: stopień substytucyjności dobra - im więcej substytutów danego dobra tym większa elastyczność jego popytu, rodzaj dóbr - popyt na dobra podstawowe jest mniej elastyczny niż na dobra luksusowe, znaczenie dobra dla konsumenta - popyt na dobro o dużym udziale w budżecie jest stosunkowo elastyczny, poziom ceny towaru - im wyższy poziom ceny, tym elastyczność jest większa, czas trwania ceny - im dłużej utrzymuje się zmiana ceny, tym elastyczność cenowa dobra będzie ceteris paribus większa. Różne grupy towarowe charakteryzują się różną elastycznością popytu. Według tego kryterium wyróżniamy: popyt sztywny - czyli zmiana ceny nie wpływa na popyt, popyt nieelastyczny - zmiana ceny o 1% wywołuje zmianę popytu o mniej niż 1%, popyt proporcjonalny - zmiana ceny o 1% powoduje zmianę popytu również o 1%, popyt elastyczny - zmiana ceny o 1% powoduje zmianę popytu o więcej niż 1%

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Społecznościowe pożyczki

Pożyczki udzielane w ramach kredytów społecznościowych często stanowią jedyną szansę na to by uzyskać zupełnie niedrogą pożyczkę. Często też tego typu pożyczki pozwalają na spory zysk, odpowiednio wię...

czytaj więcej

Podatki pośrednie - przedsiębiorstwa

Podatki pośrednie w odniesieniu do przedsiębiorstw dotychczasowych systemie podatkowym przedsiębiorstwa prowadzą handel wewnątrz Wspólnoty obowiązkowo podlegały kontroli celnej. Sprawdzano, czy płacon...

czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie jest rezygnacją z zajmowanego w danej chwili stanowiska pracy, z własnej woli pracownika. Wypowiedzenie jest dostarczane pracodawcy w formie pisemnej, bo tylko taka jest ważna prawnie i...

czytaj więcej

Klasyfikacja pozareklamowa

Klasyfikacja pozareklamowa środków aktywizacji sprzedaży to sprzedaż premiowana upominkiem,a sytuacje w których ma ona miejsce to na przykład zakup określonych dóbr lub jednego określonego dobra. Wręc...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy