Cool Web

Stosunki pieniężno kredytowe

Inne strony warte obejrzenia:

Stosunki pieniężno kredytoweBilans płatniczy. Nawiązywanie i rozwój stosunków międzynarodowych powodują powstawanie różnych wzajemnych zależności i zobowiązań pieniężnych między państwami, przedsiębiorstwami róznych krajów oraz obywatelami poszczególnych państw. Głównym tytułem wzajemnych należności i zobowiązań są międzynarodowe obroty dobrami i usługami. Ważne są też obroty kapitałowe, występujące w postaci zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz zagranicznych kredytów. Nie można też pomijać nieopłaconych zarobków takich jak należne obcym obywatelom renty, spadki, dziedziczone dobra. Wartość tych wszystkich zobowiązań zagranicznych jest zestawiana w bilansie płatniczym. Bilans płatniczy jest zestawieniem, który odzwierciedla sytuację płatniczą określonego kraju w stosunku do wszystkich innych, z którymi utrzymuje on stosunki ekonomiczne, kulturalne i polityczne. Bilans ten sporządzany jest za określony okres, najczęściej rok, w odniesieniu do zagranicy jako całości, ale może być zestawiany także w odniesieniu do poszczególnych krajów lub ich grup. Różnorodnośc transakcji zagranicznych powoduje,że muszą one zostać sklasyfikowane odpowiednio i pogrupowane. Mimo pewnych róznic klasyfikacyjnych pomiędzy poszczególnymi krajami, tradycyjnie i zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego- bilans płatniczy dzieli się na dwie podstawowe części: bilans obrotów bieżących oraz bilans obrotów kapitałowych. W bilansie obrotów bieżących wyróznia się cztery podstawowe pozycje: bilans handlowy, bilans usług, bilans procentów i dywidend oraz bilans transferów nieodpłatnych. Bilans handlowy obejmuje należności z tytułu eksportu, oraz płatności z tytułu importu towarów. Bilans usług stanowi zestawienie obrotów zagranicznych usługami transportowymi, telekomunikacyjnymi, licencjami, patentami, prawami autorskimi, usługami turystycznymi i innymi. Bilans procentów i dywidend obejmuje wszystkie nalezności i płatności, związane z biezaca obsługą kapitału ulokowanego za granica i kapitału obcego, znajdującego się na terenie danego kraju, a więc oprocentowanie kredytów zagranicznych i zyski z posiadanych za granicą przedsiębiorstw. Bilans transferow nieodpłatnych dotyczy transakcji , które polegają na jednostronnym dostarczeniu towaru.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Ekonomia w życiu

Wielu z nas poszukuje swojej pasji w życiu, niektórzy już ją zdążyli odnaleźć w związku z czym ekonomia jest dla nich dziedziną życia, która w przyszłości zapewni im dobre warunki. W związku dzięki t...

czytaj więcej

Kredyt

Kredyt to swego rodzaju stosunek ekonomiczny występujący pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem. Kredyt powstał i rozwinął się w wyniku wymianu towarów oraz stosunków towarowo-pieniężnych, kiedy dochodził...

czytaj więcej

Co po studiach ekonomicznych?

Studia ekonomiczne są tak różnorodne, że po ukończeniu ich, pracę będzie można znaleźć niemalże w każdej dziedzinie. Studia tego typu to nie tylko ekonomia, ale także finanse, bakowość, zarządzanie, t...

czytaj więcej

Teoria strefy wolnego handlu

Krótkookresowe efekty strefy wolnego handlu i unii celnej. Istotna strefa wolnego handlu sprowadza się do zmniejszenia ceł i ograniczeń ilościowych przez integrujące się kraje w odniesieniu do wzajemn...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy