Cool Web

Spór o program rozwoju gospodarczego

Inne strony warte obejrzenia:

Spór o program rozwoju gospodarczegoTeoria ekonomii klasycznej stała się w Anglii istotnym narzędziem walki pomiędzy burżuazją a landlordami. Tymczasem, w Królestwie Polskim zarysowujące się już elementy sojuszu pomiędzy przekształcającym się w burżuazję mieszczaństwem a liberalną częścią ziemiaństwa rodziły zamówienie na solidarystyczne koncepcje ekonomiczne, uzasadniające ewolucyjną drogę rozwoju kapitalizmu. Nic, więc dziwnego, że angielska ekonomia, poddawana była w tym okresie w polskiej myśli ekonomicznej dość ostrej krytyce, oceniającej negatywnie zarówno jej nastawienie społeczne, jak i jej racjonalistyczno- dedukcyjny charakter, mało zrozumiały w Polsce, która znajdowała się na dużo niższym szczeblu rozwoju gospodarczego. Pomimo jednak, że polska ekonomia nie posunęła się naprzód w interpretacji podstawowych kategorii ekonomicznych, można w niej zauważyć pewien postęp przy wyjaśnianiu poszczególnych problemów teoretycznych. Szczególnie wysoko należy tu ocenić rozważania o podziale pracy, kontynuujące zresztą wcześniejsze wywody, a wiążące powstanie podziału pracy z ugruntowaniem się prywatnej własności. W całości jednak, ze względu na zacofanie gospodarcze ziem polskich, ówczesna polska ekonomia nie mogła jeszcze stworzyć oryginalnego, pogłębionego systemu teoretycznego, wyjaśniającego funkcjonowanie kapitalistycznego mechanizmu gospodarczego. W drugiej połowie XIX wieku, dokonują się w ekonomii burżuazyjnej daleko idące przemiany. Powstaje tzw. kierunek marginalistyczno- subiektywny, rezygnujący całkowicie z badania społecznych stosunków między ludźmi, jakie powstają w procesach gospodarczych, i uważający, że przedmiotem badania ekonomicznego są wyłącznie problemy racjonalnego gospodarowania dobrami rzadkimi- a więc nie stosunki między ludźmi. Badanie gospodarcze zostaje w ten sposób przeniesione na nową płaszczyznę- analizy subiektywnych reakcji jednostek gospodarujących i na poły technicznych zależności występujących w procesach produkcyjnych przedsiębiorstwa lub w zakresie stosunków rynkowych. Przyczyny tej ewolucji nauki burżuazyjnej są dość skomplikowane. Ostatnią cechą owego kierunku jest zastosowanie w dość szerokim zakresie metod matematycznych. Metody te są wykorzystywane w specyficznej formie, tzw. Rachunku marginalnego. W procesie rachunku ekonomicznego, jednostki na ogół spotykają się nie tyle z problemem wyboru: albo dane dobro, albo całkowicie inne ( konsument), czy też albo produkcja dobra A, albo produkcja dobra B (producenci). Do rozwiązania ówże problemów, można wykorzystać analizę marginalną.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Niedostatki rynku i rola państwa

Przeprowadzona dotąd analiza sugeruje,że oparty na działaniu praw popytu i podazy konkurencyjny system rynkowy jest mechanizmem, który w sposób doskonały umożliwia wydajną alokację zasobów ekonomiczny...

czytaj więcej

Zasada łamania krzywej popytu

Zakłada się, że podniesienie ceny jakiegoś towaru przez jeden z oligopoli nie prowokuje pozostałych oligopoli w tej samej branży do jej automatycznego podniesienia; tymczasem obniżenie ceny przez jedn...

czytaj więcej

Zmiana popytu i podaży a cena

Prawo popytu i podaży określa kierunki zależności między popytem,podażą i ceną. Z prawa tego wynika,że im wyższa cena na rynku, tym mniejszy popyt. Popyt jest wiec malejaca funkca ceny. Krzywa popytu ...

czytaj więcej

Marketing

Odgadnięcie potrzeb klienta to często najważniejszy cel przedsiębiorstwa, nie zależnie od tego, czy ma ono charakter usługowy czy produkcyjny. Oczywiście, aby dokładnie przeanalizować rynek i dowiedzi...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy