Cool Web

Spółka jawna

Inne strony warte obejrzenia:

Spółka jawnaSpółka jawna jest spółką, która prowadzi we wspólnym imieniu przedsiębiorstwo zarobkowe. Zawiązuje się ją na podstawie umowy zawartej przez wspólników na piśmie i –podobnie jak spółka cywilna- nie wymaga ona formy aktu notarialnego oraz nie ma formy aktu notarialnego oraz nie ma osobowości prawnej, może jednakże nabywać prawa, zaciągać zobowiązania oraz występować w sądzie w procesie cywilnym w charakterze strony. Spółkę należy wpisać do rejestru handlowego w sądzie, w którego okręgu ma swoją siedzibę. Umowa i wpis do rejestru powinny określać firmę spółki czyli jej nazwę. W spółce jawnej firmą są najczęściej nazwiska wszystkich wspólników, lecz kiedy wspólników jest wielu, można podać pierwszą literę imienia i nazwisko jednego ze wspólników z dopiskiem wskazującym na spółkę. Do zawarcia spółki jawnej nie jest wymagane wniesienie jakiegokolwiek kapitału, chociaż przepisy takiej możliwości nie wykluczają Wkładem wniesionym do spółki może być Każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie. Do zawarcia spółki jawnej nie jest wymagane wniesienie jakiegokolwiek kapitału, chociaż przepisy takiej możliwości nie wykluczają. Ekonomistom badającym ogólne prawa popytu nie wystarczyło samo stwierdzenie, że spadek ceny towaru powoduje wzrost popytu na ten towar. Konieczne stało się ilościowe określenie tej zależności i danie konkretnej odpowiedzi na pytanie: o ile procent wzrośnie popyt, jeżeli cena spadnie- powiedzmy- o dziesięć procent? Aby tę wielkość obliczyć, stworzono pewną miarę. Jest nią elastyczność cenowa popytu. Elastyczność cenowa popytu tylko w rzadkich wypadkach może być dodatnia, bowiem oznacza to, że obniżka ceny powoduje spadek popytu na dany towar. Znajomość elastyczności popytu ma wielkie znaczenie przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej podwyżce ceny. Jeżeli zamierzamy obniżyć cenę jakiegoś artykułu, musimy być pewni, że wywołany przez nią wzrost wielkości popytu wynagrodzi nam stratę spowodowaną tą obniżką. I odwrotnie: rozważając ewentualną podwyżkę ceny musimy mieć pewność, że strata wywołana zmniejszonym obrotem firmy zostanie z nawiązką zrekompensowana przez wzrost zysku na jednostce towaru. Badanie elastyczności cenowej popytu na –powiedzmy- bułki na podstawie zmian ich cen nie wyjaśnia jednak wpływu cen na popyt, jest on bowiem zależny nie tylko od ceny bułek, lecz również od cen innych towarów, np. chleba.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Tre¶ć:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Zysk, zysk, zysk

Któż z nas nie chciał by być piękny i młody i do tego oczywi¶cie jeszcze bogaty. Chyba każdy. No cóż nie każdy jednak może osi±gn±ć to wszystko. O tyle o ile nad urod± można popracować wytrwale, o tyl...

czytaj więcej

Bezinteresowna pomoc

Polacy stali się w ostatnim czasie bardzo dobroczynni. Nie tylko kwestie ekonomiczne ich rodziny s± dla nich ważne, ale również i sytuacja materialna innych osób. Powszechnym dzisiaj zjawiskiem stało ...

czytaj więcej

Systemy ekonomiczne

Krzywa możliwo¶ci produkcyjnych przedstawia dostępne wybory. Nie mówi jednak nic o sposobie dokonywania tych wyborów. Sposób dokonywania wyborów wyznaczany jest przez panujacy system ekonomiczny. Syst...

czytaj więcej

Nowa forma oszczędzania

Dzisiaj niewiele osób jest już zadowolonych z dochodów jakie przynosz± im lokaty bankowe. Nie bardzo jednak maja oni wyj¶cie, gdyż fundusze inwestycyjne oraz akcje s± obecnie niezwykle ryzykownymi inw...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy