Cool Web

Spółka cywilna w polskim prawie

Inne strony warte obejrzenia:

Spółka cywilna w polskim prawieSpółka cywilna, zwana inaczej spółką prawa cywilnego jest spółką osobową tworzoną na podstawie Kodeksu Cywilnego. Występuje wiele istotnych różnic między spółkami osobowymi w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, a spółką cywilną. Po pierwsze, to nie spółka jest przedsiębiorcą, ale poszczególni jej właściciele czy wspólnicy. Różnicę tę łatwo zobrazować na przykładzie własności zasobów przedsiębiorstwa, takich jak samochody firmowe. W przypadku spółki prawa handlowego w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel będzie wpisana nazwa firmy, natomiast w przypadku spółki cywilnej w tym samym polu zostaną wpisane nazwiska wspólników. Znajduje to swoje odbicie także w charakterze prawnym spółki cywilnej, ponieważ nie posiada ona osobowości prawnej, a więc nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. Takimi podmiotami, podobnie jak w przypadku własności, pozostają wspólnicy. Poza tym każdy z nich ma oddzielny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a sama spółka posiada swój REGON i NIP. Założenie spółki cywilnej posiada zarówno wiele zalet, jak i wad. Najczęściej taką formę działalności gospodarczej stosuje się przy niewielkim firmach i przy niedużej liczbie wspólników. Wielu przedsiębiorców decyduje się na zawiązanie spółki cywilnej w przypadku zakładania swojej pierwszej firmy i wtedy, gdy nie dysponują oni zbyt dużym kapitałem początkowym (jest to bowiem najtańsza i, w powszechnej opinii, najprostsza forma działalności). Owa prostota wynika między innymi z faktu, że stopień sformalizowania zasad prowadzenia spraw spółki jest relatywnie niski. Do największych wad założenia spółki cywilnej należy osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania firmy, to znaczy, że w przypadku długów komornik może zająć prywatny majątek przedsiębiorców. Jak już wcześniej zostało wspomniane, bardzo łatwo jest założyć spółkę cywilną. Każdy ze wspólników musi na początku zarejestrować działalność w Ewidencji Działalności Gospodarczej we właściwym terytorialnie urzędzie. Kolejnym etapem jest założenie firmowego konta bankowego oraz podpisanie umowy z biurem rachunkowym w celu prowadzenia księgowości. Warunkiem koniecznym do założenia spółki cywilnej jest rejestracja w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zgłoszenie do inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej oraz odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Ekonomiczna niedziela

Dzisiaj bardzo często słychać głosy by po prostu nie prowadzić żadnych form handlu w niedzielę. Polska jest katolickim krajem i z tego właśnie powodu wiele osób uważa, że handel w niedzielę jest zupeł...

czytaj więcej

Ekonomia porodów

W ostatnich latach socjologowie i naukowcy bardzo głośno podnosili temat zmniejszającej się sukcesywnie liczby porodów oraz ujemnego przyrostu naturalnego. Gdyby taka sytuacja dalej miała miejsce, to ...

czytaj więcej

Bezpośrednia droga prywatyzacji

Droga bezpośrednia oznacza prywatyzację przedsiębiorstwa państwowego przez jego likwidację i rozdysponowanie składników mienia likwidowanego przedsiębiorstwa. Likwidacja przedsiębiorstwa może nastąpić...

czytaj więcej

Nie wszyscy równi

Jak wiadomo w naszym kraju nie wszyscy jesteśmy równi. Jak się okazuje ci, którzy maja najmniej to i tak nadal mają mało, a ci którzy mają więcej, to nikt im tego już nie zabierze. Jeśli chodzi na prz...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy