Cool Web

Samorzadowa gospodarka finansowa

Inne strony warte obejrzenia:

Samorzadowa gospodarka finansowaZgodnie z ustawa o samorządzie terytorialnym podstawe gospodarki finansowej gminy, powiatu bądź województwa stanowi budżet. Budżet gminy to roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki gminy oraz działających na ich terenie zakładów budżetowych. Opracowanie tego budżetu reguluje te same zasadźco budżetu feudalnego. Na dochody gminy składaja się wpływy z podatków, podatek od nieruchomości,podatek od srodków transportu,dotyczy on posiadaczy samochodów osobowych,o wadze powyżej trzy i pół tony,ciagników siadłowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Jego wysokość na rok podatkowy ustala Rada Gminy; podatek rolny, lesny, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej,podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno- prawnych,wpływy z opłat targowych, miejscowych,opłata administracyjna. Podstawowe ogniwa cylku gospodarczego. Proces gospodarczy to powtarzajaca sie regularnie działalność ludzka. Proces ten składa się z trzech elementów: produkcja czyli wytwarzanie w sposób zorganizowany,systematyczny i ciagły dóbr zaspokajających potrzeby ludzkie. Wyróżnia się produkce przemysłowa, polegaja na pozyskiwaniu bogactw naturalnych oraz na ich przetwarzaniu w produkty potrzebne człowiekowi. Produkcje budowlana,polega na wznoszeniu budowli, ich rozbiórek i przebudowy. Produkcja rolna,pozyskiwanie naturalnych bogactw i produktów rolnych i leśnictwo. Obrót towarowy to działalność majaca na celu przemieszczenie produktów przeznaczonych do sprzedaży,z miejsca wytworzenia na miejsce sprzedaży. Konsumpcja prowadzi do zaspokajania potrzeb indywidualnych konsumenta lub grupy ludzi. spożycie może być jednorazowe lub stopniowe. Wszystkie wyzej wymienione elementy składające się na proces gospodarczy, zachodza w gospodarce. Do produktów gospodarki zaliczamy : gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne, przedsiębiorstwa,banki i instytucje finansowe, zajmujące się przepływem pieniędzy w gospodarce. Państwo to rzad i jego wyspecjalizowane agendy, to jest wojsko,ministerstwo,wszelakie urzedy. Podział przedsiębiorstw: ze względu na forme własnego kapitału, przedsiębiorstwa sektora prywatnego i przedsiębiorstwa sektora publicznego. W sektorze publicznym wyróznia się własność panstwa,komunalna i mieszana.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Rodzaje rent

Jednym z rodzajów rent jest tak zwana renta gruntowna. Renta ta jest dochodem, który uzyskuje dany właściciel gruntu, który był wykorzystywany do produkcyjnych celów. Wysokość tej renty – przy u...

czytaj więcej

Ekonomia jako podmiot gospodarczy

Gospodarka stanowi obszar działalności człowieka służącej zaspokajaniu jego potrzeb. Potrzeby ludzkie są praktycznie nie ograniczone, środki natomiast do ich zaspokojenia, a więc dobra i usługi, nie s...

czytaj więcej

Pojęcie finansów publicznych

O możliwości realizowania zadań państwa i samorządu terytorialnego, tak zwanych związków publicznoprawnych przesądzaja posiadane przez nie zasoby pieniężne, podobnie zresztą jak w gospodarce prywatnej...

czytaj więcej

Dlaczego monopole są groźne

Wydawać by się mogło, że większość rozwiniętych państw świata przyjęła założenie, że ich gospodarka funkcjonuje na zasadach wolnej konkurencji. Każdy z nas sądzi, że ustawodawstwo, nawet na poziomie k...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy