Cool Web

Samorząd gospodarczy w ekonomii

Inne strony warte obejrzenia:

Samorząd gospodarczy w ekonomiiOrganizacjami samorządu gospodarczego kupców, przemysłowców lub innych jednostek gospodarczych są najczęściej izby handlowe i izby przemysłowo- handlowe. Są one instytucjami reprezentującymi interesy sfer gospodarczych. Izby takie składają administracji państwowej projekty aktów normatywnych dotyczących działalności gospodarczej, opiniują projektowane przez władze zarządzenia, uczestniczą w różnych gremiach stanowiących o życiu gospodarczym regionu lub kraju. Dostarczają one także swym członkom informacji na temat bieżących problemów gospodarczych, udzielają im porad, pomagają w doskonaleniu zawodowym włączają się w rozstrzyganie sporów konkurencyjnych, mogą organizować arbitraż. Pierwsze tego typu organizacje były tworzone już w szesnastym wieku, a za najstarszą uważa się izbę handlową założoną w Marsylii w 1650 roku. Wśród systemów organizacyjnych izb handlowych i przemysłowo- handlowych rozróżnia się systemy: francuski, anglosaski i hanzeatycki. Pod koniec lat czterdziestych przystąpiono w Polsce do likwidacji istniejących dotąd jeszcze z okresu przedwojennego izb gospodarczych. Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku stworzyła podstawę do rozpoczęcia procesu odradzania się w Polsce samorządu gospodarczego. Zobowiązywała ona do obligatoryjnego łączenia się podmiotów gospodarczych w regionie i branżowe izby gospodarcze, pozostawiając im swobodę wyboru, do których z nich będą należeć. Wkrótce przedsiębiorstwa zaczęły organizować się w izby regionalne oraz izby o zasięgu ogólnokrajowym. W 1990 roku powstała Krajowa Izba Gospodarcza, jako najwyższy organ samorządu gospodarczego w Polsce, zrzeszający kilkadziesiąt izb i stowarzyszeń gospodarczych, który ma reprezentować i ochraniać interesy zrzeszonych członków. Spośród funkcji Krajowej Izby Gospodarczej trzy zasługują na szczególne podkreślenie: reprezentowanie wspólnych interesów podmiotów gospodarczych wobec organów władzy i administracji państwowej, zbudowanie i eksploatacja systemu poziomej informacji gospodarczej przez prowadzenie banku informacji ekonomicznej, organizowanie doradztwa i konsultingu oraz promowanie rozwoju polskiego handlu zagranicznego i współpracy gospodarczej z zagranicą, co istotnie wpływa na jej rozwój.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:NlYpDTRbD, 2016-05-12 16:57
Perhaps applying it to yourself, with an eye toward your belligerence and lack of genuine understanding of human nature, would be a good extension of that &#o;p0;&#82302(a2plicati8n of) critical thinking equally to everyone!” you seem so proud of.


1   

Warto również przeczytać

Otwarte fundusze inwestycyjne

Otwarty fundusz inwestycyjny nazywany funduszem FIO to jedna z najpopularniejszym metod, która jest wybierana w przypadku decyzji o gromadzeniu środków na funduszu. FIO jest funduszem, do którego głów...

czytaj więcej

Oszczędzanie w domu

Oszczędzanie w domu jest proste i bardzo pomysłowe, wiele z tych pomysłów jest dobre do wdrążenia u całej naszej rodziny, co wpłynie bardzo pozytywnie na to, jak wydajemy nasze oszczędności i w przysz...

czytaj więcej

Popyt

W ściśle określonych warunkach popyt stanowi chęć i możność, czyli gotowość nabycia towarów. Nie należy go mylić z tak zwanym popytem potencjonalnym, oznaczającym chęć lub pragnienie czy też potrzebę ...

czytaj więcej

Ceny i ich wpływ na popyt i podaż

Ceny to nic innego jak ilość pieniędzy, czyli środków płatniczych, na jaką jest wyceniony dany towar. Towar z kolei jest wyceniany w odpowiednim stosunku do popytu czyli do potrzeb konsumentów. Liczy ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy