Cool Web

Rola Narodowego Banku Polskiego

Inne strony warte obejrzenia: dom pomocy społecznej

Rola Narodowego Banku PolskiegoJak wiadomo, w każdym państwie funkcjonuje instytucja banku centralnego, inaczej zwanego bankiem narodowym. W zależności od ustroju i uregulowań prawnych, mogą być one podporządkowane władzom państwowym, odpowiadać przed nimi lub działać całkowicie niezależnie. W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski. Jego główne zadania określone są w Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, co od razu sygnalizuje rangę i istotność owej instytucji. Narodowemu Banku Polskiemu (w skrócie: NBP) poświęcona jest także odrębna ustawa o Narodowym Banku Polskim oraz ustawa o Prawie Bankowym. Organami instytucji są: Prezes NBP (od 11 czerwca 2010 – Marek Belka), Rada Polityki Pieniężnej i Zarząd NBP. Podstawowa funkcja NBP to emisja pieniądza krajowego. Jest to instytucja, która posiada wyłączne prawo do emitowania znaków pieniężnych (banknotów i monet) oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z regulowaniem jego podaży, wprowadzeniem pieniądza do obiegu oraz odpowiadaniem za jego płynność. Narodowy Bank Polski nazywany jest także „bankiem banków”. Oznacza to, że jest on nadrzędny w stosunku do wszystkich innych instytucji bankowych funkcjonujących na terenie Polski. Obowiązkiem NBP jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach komercyjnych, sprawowanie kontroli nad ich działalnością oraz nadzór nad przestrzeganiem przez nie prawa bankowego. NBP musi także każdorazowo wydawać zgodę na wejście na polski rynek nowego banku komercyjnego. Ostatnią z głównych funkcji NBP jest pełnienie roli centralnego banku państwa. Polega ona na kompleksowym prowadzeniu obsługi bankowej budżetu państwa, prowadzeniu rachunków bankowych wszelkich centralnych instytucji państwowych oraz obsłudze krajowego zadłużenia. Na dodatkowe, ale nie mniej ważne, zadania polskiego banku centralnego składa się prowadzenie statystyk z zakresu swojej działalności, przeprowadzanie analiz i badań ekonomicznych, zarządzanie rezerwami dewizowymi, działalność edukacyjna i informacyjna oraz wiele innych. Warto zauważyć, że po przystąpieniu Polski do strefy Euro większość zadań Narodowego Banku Polskiego przejmie Europejski Bank Centralny. Wśród ekonomistów i polityków trwa dyskusja, czy proces ten nie wpłynie w zbyt znaczącym stopniu na utratę niezależności w kreowaniu polskiej polityki fiskalnej i pieniężnej.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:VyqkL6EAnGT, 2016-05-12 17:38
I like the idea of making your minimum income your base amount. You should budget to where the amount you spend each month is no higher than your minimum income. Then you can save anitnyhg more that you make.


1   

Warto również przeczytać

Matka – pracownik

Jeśli kobieta szuka pracy, to musi najczęściej odpowiedzieć na całą masę różnego rodzaju pytań. Są one bardziej lub mniej osobiste, jednak z pewnością przysparzają licznych problemów i kłopotów przysz...

czytaj więcej

Grecki kryzys

W prasie, radiu i telewizji bardzo głośno jest ostatnio o greckich problemach finansowych i ekonomicznych. Grecja popadła w bardzo duże długi względem innych państw Unii Europejskiej, as jej dziura i ...

czytaj więcej

Międzynarodowe migracje ludności

Przyczynami międzynarodowej migracji ludności są w dużej mierze względy ekonomiczne a poza nimi również polityczne, ekologiczne, społeczne i religijne. Wśród przyczyn ekonomicznych można wyróżnić prze...

czytaj więcej

Wspólna Polityka Konkurencji

Wspólna Polityka Konkurencji to wypadkowa tworzenia najpierw wspólnego rynku a później przekształcania go w jednolity rynek europejski. Ten proces wymagał od Wspólnot Europejskich ustalenia dokładnych...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy