Cool Web

Rodzaje rent

Inne strony warte obejrzenia: fundusze inwestycyjne

Rodzaje rentJednym z rodzajów rent jest tak zwana renta gruntowna. Renta ta jest dochodem, który uzyskuje dany właściciel gruntu, który był wykorzystywany do produkcyjnych celów. Wysokość tej renty – przy uwzględnieniu stałej podaży ziemi – zależy głównie od tego, jaki jest na nią popyt. Natomiast jeśli popyt na daną ziemię wzrośnie, automatycznie wzrośnie stawka renty – jest to wyłączny efekt popytu. W związku z tym wzrośnie dochód właścicieli ziem, ale nie sprawi to, iż zmianie ulegnie podaż danego gruntu. W tym przypadku efektywność wykorzystania danego gruntu ani nie wzrośnie ani nie zmaleje – zmieni się wyłącznie dochód właścicieli ziem. Tak samo dzieję się w przypadku, gdy właściciele ziem uzyskują mniejszy dochód poprzez wykorzystanie ziemi – jeśli na dany grunt zostanie obłożone opodatkowanie i będzie utrzymywać się stały podaż – nie zmieni się efektywność tegoż wykorzystania ziemi. Opodatkowanie to obniży wyłącznie dochód właścicieli gruntu. Jeśli chodzi o stawkę ziemi to będzie się ona utrzymywała na tym samym poziome i wówczas nie zmieni się popyt na dany grunt. Można zatem rzec iż opodatkowanie grunty przy stałej podaży nie wpłynie na podmiot gospodarczy oraz nie zmieni alokacji jej zasobów. Jeśli chodzi jednak o praktykę, w prawdziwym życiu ceny ziem znacznie się różnią. W centrach dużych miast są one znacznie wyższe od tych w mniejszych miejscowościach. Wynika to z faktu, iż różni się popyt na ziemie w tych dwóch przypadkach. Aby obliczyć popyt należy wziąć pod uwagę krańcowy przychód z danej ziemi i mnożąc krańcowy produkt ziemi – jest to tak zwany utarg krańcowy. Jeśli chodzi o stan ziem, może się on znacznie różnić, między innymi pod względem urodzajności oraz przystosowania do pełnionych przez nią celów. Dlatego też różne grunty mogą być przeznaczone do różnych celów. Co więcej, ceny oraz przychody z danych produktów pochodzących z działek zależą od danego popytu na dany produkt. Te wszystkie czynniki wpływają zarówno na cenę ziemi, jak i na stawkę renty gruntownej, a co za tym idzie, same przychody właściciela ziemi zależą od tych czynników. Bardzo częstym zjawiskiem dotyczącym renty gruntownej jest przenoszenie przeznaczenia danej działki na inny – z danej dziedziny bądź gałęzi gospodarki. Dzieje się tak ponieważ w każdym z przypadków wykorzystania danej ziemi istnieje inna stawka renty gruntownej. W przypadku tych ziem, które posiadają wysokie ceny oraz stawki gruntowne będzie wysoki podaż na daną ziemię, natomiast w przypadku niskich cen i stawki, podaż będzie malał. Odpowiednie zmiany podaży będą wpływać na cenę oraz stawkę renty. Poza rentą gruntowną wyróżnia się także tak zwaną „rentę różniczkową I” oraz „rentę różniczkową II”. Pierwsza z wymienionych rent jest wynikiem nadwyżki, która powstaje z zysków właścicieli danych ziem, których jest wyższa żyzność lub odległość od rynków zbytu jest mniejsza. Natomiast renta różniczkowa II jest rodzajem gruntownej renty, którą uzyskuje się wówczas, gdy istnieje nadwyżka zysków właściciela ziemi, których żyzność powiększyła się poprzez wykonanie dodatkowych zabiegów – na przykład melioracja bądź nawożenie.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:2lxNQ5K02Hho, 2016-05-12 16:04
Ya learn sointhmeg new everyday. It's true I guess!


1   

Warto również przeczytać

Popyt jako potrzeba gospodarcza

Popytem nazywamy zainteresowanie konsumentów jakimś produktem. Produkt ten może być okresowo pożadany, na przykład jak deski snowboardowe czy narty zima,lub stroje kąpielowe latem. Jednak klienci maja...

czytaj więcej

Zawarcie związku małżeńskiego

Zawarcie związku małżeńskiego zobowiązuje do wspólnoty małżeńskiej która opiewa również wspólnotę majątkową, czyli wszystkie rzeczy materialne posiadane przez obydwóch małżonków. Zaliczają się do tej ...

czytaj więcej

Federal Reserve System

Bank centralny Stanów Zjednoczonych nosi (nieco mylącą) nazwę Federal Reserve System, a na całym świecie znany jest pod skrótem FED. To jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych instytucji bank...

czytaj więcej

Ubezpieczenie jako obowiązek i dodatek

Ubezpieczać się warto, pewne ubezpieczenia mieć nawet trzeba, ale ogólnie są one formą zabezpieczenia przed nieszczęściami. Zdarza się jednak, że kiedy zdarzy się nieszczęście, firmy ubezpieczeniowe ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy