Cool Web

Rodzaje bezrobocia

Inne strony warte obejrzenia:

Rodzaje bezrobociaBezrobocie jest jednym z najważniejszych problemów, którym zajmuje się makroekonomia. Zgodnie z teorią tej nauki pojęcie bezrobocia odnosi się do niepełnego wykorzystania zasobów siły roboczej w gospodarce. Istnieje jednak wiele sprzecznych koncepcji dotyczących szacowania wielkości bezrobocia. Niektórzy ekonomiści i badacze postulują, aby do liczby bezrobotnych nie zaliczać osób, które z własnego wyboru nie poszukują pracy, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotni. Zdarzają się bowiem sytuacje (choć nieczęsto w polskich realiach), kiedy dzięki otrzymaniu spadku lub zgromadzeniu w latach wcześniejszych odpowiednich zasobów pieniądza ludzie po prostu wybierają życie bez pracy. Z takim podejściem do szacowania liczby bezrobotnych nie zgadzają się ekonomiści innych szkół, a pewna grupa wydziela tego typu zjawisko jako zupełnie odrębne, nazywane „naturalną stopą bezrobocia”. W teorii ekonomii istnieje jednak zgoda co do kilku aspektów tego zjawiska. Jednogłośnie na przykład mówi się o występowaniu kilku rodzajów bezrobocia. Pierwsze z nich to bezrobocie frykcyjne. Stanowi ono niemożliwy do obniżenia, minimalny poziom bezrobocia, który występuje w każdym mobilnym, dynamicznym społeczeństwie. Obejmuje ono osoby, które chwilowo pozbawione są pracy. Przyczyny takiego przejściowego stanu to zmiana miejsca zamieszkania lub przekwalifikowanie się i poszukiwanie pracy odpowiadającej nowym umiejętnościom i oczekiwaniom zarobkowym. Bezrobocia frykcyjnego nie ocenia się w kategoriach negatywnych. Drugi rodzaj, to bezrobocie strukturalne. Powstaje ono z powodu niedostosowania kwalifikacji pracowników (czyli strony podażowej rynku pracy) do zapotrzebowania pracodawców (strony popytowej rynku pracy) i odwrotnie. Tę sytuację doskonale znają pracownicy polskich zakładów przemysłu ciężkiego, które po transformacji ustrojowej przestały być rentowne i zwalniały swoich pracowników. Na rynku pracy pojawiło się mnóstwo osób z kwalifikacjami, których nie poszukiwano w nowych przedsiębiorstwach. Walka z tego rodzaju bezrobociem jest bardzo kosztowna, a opiera się najczęściej na organizacji kursów i szkoleń, dzięki którym bezrobotni nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne do znalezienia pracy w nowych warunkach. Mimo to nie wszystkim udaje się przekwalifikować lub dostosować do nowej struktury zatrudnienia.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:4FRgWOqrmM, 2016-05-17 08:42
a.d.h.v de huidige begieenenrkn voor de rest van januari vwb aanhouden van de winterkou schat ik die kans nu op 70% erop. Dus mogelijk eind januari de E tocht mocht ie kou idd blijven aanhouden zoals nu bijv de GFS pluim 00u laat zien t/m 30jan. Maar hou een slag om de arm en nog niet te vroeg juichen http://umobyydzih.com [url=http://smhrqzgithx.com]smhrqzgithx[/url] [link=http://xlpttm.com]xlpttm[/link]


5GLA6NXa, 2016-05-13 14:20
Thanks for the suggestions you have shared here. In addition, I believe there are some factors that really keep your car insurance policy premium down. One is, to think about buying motors that are within the good listing of car insurance <a href="http://mhbuecexp.com">oroinazatigns.</a> Cars which might be expensive are definitely more at risk of being snatched. Aside from that insurance policies are also using the value of your truck, so the costlier it is, then the higher the premium you have to pay.


XapzPewydx4, 2016-05-12 17:13
Trying to remember the last time I watched a DW episode through my fingers like I did this one &#8230; think I might have been seven? Ffffffff. Although, uh, wasn&#039;t palaciurtrly impressed with the treatment of like the only PoC in the entire thing :/


1   

Warto również przeczytać

Papiery wartościowe

Pieniądze to nie jedyny miernik wartości i majątek, który jest wyznacznikiem bogactwo. Istnieją bowiem również papiery wartościowe, które osoba je posiadająca, ma pełne prawo korzystać z zapisków, jak...

czytaj więcej

Zasada łamania krzywej popytu

Zakłada się, że podniesienie ceny jakiegoś towaru przez jeden z oligopoli nie prowokuje pozostałych oligopoli w tej samej branży do jej automatycznego podniesienia; tymczasem obniżenie ceny przez jedn...

czytaj więcej

Efektywność badan marketingowych

Czynniki na nie wpływające to przede wszystkim czas- wyniki badań musza być przedstawione w takim czasie,aby możliwe było podjecie decyzji w sprawie której one dotyczą. Dostępność informacji o przedmi...

czytaj więcej

Bezinteresowna pomoc

Polacy stali się w ostatnim czasie bardzo dobroczynni. Nie tylko kwestie ekonomiczne ich rodziny są dla nich ważne, ale również i sytuacja materialna innych osób. Powszechnym dzisiaj zjawiskiem stało ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy