Cool Web

Rejestrowanie działalności gospodarczej

Inne strony warte obejrzenia:

Rejestrowanie działalności gospodarczejProcedura założenia firmy wymaga załatwienia wielu spraw i czynności administracyjnych oraz sadowych, które zależa od dokonanego wyboru: formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej. Wybór formy prawnej decyduje o tym jakie koszty należy ponieść w związku z tworzeniem własnej firmy. Jakim kapitałem należy dysponować w momencie powstania firmy, jakie podatki należy płacić po rozpoczęciu działalności. Jaka będzie skala ryzyka zwiazana z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego. Prowadzenie działalności gospodarczej możliwe jest w formie indywidualnej działalności, osoby fizycznej, spółki cywilnej, spółki prawa handlowego. Procedura uruchamiania działalności gospodarczej w formie małego przedsiębiorstwa prywatnego prowadzonego przez osoby fizyczne. Procedura działalności gospodarczej rozpoczyna się złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W Urzędzie Miasta lub Gminy , właściwym dla miejsca zamieszkania osoby pragnącej prowadzić działalność gospodarcza. Złożenie wniosku wraz z uiszczeniem opłaty skarbowej w wysokości stu złotych, umozliwia dokonanie rejestracji firmy. Przed wypełnieniem wniosku o wpis do ewidencji należy zastanowić się nad data rozpoczęcia działalności, co jest istotne z punktu widzenia czynności rejestracyjnych, nazwa firmy czyli nazwa złozona z imienia i nazwiska przedsiębiorcy, oznaczeniem przedmiotów wykonywania działalności, zgodnie z P.K.D. zgłoszenie do e.d.g. powinno nastapić przed rozpoczęciem działalności i musi zawierać oznaczenie przedmiotu, imię i nazwisko, jeśli jest on osoba fizyczną oraz nazwe pod która wykonuje działalność gospodarcza i jego numer ewidencyjny(pesel) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorstwa, a jeśli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania, wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego , oddziału lub innego miejsca. Okreslenie przedmiotu wykonywanej działalności, wskazanie daty rozpoczęcia działalności. Urzad MiG ma maksymalnie czternaście dni na rozpatrzenie wniosku , może jednak odmówić wpisu do ewidencji jeżeli: zgłoszenie jest niepełne, lub zawiera braki formalne,gdy dotyczy działalności gospodarczej,która nie podlega wpisowi do ewidencji.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Inwestycja

Na daną inwestycję składają się trzy podstawowe określenia. Przede wszystkim jest to gospodarczy nakład na zwiększanie, a także na tworzenie trwałego majątku. Inwestycją można także nazwać wkład mater...

czytaj więcej

Efektywność badan marketingowych

Czynniki na nie wpływające to przede wszystkim czas- wyniki badań musza być przedstawione w takim czasie,aby możliwe było podjecie decyzji w sprawie której one dotyczą. Dostępność informacji o przedmi...

czytaj więcej

Polscy konsumenci

Polski rynek zalany jest przede wszystkim towarami produkowanymi w Chinach, Korei i Tajlandii. Są to kraje, w których występuje najtańsza siła robocza i najtańsze koszty produkcji. Jak pokazują ostani...

czytaj więcej

Nowe wymagania wobec menedżerów

Problem wypalenia zawodowego dotknął dzisiaj przede wszystkim tych pracowników, którzy niestety musieli zacząć znacznie ciężej pracować, by móc pokazać na co ich stać. W zależności od posiadanego stan...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy