Cool Web

Cele przedsiębiorstwa

Inne strony warte obejrzenia: http://kredytypolska.com

Cele przedsiębiorstwaCel można okreslic jako przyszły, pozadany stan rzeczy, który przedsiębiorstwo chciałoby osiagnać. Cel spełnia następujące funkcje- motywacyjną, umożliwiającą wyzwolenie aktywności ludzi i kierowanie nimi, pomiaru i oceny wydajności, informacyjna- podanie do wiadomości jakie są cele i zamiary przedsiębiorstwa, strukturotwórczą- podział ról i uprawnień decyzyjnych. Oprócz tego każdy cel zawiera w sobie takie elementy jak przedmiot lub treść celów- całośc lub część przedsiębiorstwa, hierarchię celów- cel główny i cele niższego rzedu, stopien osiągniecia założonego celu i czas, w którym powinien być on zrealizowany, oraz uczestników, a więc ludzi. podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest osiągnięcie w danych warunkach, maksymalnego zysku. Takie pojęcia, jak zysk zadowalający lub odpowiedni, są stosowane po to aby dać satysfakcję opinii publicznej, która jest niechętna maksymalnym zyskom. Zysk maksymalny nie jest jednak ostatecznym celem przedsiębiorstwa. Jest on równoczesnie środkiem, który umożliwia osiągnięcie celu wyższego rzędu- finalnego. Może nim być wysokie uznanie społeczne, wysoki stopień samorealizacji, a według innych przetrwanie i rozwój. A zatem siła napędowa gospodarowania niekoniecznie musi wynikać z chęci zysku, lecz może pochodzić z innych wartości. Badania empiryczne pokazują że przedsiębiorcy obok zysku widzą szereg innych celów takich jak na przykład poprawa jakości,zaspokojenie potrzeb klientów, rozbudowa sieci dystrybucji, ochrona środowiska. Cele te układają się według skali ważności, innej dla danego przedsiębiorstwa i tworzą swoistą hierarchię. Jedna z możliwych definicji zarzadzania brzmi nastepująco jest to wykonywanie zadan przez ludzi. jednak aby powierzone zadania były wykonane tak jak należy potrzebny jest ktoś kompetentny, kto tymi ludzmi pokieruje. Zadan przedsiębiorstwa jest wiele- techniczne, handlowe, ubezpieczeniowe, finansowe,księgowe i administracyjne. Do każdego działu zajmującego się wyżej wymienionymi zadaniami niezbedna jest osoba kierująca zespołem ludzi. dlatego z reguły każdy taki dział w przedsiębiorstwie ma swojego dyrektora, czyli zarządce, któremu powierzane jest zadanie kierowania zespołami tak aby osiągać postawione przez przedsiębiorstwo cele. Dyrektor to bardzo zaszczytne stanowisko, jednak tak samo odpowiedzialne.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Instytucje rynkowe

Otoczenie przedsiębiorstwa to warunki zewnętrzne, w których działa przedsiębiorstwo. Otoczenie dzieli się na dwie sfery- otoczenie bezpośrednie, operacyjne i otoczenie pośrednie, makro otoczenie. Bezp...

czytaj więcej

Drogi w mieście

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że w każdym mieście bardzo ważne są drogi. Jakby nie patrzeć wszyscy z nich korzystamy i dlatego też musimy doprowadzić do tego by, jakość ich była najlepsza, a...

czytaj więcej

Polityka zabezpieczenia społecznego

Pośród działań państwa związanych z polityką społeczną istotne miejsce zajmuje zabezpieczenie społeczne. Pod pojęciem polityki zabezpieczenia społecznego należą wszelkie unormowania prawne, których za...

czytaj więcej

Audyt w firmie

Odpowiednio przeprowadzony audyt w firmie potrafi zapobiec wielu nieprzyjemnym sytuacjom podczas ogólnych kontroli. Audyt może wskazać działania, które należy skorygować. Z drugiej jednak strony najwi...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy