Cool Web

Produkty rodzaje produktów

Inne strony warte obejrzenia: www.dim-cad.pl/drukowanie-3d

Produkty rodzaje produktówProdukt całkowity, to całkowita ilosc dóbr wykonanych w krótkim okresie,z powierzonych nakładów zmiennych czynników produkcji. W wyniku zmiany nakładów zmiennych czynników produkcji,produkt całkowity zmienia się w produkt krańcowy. Produkt krańcowy należy rozumieć jako zmienną wielkość produktu całkowitego,spowodowana jednostkowym nakładem zmiennego czynnika produkcji. Izokwanta to krzywa obrazująca jednakowy poziom produkcji,przy różnych kombinacjach z nakładami. Koszty produkcji,czy inaczej koszty własne lub koszty całkowite,to wyrażona w pieniądzu suma ponoszona przez producenta w procesie produkcji nakładów. Koszty produkcji można skfalifikowac. Koszty materialne to zwykle surowce zużyte w produkcji,energia,paliwo,komputery, i amortyzacja,czyli zużycie majątku trwałego na przykład maszyn. Fundusz amortyzacyjny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji restytucyjnych,czyli odtworzeniowych. Celem tych inwestycji jest przywrócenie pierwotnych zdolnosci produkcyjnych majatku trwalego,po wycofaniu zuzytych fizycznie i ekonomicznie maszyn produkcyjnych. Koszty osobowe to wynagrodzenia za prace osób fizycznych i zatrudnionych na stanowiskach umysłowych,pełniących funkcje wykonawcze lub kierownicze. Do kosztów finansowych zaliczamy zapłacone odsetki od kredytów,pożyczek,odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań i tym podobne. A także wartość akcji i obligacji w trakcie ich sprzedaży. Koszty stałe nie są zależne od wielkości produkcji,nie zmieniają się dgy produkcja rośnie lub spada,są ponoszone nawet jeśli nic się nie produkuje,na pzykład koszty administracyjne, dzierżawa pomieszczeń,odsetki od kredytów. Koszty zmienne zmieniaja się wraz ze zmianą wielkości produkcji,na przykład energia,surowce,materiały,koszty wynagrodzenia. Całkowite koszty produkcji równaja się całkowitym kosztom stałym oraz całkowitym kosztom zmiennym. Wielkość kosztów zmiennych przecietnych zależy od dwóch czynników, a mianowicie od cen czynników produkcji oraz od tak zwanej produkcyjności czynników produkcji. Koszty stałe przeciętne charakteryzują się tym, że maleją przy powiększaniu produkcji. Koszt krańcowy to wielkość zmiany kosztów całkowitych,spowodowana zmianą wielkości produkcji o jeden. Koszt krańcowy jest potrzebny.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Nadzór skonsolidowany

Nadzór jest bardzo ważną kwestią jeśli mówimy o sprawach, które bezpośrednio lub też pośrednio związane są z działaniami finansowymi. Odpowiednio prowadzona kontrola potrafi zareagować w najodpowiedni...

czytaj więcej

Ubezpieczenie samochodu

Dzisiaj w niektórych rodzinach i domach możemy spotkać się z sytuacją kiedy to w garażu znajdują się dwa lub też więcej samochodów. Nie ma co się oszukiwać, obecnie na polskich drogach mamy znacznie w...

czytaj więcej

Okres sprawozdawczy

Okres sprawozdawczy jest to okres za który sporządza się sprawozdanie np. miesiąc, półrocze, rok. Okres obrachunkowy jest to kolejno następujące po sobie 12 miesięcy, niekoniecznie równy z rokiem kale...

czytaj więcej

Decyzje w zakresie produktu

W nowoczesnym marketingu przez produkt rozumie się nie tyle zespół atrybutów fizycznych,ile zbiór korzyści i satysfakcji dostarczanych nabywcy. Takie podejście do produktu nosi nazwe koncepcja produkt...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy