Cool Web

Potrzeby bezpieczeństwa

Inne strony warte obejrzenia:

Potrzeby bezpieczeństwaPotrzeba bezpieczeństwa ujawnia się w sytuacjach, w których tracimy pewność zdobycia środków zaspokojenia potrzeb fizjologicznych (wojna, klęska żywiołowa, długotrwała choroba), musimy stawić czoła nowym sytuacjom a nasza wiedza i nawyki okazują się niewystarczające, nie posiadamy skrystalizowanego światopoglądu, przy pomocy którego możemy tłumaczyć sobie zjawiska otaczającego świata i w wielu innych sytuacjach życiowych określanych jako zagrożenie fizyczne i zagrożenie własnego ja. W sytuacji pracy potrzeba bezpieczeństwa pracownika zaspokajana jest nie tylko poprzez tradycyjnie pojęte zabezpieczenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP}, ale również przez gwarancję stałości zatrudnienia, opiekę lekarską, otrzymanie emerytury. Potrzeba przynależności manifestują się przez nawiązywanie bliskich stosunków z innymi ludźmi, przeżywanie przyjaźni i miłości, przynależność do różnych grup społecznych oraz czynne uczestnictwo w tych grupach, dające w efekcie akceptację ze strony grupy. W sytuacji pracy potrzeba ta przejawia się w postaci przynależności do grup społecznych formalnych i nieformalnych funkcjonujących na terenie firmy i czynne uczestnictwo w tych grupach. Potrzeba uznania w oczach własnych i w oczach innych ludzi. Do grupy tej zalicza się potrzeby osiągnięć, kompetencji, niezależności, prestiżu, dominacji. W sytuacji pracy potrzeby te manifestują się w dążeniu do osiągania sukcesów w działalności zawodowej i kierowniczej, awansowania, poszerzania zakresu władzy nad podwładnymi, zdobywania coraz wyższej pozycji społecznej w firmie, autorytetu nieformalnego. Potrzeba samorealizacji polega ona na dążeniu jednostki do zajmowania się tym, co lubi najbardziej, co ją pasjonuje, pozwala wyżyć się. Chodzi tu, więc o rozwijanie zdolności, pełne wykorzystanie różnorodnych możliwości jednostki. W środowisku pracy zaspokojenie tej potrzeby następuje przez zapewnienie pracownikom możliwości stałego i wszechstronnego (zawodowego i osobistego) rozwoju, uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, działalności twórczej. Objawy ryzyka to zespół wydarzeń lub faktów potwierdzających (niekoniecznie bezpośrednio) rzeczywiste zaistnienie danego ryzyka. Dobrze jest wskazać takie objawy, które pozwolą sygnalizować nadchodzące zagrożenie z wyprzedzeniem – zanim ono nastąpi, czyli tzw. objawów wyprzedzających, określanych po angielsku jako triggers = cyngle.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Praca fizyczna

Praca fizyczna jest jedną z najczęściej wybieranych prac i co najważniejsze, jest to sektor pracy, który zapewnia również największe zatrudnienie, bez znaczenia, czy są to młodzi ludzie, czy już nie. ...

czytaj więcej

Czemu służy polityka dochodowa?

Polityka dochodowa przyjmuje formę bezpośredniej ingerencji podczas ustalania wysokości płac oraz cen. Ponieważ głównie pieniądz wpływa na inflację jedynie odpowiednia polityka dochodowa jest wstani...

czytaj więcej

Ekonomiczna rola pieniądza

Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie pozwala na swobodne wymianę towarów oraz usług. Dzięki zasobom finansowym każda rodzina może ...

czytaj więcej

Efekty przesunięcia handlu

Efekt przesunięcia handlu jest związany ze zmianą dotychczasowych kierunków handlu, spowodowaną liberalizacją przepływów towarowych wewnątrz ugrupowania integracyjnego a dyskryminacją w stosunku do kr...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy