Cool Web

Popyt rynkowy

Inne strony warte obejrzenia: przetargi medyczne

Popyt rynkowyPopyt nazywa ilość dóbr i usług, jaką nabywcy są skłonni nabyć w określonym czasie przy ustalonej cenie. Popytem rynkowym nazywamy z kolei zapotrzebowanie wszystkich kupujących w danym czasie. Potencjalni klienci chcą i mogą kupić określony towar po danej cenie. Należy pamiętać, że popyt nie jest wielkością stałą, bowiem ulega ciągłym zmianom pod wpływem różnych czynników. Jego wielkość zależy przede wszystkim od ceny: wzrost ceny dobra spowoduje spadek popytu i odwrotnie – spadek ceny spowoduje wzrost popytu na nie, ponieważ obecni nabywcy zgłoszą chcą go kupić więcej, a ci, dla których dotąd było za drogie – zgłaszają popyt. Na wielkość popytu wpływają także czynniki pozacenowe takie jak między innymi zmiana poziomu ceny danego dobra, wysokości realnych dochodów, poziomu cen dóbr substytucyjnych i komplementarnych, oczekiwań zmian cen i dochodów, indywidualnych preferencji konsumenta, liczby konsumentów i inne równie ważne. Reakcję procentowej zmiany wielkości popytu do procentowej zmiany ceny nazywa się wskaźnikiem cenowej elastyczności popytu. W zależności od poziomu tego wskaźnika, wyróżnia się popyt sztywny, mało elastyczny, proporcjonalny, elastyczny oraz doskonale elastyczny. W ekonomii najważniejszą częścią jest rynek. Czasami jest to rynek miejscowy, lokalny, państwowy, czy też międzynarodowy. Czym jednak jest rynek? Rynek to proces przepływu informacji pomiędzy sprzedającymi (producentami) i kupującymi (konsumentami) oraz proces wymiany dóbr i usług, dokonywanej w ramach transakcji kupna-sprzedaży. W średniowieczu słowo „rynek” określało miejsce, w którym dokonywano wymiany handlowej. Aby dokonać transakcji na rynku muszą być spełnione określone warunki. Przede wszystkim sprzedawca musi posiadać towary, które chce sprzedać bądź zamienić na inne towary. Kupujący musi posiadać dostateczną ilość pieniędzy, by zakupić oferowany przez sprzedawcę towar. Natomiast konsument i producent muszą być zgodni co do ilości wymienianych towarów, Rynek pełni wiele bardzo ważnych funkcji. Do najważniejszych z nich należą funkcja informacyjna która informuje wszystkich konsumentów o towarze, a producentów o danym popycie, podaży oraz o cenie, funkcja selekcyjna na której rynek akceptuje towary i produkty wysokiej jakości, które są atrakcyjne dla klienta, funkcja alokacyjna która dotyczy decyzji odnośnie alokacji kapitału są podejmowane w oparciu o prognozy dotyczące produkcji jak i popytu. Ostatnią jest funkcja równowagi która dostosowuje asortyment produktów i wielkość produkcji do oczekiwań nabywców.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:cZMZU3T7Q, 2016-10-26 07:37
And I was just woidernng about that too! http://miexqniesp.com [url=http://ngfnlxeoqho.com]ngfnlxeoqho[/url] [link=http://sbtrxvvcucx.com]sbtrxvvcucx[/link]


Z97QBJmp, 2016-10-21 19:40
A minute saved is a minute <a href="http://mkopauhi.com">eanerd,</a> and this saved hours!


KzL58uZ4H, 2016-10-20 16:23
Your post has lieftd the level of debate


soPuNklWhhv6, 2014-09-13 15:20
That\'s cleared my thoughts. Thanks for <a href=\"http://xbnrqaw.com\">courbitnting.</a>


rKWiG9u8, 2014-09-13 06:21
Life is short, and this article saved vabaulle time on this Earth. http://ltwqpz.com [url=http://asixtzmyvil.com]asixtzmyvil[/url] [link=http://zbclydhh.com]zbclydhh[/link]


Xils5olDplrl, 2014-09-13 04:41
This <a href=\"http://kpgkyipwqu.com\">wetbise</a> makes things hella easy.


tUa98lDsDY, 2014-09-11 12:51
That insight solves the prbomel. Thanks!


1   

Warto również przeczytać

Jednolity Akt Europejski(JAE)

Stanowił istotny etap na drodze do realizacji Unii Europejskiej. W dniu 29 czerwiec 1985r. Rada Europejska zwołała w Mediolanie konferencję rządową, której zadaniem było „spowodowanie konkretnyc...

czytaj więcej

Czystość w mieście

Władze każdego nawet najmniejszego miasta są zobowiązane do zadbania o czystość w jego obrębie. Zawsze muszą przeznaczyć pewną część budżetu na tego typu inwestycje. Jest to bardzo ważne, gdyż bobry w...

czytaj więcej

Ekonomia w szkołach

Nauczanie ekonomii to bardzo ważna kwestia, która nie powinna być zaniedbywana przez państwo. Świadomość ekonomiczna i znajomość podstawowych pojęć jest bowiem niezbędna, aby właściwie funkcjonować cz...

czytaj więcej

Gospodarcze ugrupowania integracyjne

Integracja jest to proces scalania odrębnych od siebie gospodarek narodowych w jedną całość. Przyświecają mu cele o charakterze ekonomicznym i politycznym. Dąży do utrzymania wysokiego tempa wzrostu g...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy