Cool Web

9. Popyt i podaż

Inne strony warte obejrzenia: www.lawyerline.pl/znaki-towarowe.html

9.	Popyt i podażPodstawowe pojęcia ekonomiczne są łatwo przyswajalne i do czynienia z nimi powinien mieć każdy, kto żyje i funkcjonuje w społeczeństwie. Chyba jednymi z tych najbardziej oczywistych i najczęściej przytaczanych pojęć są popyt i podaż, które zawsze występują ze sobą w parze. To właśnie one kształtują i charakteryzują sytuację na rynku, a także wpływają na wiele innych czynników i sytuacji ekonomicznych, jak konkurencyjność na rynku, decyzje konsumenckie czy inflacja. Popyt jest czynnikiem, wyznaczającym ilość dóbr, jaką są w stanie zakupić konsumenci w określonym czasie i po określonej cenie, przy założeniu, że inne elementy odnoszące się do sytuacji rynkowej pozostaną niezmienne. Relacje te przedstawia krzywa popytu, a w pełni charakteryzuje je prawo popytu, które po części zostało przytoczone w pierwszym zdaniu tego akapitu. Popyt można rozumieć w dwojaki sposób, jako indywidualny oraz rynkowy. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z pojedynczymi podmiotami, zaś w drugim – z ich zbiorem. Istnieje bardzo wiele czynników, kształtujących popyt, a podstawowymi są: wielkość dochodów konsumentów oraz poziom cen towarów. Czynniki te zalicza się do związanych z rynkiem, ale istnieją także takie z nim niezwiązane, np. upodobania konsumentów, panująca moda, warunki geograficzne i klimatyczne, poziom demograficzny i sytuacja polityczno-gospodarcza państwa. Podaż z kolei jest, odwrotnie od popytu, ilością dóbr, jakie są w stanie zaoferować konsumentom producenci w określonym czasie i po określonej cenie. Także w tym przypadku mamy kilka czynników, które kształtują podaż i są one bardzo różne od tych kształtujących popyt, ale kilka z nich pokrywa się w obu przypadkach. Wyróżniamy więc: zyski, jakie osiąga producent ze sprzedaży danego dobra, koszty produkcji, postęp techniczny, cele przedsiębiorstwa, import i eksport, ceny dóbr substytucyjnych oraz czynniki z nieco innej półki, jak pogoda czy wspomniana już wcześniej moda. Przy okazji należy wspomnieć o bardzo istotnym pojęciu, jakim jest równowaga rynkowa. Ma ona miejsce wtedy, gdy popyt i podaż są identyczne i przecinają się na wspólnym wykresie. Takie sytuacje mają miejsce stosunkowo rzadko, bowiem w większości przypadków albo chętnych jest za mało, albo dóbr nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb wszystkich (z tymże raczej mamy do czynienia z pierwszym zjawiskiem).

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Jednolity Akt Europejski(JAE)

Stanowił istotny etap na drodze do realizacji Unii Europejskiej. W dniu 29 czerwiec 1985r. Rada Europejska zwołała w Mediolanie konferencję rządową, której zadaniem było „spowodowanie konkretnyc...

czytaj więcej

Wyjazdy zagraniczne

Każdy z nas jeśli miałby tylko taką możliwość to wyjeżdżał by za granicę. Jak wszyscy sobie doskonale zdajemy z tego sprawę, za granicą mamy większe możliwości zarobkowe, a z pewnością szybciej jesteś...

czytaj więcej

Nasze życie i ekonomia

Nie da się ukryć, że dla wielu ludzi ekonomia odgrywa bardzo ważną rolę w ich życiu. Wielu z nich nie wyobraża sobie swojej pracy bez niej właśnie wobec tego pomyśl tylko jak ważną rolę odgrywa ona w ...

czytaj więcej

Prawa konsumenta

Nie da się ukryć, że z pojęciem konsumenta wiąże się również pojęcie praw konsumenta. Przedsiębiorcy mogą stosować wiele nieuczciwych praktyk marketingowo-handlowych , które mogą wpływać na podejmowan...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy