Cool Web

Popyt

Inne strony warte obejrzenia:

PopytW ściśle określonych warunkach popyt stanowi chęć i możność, czyli gotowość nabycia towarów. Nie należy go mylić z tak zwanym popytem potencjonalnym, oznaczającym chęć lub pragnienie czy też potrzebę nabycia danego produktu bez możliwości finansowych. Termin popyt kryje w sobie jednak pewną dwuznaczność. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli o wzroście popytu mówimy nieprecyzyjnie, odbiorca może mieć wątpliwości czy mamy na myśli: wzrost wielkości popytu, czyli wzrost ilości towaru, jaką chcemy zakupić na skutek obniżenia ceny, czy też: wzrost całej funkcji popytu, czyli że bez względu na cenę jesteśmy gotowi zakupić więcej tego towaru niż poprzednio. Nie chcąc wywoływać nieporozumień, powinniśmy wyrażać się precyzyjnie i nie pozostawiać wątpliwości, czy chodzi nam o zwiększenie wielkości popytu czy też o zwiększenie funkcji popytu. Istnieją trzy czynniki określające funkcję popytu: potrzeby, dochód, ceny- chodzi tu przede wszystkim o cenę badanego towaru, ale również o ceny innych towarów. Spadek ceny powoduje wzrost wielkości popytu i możemy to wyjaśnić w bardzo prosty sposób. Obniżenie ceny towaru, przy określonym dochodzie stwarza możliwość zakupu, większej jego ilości, a tym samym lepszego zaspokajania potrzeb. Posiadanie określonego kapitału (majątku) spółki, jako wymaganie bezwzględne, jest jednym z podstawowych czynników różniących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, od spółki cywilnej lub spółki jawnej. Pytanie to może się wydawać naiwne, a najprostsza- aczkolwiek nieprzemyślana- odpowiedź na nie, udzielona przez przeciętnego człowieka będzie zapewne brzmiała: nigdy. Jeżeli jednak zastanowimy się chwilę i przyjmiemy założenie, że racjonalne postępowanie jest korzystniejsze niż postępowanie przypadkowe, to łatwo dojdziemy do wniosku, że znajomość ekonomii może każdemu przynieść znaczne korzyści- i to, co najmniej w kilku przypadkach. Po pierwsze, gdy podejmujemy najważniejsze decyzje dotyczące naszego życia codziennego:, gdy mamy na przykład możliwość podjęcia dodatkowej pracy, która zwiększyłaby nasze dochody, ale ograniczyła czas, poświęcany dotychczas rodzinie lub na odpoczynek: albo, gdy się zastanawiamy, jak podzielić nasze dochody między bieżącą konsumpcję a oszczędności przeznaczone na jutro- znajomość zasad ekonomii z pewnością ułatwi nam w takich sytuacjach podjęcie racjonalnego wyboru. Następnie, gdy znajdujemy się w sytuacji, w której bez gruntownej znajomości ekonomii nie możemy się obejść, tj. wówczas, gdy jesteśmy właścicielami własnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego czy usługowego lub gdy w takim przedsiębiorstwie pracujemy na stanowisku, gdzie podejmujemy odpowiedzialne decyzję.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Nauka o gospodarce socjalistycznej

Rozwój ekonomicznej teorii socjalizmu w okresie międzywojennym dokonuje się przede wszystkim w ZSRR. Zachodzące tam procesy budowy gospodarki socjalistycznej tworzą swoiste laboratorium twórczych posz...

czytaj więcej

Wpłacanie i wypłacanie pieniędzy

Wpłacanie i wypłacanie pieniędzy jest bardzo proste i możemy to robić poprzez bank, jak i również bankomat. Wpłacanie pieniędzy na nasze konto bankowe można przeprowadzić w banku, w zależności od tego...

czytaj więcej

Unia ekonomiczna i monetarna

Europejski system Walutowy. Traktat Rzymski EWG nie zawierał bezpośrednich postanowień o unii walutowej krajów członkowskich, lecz jedynie w sposób ramowy sformułował zagadnienie walutowe, jako część ...

czytaj więcej

Cło jako element protekcjonizmu

Każdy towar, usługa bądź dobro, które jest przewożone przez granice danego państwa musi przejść przez odpowiednią kontrolę celną. Co więcej, wówczas nakładane jest cło na dany towar, czyli opłata, któ...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy