Cool Web

Polityka związana z bezpieczeństwem informacji

Inne strony warte obejrzenia:

Polityka związana z bezpieczeństwem informacjiBezpieczeństwo zgromadzonych danych informacyjnych zapewniają w większości państw źródła obowiązującego prawa. W Polsce na ich straży stoi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. W oparciu o nią polityka związana z bezpieczeństwem informacji dba o realizację zapisów ustawowych, które zabraniają bez zgody osoby, której dotyczą przetwarzania i przekazywania zgromadzonych w zasobach różnych organizacji jej danych. Przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych bez zgody osoby, której dotyczą jest zabronione pod groźbą kary. Za dane podlegające ochronie uważane są wszystkie informacje, na podstawie których istnieje prawdopodobieństwo zidentyfikowania określonej osoby. Ochronie podlega przede wszystkim pesel każdej osoby, który umożliwia bezbłędną i wyjątkowo szybką identyfikację. Również pełne dane osobowe wskazujące imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz rok urodzenia, które z reguły zawierają dokumenty tożsamości podlegają pełnej ochronie i zabezpieczeniu przed ich przekazywaniem oraz przetwarzaniem bez zgody właściciela. Polityka bezpieczeństwa informacji stanowi reguły, na podstawie, których określona organizacja tworzy bazę oraz udostępnia jej zasoby informacyjne. Jej dodatkowym i bardzo istotnym zadaniem jest określenie skutecznego sposobu ochrony zgromadzonych w swoich zasobach danych. Każda organizacja zarządzająca zasobami informacyjnymi dzięki wykorzystaniu polityki bezpieczeństwa informacji jest wstanie określić procedury zabezpieczające naruszenie ochrony danych oraz postępowanie w przypadku pojawienia się tego rodzaju zagrożeń. Odpowiednio wykorzystana polityka wskazuje także poprawne i w pełni bezpieczne oraz zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym formy korzystanie z zasobów informacyjnych. Te wszystkie reguły i zasady powinny być zebrane w pisemne zarządzenia wewnętrzne każdej organizacji dysponującej zasobami informacyjnymi a pracownicy zapoznani z ich treścią. Polityka bezpieczeństwa informacji wskazuje które dane podlegają ochronie oraz model bezpieczeństwa, kontroli dostępu czy poziomy uprawnień do korzystania z zasobów informacyjnych. W przypadku korzystania z systemów komputerowych podaje sposoby identyfikacji osób uprawnionych do zgodnego z prawem korzystania z zasobów informacyjnych a także śledzenie zdarzeń poprzez cykliczne audyty, czy dane wykorzystywane są zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Oceń ten artykuł:

Komentarze:

Autor:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:Warto również przeczytać

Broker

Broker to osoba lub podmiot prawny, który działa na cudzy rachunek. Jej przeciwieństwem jest dealer, którego działania są prowadzone na zasadzie działania na własny rachunek. Broker jest osobą, która ...

czytaj więcej

Dlaczego monopole są groźne

Wydawać by się mogło, że większość rozwiniętych państw świata przyjęła założenie, że ich gospodarka funkcjonuje na zasadach wolnej konkurencji. Każdy z nas sądzi, że ustawodawstwo, nawet na poziomie k...

czytaj więcej

Polityka w Dziedzinie Badań i Rozwoju

Wspólna Polityka w Dziedzinie Badań i Rozwoju jest taką polityką, która miała swe początki już w pierwszych krokach powstawania Wspólnot Europejskich. Pierwsze jej źródła odnaleźć można w działaniach ...

czytaj więcej

Prawa konsumenta

Nie da się ukryć, że z pojęciem konsumenta wiąże się również pojęcie praw konsumenta. Przedsiębiorcy mogą stosować wiele nieuczciwych praktyk marketingowo-handlowych , które mogą wpływać na podejmowan...

czytaj więcej

Menu

Partnerzy